Natrag na popis

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ako je vozilo njime opremljeno, ovaj sustav upozorava na smanjenje tlaka u jednoj ili više guma.

Identifikacija sustava

Postoje dva sustava upozoritelja za smanjenje tlaka u gumama;

- sustav A: prepoznaje se po prisutnosti naljepnice A u vozilu. Za provjeru njezine prisutnosti otvorite vrata vozača.

- sustav B: prepoznaje se po odsutnosti naljepnice A u vozilu.

SUSTAV A

Načelo rada

Ovaj sustav otkriva smanjenje tlaka u jednoj od guma mjerenjem brzine okretanja kotača u vožnji.

Kontrolno svjetlo  1 stalno je upaljeno kako bi upozorilo vozača na nedovoljan tlak (ispuhana guma, probušena guma...).

Uvjeti rada

Sustav se mora ponovno početno podesiti s vrijednošću tlaka napuhavanja istom kao na naljepnici tlaka napuhavanja guma jer u protivnom, u slučaju značajnog smanjenja tlaka napuhavanja, upozorenje neće biti pouzdano. Pogledajte odlomak “Tlak napuhavanja guma” u 4. poglavlju.

U sljedećim slučajevima postoji opasnost zakašnjele reakcije ili neispravnog rada sustava:

- sustav nije početno podešen nakon napuhavanja ili nekog drugog zahvata na kotačima;

- sustav je loše početno podešen: tlak napuhavanja guma razlikuje se od preporučenih vrijednosti tlaka;

- značajna promjena opterećenja ili raspodjela opterećenja na jednoj strani vozila;

- sportska vožnja s jakim ubrzavanjem;

- vožnja po kolniku prekrivenom snijegom ili skliskoj cesti;

- vožnja s lancima za snijeg;

- postavljanje samo jedne nove gume;

- upotreba guma koje nije homologirala mreža marke.

-...

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

No, u isto vrijeme, ona ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

SUSTAV A (nastavak)

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama;

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene kotača;

- nakon upotrebe seta za napuhavanje guma;

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje).

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kod uključenog kontakta, ovisno o vozilu:

- više puta nakratko pritisnite jedan od gumba 3 ili 4 za odabir funkcije “TIRES:SET TPW” na zaslonu 2;

- na dulje pritisnite (otprilike 3 sekunde) jedan od gumba 3 ili 4 za pokretanje početnog podešavanja. Prikaz poruke “SET TPW LAUNCHED” u trajanju od pet sekundi označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama uzet u obzir.

Ili

- više puta kratko pritisnite gumb 3 za odabir funkcije “SEt tP” na zaslonu 2;

- dulje držite pritisnutim (oko 3 sekunde) gumb 3 za pokretanje početnog podešavanja. Treptanje, tijekom otprilike pet sekundi, popraćeno stalno prikazanom porukom “SEt tP” označava da je uzet u obzir zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama,

Ponovno početno podešavanja izvršava se nakon nekoliko minuta vožnje.

SUSTAV A (nastavak)

Prikaz

Zaslon 2 na instrumentnoj ploči obavještava vas o eventualnim nepravilnostima u napuhavanju guma (ispuhana, probušena guma...).

INFLATE TIRES AND SET TPW

Stalno je upaljeno kontrolno svjetlo i, ovisno o vozilu, popraćeno prikazom poruke “INFLATE TIRES AND SET TPW”.

Označava da je najmanje jedna guma ispuhana ili probušena.

U slučaju ispuhivanja, ponovno napušite dotičnu gumu.

U slučaju probušene gume, zamijenite gumu ili pozovite Predstavnika marke.

Provjerite i na hladno podesite tlak u četiri gume i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Kontrolno svjetlo gasi se nakon pokretanja ponovnog početnog podešavanja propisane vrijednosti tlaka u gumama.

RECALIBRATE SET TPW

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno te je, ovisno o vozilu, popraćeno prikazom poruke “RECALIBRATE SET TPW”.

Označava da se zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama mora ponoviti.

TPW nedostupan

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno te je, ovisno o vozilu, popraćeno prikazom poruke “TPW UNAVAILABLE”.

Označava da je vozilo opremljeno rezervnim kotačem manjim od ostala četiri kotača i da je isti postavljen na vozilo.

Provjerite TPW

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno te je, ovisno o vozilu, popraćeno prikazom poruke “CHECK TPW”.

Ova poruka je popraćena porukom ©.

