Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator brzine je funkcija koja vam pomaže održavati stalnu brzinu vožnje koju ste odabrali, koja se naziva namještena brzina.

Tu brzinu moguće je podesiti pri brzini od minimalno 30 km/h.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena namještene brzine (+).

3 Silazna promjena namještene brzine (-).

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem namještene brzine) (O).

5 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine (R).

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Funkcija ne djeluje umjesto vozača.

Ona dakle ne može ni u kojem slučaju zamijeniti poštivanje ograničenja brzine, niti oprez (uvijek budite spremni na kočenje u svim okolnostima), niti odgovornost vozača.

Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1 na strani .

Zeleno kontrolno svjetlo 6 se pali, a na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “CRUISE CONTROL” popraćena crticama kako bi označila da je funkcija regulatora uključena i u očekivanju pohranjivanja namještene brzine.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini (većoj od otprilike 30 km/h) pritisnite prekidač 2 (+): funkcija je uključena, a trenutna brzina je upamćena.

Namještena brzina zamjenjuje se crticama, a regulacija se potvrđuje pojavljivanjem poruke na instrumentnoj ploči i zelenog kontrolnog svjetla 7 i kontrolnog svjetla 6.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Možete mijenjati namještenu brzinu uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 2 (+) za povećanje brzine,

- prekidač 3 (-) za smanjenje brzine.

Prekoračenje namještene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći namještenu brzinu djelovanjem na papučicu gasa. Tijekom prelaženja brzine, namještena vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Funkcija ne može održati namještenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, sustav ne može održati namještenu brzinu: upamćena brzina trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- papučica kočnice;

- papučicu spojke ili prijelazom u neutralan položaj za vozila s automatskim mjenjačem ;

- prekidač 4 (O).

U sva tri slučaja, namještena brzina ostaje memorirana.

Uključivanje stanja mirovanja potvrđuje se gašenjem zelenog kontrolnog svjetla i prikazom poruke “SPEED MEMORY” na instrumentnoj ploči.

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je prikazati pritiskom na prekidač 5 (R), pod uvjetom da vozite brzinom većom od otprilike 30 km/h i nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…).

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na gumbe 2 (+) ponovno se uključuje funkcija regulatora, ali pritom se ne uzima u obzir upamćena brzina: uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine.

Gašenje dva zelena kontrolna svjetla i na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.