Natrag na popis

ALATI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pretinac za komplet alata

Komplet alata 1 nalazi se ispod vratašaca u prostoru za noge prednjeg desnog sjedala.

Dizalica 2 ili, ovisno o vozilu, 3

Pravilno ju sklopite prije vraćanja u njeno ležište (pazite da dobro postavite okretnu ručicu 4).

Ključ za ukrasne poklopce 5

Omogućava skidanje ukrasnih poklopaca s kotača.

Vodilica vijaka kotača 6

Za završetak odvijanja ili početak zavijanja vijaka kotača.

Prsten za vuču 7

VUČA VOZILA: otklanjanje kvara

Ključ za kotače 8

Zaključava ili otključava vijke kotača i prsten za vuču 7.

Ovisno o vozilu, ključ za kotače može se upotrijebiti za podizanje ili spuštanje dizalice 2.

Položaj za pohranu A u kompletu alata 1

Postavite alate u kućište i provjerite je li sklop pravilno postavljen (ako to ne učinite, može doći do trešnje i buke u vožnji).

u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja. Nakon uporabe, provjerite jesu li alati ispravno postavljeni u svoje nosače, pravilno postavljeni u svoje kućište, pričvrstite pojas 9, a zatim provjerite jesu li vratašca za pristup kompletu alata ispravno zaključana.

Opasnost od ozljeda.

Ako su vijci isporučeni s rezervnim kotačem, upotrebljavajte isključivo te vijke za rezervni kotač.

Dizalica je namijenjena isključivo zamjeni kotača. Nikako se ne smije upotrebljavati za popravak ili za pristup donjem dijelu vozila.