Označavaju pogrešku sustava, potražite savjet Predstavnika marke.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

SUSTAV A (nastavak)

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača).

U slučaju kada se provjera tlaka ne može obaviti na hladnim gumama, treba povećati preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Zamjena kotača/guma

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. Pogledajte odlomak “Gume” u 5. poglavlju.

Nakon svake zamjene kotača/gume ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno i kada je postavljen na vozilo, podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. Pogledajte odlomak “Set za napuhavanje guma” u 5. poglavlju.

Nakon upotrebe seta za napuhavanje guma podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

SUSTAV B

Princip rada

Svaki kotač (osim rezervnog) ima senzor ugrađen u ventil za napuhavanje koji sustavno, u vožnji, mjeri tlak u gumama.

Kontrolno svjetlo  1 stalno je upaljeno kako bi upozorilo vozača na nedovoljan tlak (ispuhana guma, probušena guma...).

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje);

- nakon zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

No, u isto vrijeme, ona ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

SUSTAV B (nastavak)

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kod uključenog kontakta, ovisno o vozilu:

- više puta nakratko pritisnite jedan od gumba 3 ili 4 za odabir funkcije “TYRE PRESSURE ACQUISITION” na zaslonu 2;

- na dulje pritisnite (otprilike 3 sekunde) jedan od gumba 3 ili 4 za pokretanje početnog podešavanja.

Prikaz poruke “TP ACQUISTION LAUNCHED ” u trajanju od pet sekundi označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama uzet u obzir.

Ili

- više puta kratko pritisnite gumb 3 za odabir funkcije “SEt PP” na zaslonu 2;

- dulje držite pritisnutim (oko 3 sekunde) gumb 3 za pokretanje početnog podešavanja. Treptanje, tijekom otprilike pet sekundi, popraćeno stalno prikazanom porukom “SEt PP” označava da je uzet u obzir zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama,

Ponovno početno podešavanja izvršava se nakon nekoliko minuta vožnje.

Napomena

Propisana vrijednost tlaka ne smije biti manja od preporučene i navedene na naljepnici na rubu vrata.

SUSTAV B (nastavak)

Prikaz

Zaslon 2 na instrumentnoj ploči obavještava vas o eventualnim nepravilnostima u napuhavanju guma (ispuhana, probušena guma...).

Podesite tlak u gumama

Stalno je upaljeno kontrolno svjetlo i, ovisno o vozilu, popraćeno prikazom poruke “CHECK TYRE PRESSURES”.

To označava da je najmanje jedna guma ispuhana.

Provjerite i po potrebi ponovno podesite tlak u četiri kotača na hladno. Kontrolno se svjetlo gasi nakon nekoliko minuta vožnje.

Guma probušena

Stalno je upaljeno kontrolno svjetlo popraćeno zvučnim signalom i, ovisno o vozilu, porukom “TYRE PUNCTURE”.

Ova poruka je popraćena porukom ®.

Označavaju da je najmanje jedna guma probušena ili jako ispuhana. Zamijenite je ili pozovite Predstavnika marke ako je probušena. Ponovno napušite gume, ako je kotač ispuhan.

Provjerite SNTG

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno te je, ovisno o vozilu, popraćeno prikazom poruke “CHECK TYRE SENSORS ”.

Ova poruka je popraćena porukom ©.

Označavaju da najmanje jedan kotač nije opremljen senzorima (primjerice, rezervni kotač). U drugim se slučajevima obratite Predstavniku marke.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

SUSTAV B (nastavak)

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača).

U slučaju kada se provjera tlaka ne može vršiti na hladnim gumama, treba povećati preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Zamjena kotača/guma

Za ovaj sustav potrebna je posebna oprema (kotači, gume, ukrasni poklopci...). Pogledajte odlomak “Gume” u 5. poglavlju.

Potražite savjet Predstavnika marke za zamjenu guma, te kako biste saznali koja je dodatna oprema kompatibilna sa sustavom i dostupna u mreži marke: upotreba svake druge dodatne opreme mogla bi ugroziti pravilan rad sustava.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno, rezervni kotač nema senzor. Kada je ugrađen u vozilo, kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi, a zatim ostaje stalno upaljeno popraćeno kontrolnim svjetlom ©. Ovisno o vozilu, na instrumentnoj se ploči prikazuje poruke “CHECK TYRE SENSORS”.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Zbog karakteristika ventila upotrebljavajte samo opremu koju je homologirala mreža marke. Pogledajte odlomak “Set za napuhavanje guma” u 5. poglavlju.