Natrag na popis

RAZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kočiona tekućina

Treba je često kontrolirati, a obavezno kada osjetite da kočioni sustav gubi na svojoj učinkovitosti.

Razina se mora provjeravati kod zaustavljenog motora i na ravnom tlu.

Razina 1

Normalno je da razina pada u skladu s istrošenosti kočionih obloga, ali nikada ne smije pasti ispod oznake upozorenja MINI .

Ako želite sami provjeriti stanje istrošenosti diskova i bubnjeva nabavite brošuru s objašnjenjem postupka kontrole raspoloživu u mreži marke ili na Internet stranici proizvođača.

Punjenje

Pri svakom zahvatu na hidrauličkom sustavu stručna osoba mora promijeniti i tekućinu.

Obvezna je upotreba tekućina koje preporuča naša tehnička služba (i nadolijevanje iz originalno zatvorene posude).

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Rashladna tekućina

Razina na hladno mora biti između oznaka “MINI" i "MAXI" označenih na spremniku rashladne tekućine2.

Nadolijte na hladno prije nego dosegne oznaku “MINI".

Razina se mora provjeravati kod zaustavljenog motora i na ravnom tlu.

Učestalost provjere razine

Redovito provjeravajte razinu rashladne tekućine (može doći do značajnih oštećenja na motoru uslijed pomanjkanja rashladne tekućine).

Ukoliko je nadolijevanje potrebno, koristite samo proizvode koje preporuča naša tehnička služba koji vam osiguravaju:

- zaštitu protiv zaleđivanja;

- zaštitu od prohrđavanja rashladnog sustava.

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

Niti jedan zahvat se ne smije izvoditi na rashladnom sustavu dok je motor zagrijan.

Opasnost od opekotina.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Spremnik uređaja za pranje stakala

Punjenje

- Odvijte čep 3;

- nadolijevajte sve dok ne vidite tekućinu;

- zatvorite čep.

Tekućina

Proizvod za pranje stakala (protiv smrzavanja zimi).

Brizgaljke

Za podešavanje visine brizgaljki uređaja za pranje vjetrobranskog stakla upotrijebite neki alat poput igle.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).