ELEKTRIČNA PARKIRNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatski rad

Zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Dok je vozilo zaustavljeno, elektronička parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila:

- pritiskom tipke za pokretanje/zaustavljanje motora 1 ili zakretanjem ključa za kontakt 2 (u položaj “ON 2”);

ili

- kada sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

ili

- kada su otvorena vrata vozača;

ili

- za vozila opremljena automatskim mjenjačem, kad je uključen položaj P .

U svim ostalim slučajevima, primjerice uslijed neželjenog zaustavljanja motora ili ako je motor u stanju mirovanja zbog funkcije Stop and Start FUNKCIJA STOP AND START, automatska parkirna kočnica neće se automatski zategnuti. Mora se koristiti ručni način rada. Za neke verzije modela za određene zemlje funkcija automatske primjene kočnice nije aktivirana. Pogledajte odjeljak “Ručni način rada”.

Zatezanje elektroničke parkirne kočnice potvrđuje se prikazom poruke “Parkirna kočnica aktivna” i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči te paljenjem kontrolnog svjetla 3 na prekidaču 4.

Nakon zaustavljanja motora, kontrolno svjetlo 3 se gasi nekoliko minuta nakon zatezanja automatske parkirne kočnice i kontrolno svjetlo } se gasi nakon zaključavanja vozila.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 3 na prekidaču 4 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

Automatski rad (nastavak)

Napomena: u nekim situacijama (kvar elektroničke parkirne kočnice, ručno otpuštanje parkirne kočnice itd.), oglašava se zvučni signal i na instrumentnoj ploči se prikazuje poruka “Aktivirajte parkirnu kočnicu” koja vas upozorava da je elektronička parkirna kočnica otpuštena.

- s motorom u radu: prilikom otvaranja vozačevih vrata;

- kada je motor isključen (npr. u slučaju neželjenog zaustavljanja motora): prilikom otvaranja prednjih vrata.

U tom slučaju, povucite i otpustite prekidač 4 radi zatezanja automatske parkirne kočnice.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

Parkirna se kočnica otpušta čim se vozilo pokrene i počne ubrzavati ili prilikom prebacivanja ručice mjenjača iz položaja P.

Ručni način rada

Automatskom parkirnom kočnicom možete upravljati ručno.

Ručno zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Povucite prekidač 4. Kontrolno svjetlo 3 i kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči se pale.

Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice

Pritisnite prekidač 1 bez pritiskanja papučica ili okrenete ključ 2 u položaj “ON 2” kako biste uključili kontakt. Pritisnite papučicu kočnice, a zatim pritisnite prekidač 4: isključuje se kontrolno svjetlo 3 na prekidaču i kontrolno svjetlo } prikazano na instrumentnoj ploči.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 4 na prekidaču 4 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

Povremeno zaustavljanje

Da biste ručno aktivirali automatsku parkirnu kočnicu (pri zaustavljanju na crvenom svjetlu semafora ili u mirovanju dok motor radi itd.): povucite i otpustite prekidač 4. Otpuštanje je automatsko s ponovnim pokretanjem vozila.

Posebni slučajevi

Za parkiranje na nizbrdici ili s prikolicom, na primjer, povucite prekidač 4 na nekoliko sekundi kako bi se omogućilo maksimalno kočenje.

Za parkiranje s otpuštenom automatskom parkirnom kočnicom (primjerice kada postoji opasnost od smrzavanja):

- isključite motor pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje motora 1 ili okretanjem ključa 2;

- uključite bilo koji stupanj prijenosa ili položaj P: poluosovina će mehanički blokirati pogonske kotače;

- otpustite sigurnosni pojas vozača;

- otvorite vrata vozača.

- ručno otpustite elektroničku parkirnu kočnicu (pogledajte informacije u odjeljku “Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice” na prethodnoj stranici);

- ovisno o vozilu, parkirna kočnica aktivira se automatski. Morat ćete je ručno otpustiti.

Ako se prikazuje poruka “Električna neispravnost” ili “Provjerite akumulator” ili “Kočioni sistem greška”, morate zaustaviti vozilo prebacivanjem u prvi stupanj prijenosa (na mehaničkim mjenjačima), prebacivanjem u položaj P (na automatskim mjenjačima) ili povlačenjem prekidača 4 u trajanju od približno 10 sekundi.

Ako nagib i uvjeti to zahtijevaju, podmetnite blokade ispod kotača vozila.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentne ploče. Odmah se zaustavite na sigurnom mjestu. Provjerite je li imobilizacija vozila dobra i pozovite Predstavnika marke.

Verzije s automatskim mjenjačem

Vozačeva vrata su otvorena ili nisu dobro zatvorena, a motor je u radu, iz sigurnosnih razloga automatsko otpuštanje se isključuje (kako bi se izbjeglo da vozilo krene bez vozača). Poruka “Otpustite parkirnu kočnicu” pojavljuje se na instrumentnoj ploči kada vozač pritisne papučicu gasa.

Nikada ne izlazite iz vozila bez ponovnog stavljanja ručice mjenjača u položaj P i isključivanja motora. U stvari, kod zaustavljenog vozila, dok motor radi s uključenom brzinom, ako ubrzate, vozilo se može pokrenuti.

Opasnost od nesreće.

smetnje u radu

- U slučaju kvara, pali se kontrolno svjetlo © na instrumentnoj ploči, popraćeno porukom “Provjerite parkirnu kočnicu”, a u nekim slučajevima i kontrolnim svjetlom }.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- U slučaju neispravnosti automatske parkirne kočnice pali se kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Kočioni sistem greška” i zvučnim signalom (bip), a u nekim se slučajevima pali kontrolno svjetlo }.

Potrebno je odmah zaustaviti vozilo u skladu s uvjetima u prometu.