Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori ugrađeni u oblogu stražnjeg branika vozila “mjere” udaljenost između vozila i prepreke.

To mjerenje se očituje zvučnim signalima čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 30 centimetra.

Napomena: pazite da ultrazvučni senzori nisu zaklonjeni (prljavštinom, blatom, snijegom, kondenzacijom itd.).

Napomena: ovisno o vozilu, zaslon 1 omogućuje prikaz okruženja vozila te tako nadopunjuje zvučne signale.

Rad

Prilikom uključivanja brzine za vožnju unazad otkriva se većina predmeta na manje od otprilike 1,20 metar od stražnjeg dijela vozila, čuje se jedan zvučni signal i, ovisno o vozilu, pali se zaslon 1.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć koja ukazuje, emitiranjem zvučnih signala, na udaljenost između vozila i prepreke prilikom manevriranja.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom manevriranja.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Privremeno isključivanje sustava

(ovisno o vozilu)

Pritisnite prekidač 2 za isključivanje sustava.

Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač se pali kako biste znali da je sustav isključen.

Ponovni pritisak uključuje sustav i kontrolno svjetlo se gasi.

Sustav se automatski ponovno uključuje nakon što ste isključili kontakt i ponovno pokrenuli motor.

Trajno isključivanje sustava

Možete trajno isključiti sustav dugim pritiskom na prekidač 2.

Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač je stalno upaljeno

Ponovni pritisak uključuje sustav i kontrolno svjetlo se gasi.

Smetnja u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, u trajanju od otprilike 3 sekunde javlja se zvučni signal, kako bi vas o tome obavijestio. Potražite savjet Predstavnika marke.

U slučaju udarca u podvozje vozila (npr. udarca u kamen, visoki pločnik ili neku drugu komunalnu opremu) vozilo se može oštetiti (npr. može doći do iskrivljenja osovine), električni strujni krug ili pogonski akumulator.

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.