Natrag na popis

POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za njegovo otvaranje povucite ručicu 1.

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Sigurnosno odbravljivanje poklopca motornog prostora

Za otvaranje, gurnite jezičac 2 ulijevo, a istodobno podižite poklopac.

Otvaranje poklopca

Podignite poklopac pridržavajući ga, pričvršćuje se pomoću dizalice.

Ne pritišćite poklopac motornog prostora: opasnost od neželjenog zatvaranja poklopca.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda

Zatvaranje poklopca motornog prostora

Provjerite da ništa niste ostavili u motornom prostoru.

Za zatvaranje poklopca, uhvatite poklopac na sredini i pridržavajući ga spustite ga do 30m cm od položaja zatvaranja, zatim ga pustite.

Provjerite ispravno zabravljenje poklopca motornog prostora.

Provjerite da ništa ne ometa sidrište za zabravljenje (kamenčići, krpa…).

Nakon zahvata u motornom prostoru provjerite da u njemu niste ništa zaboravili (krpe, alate…)

U stvari to može oštetiti motor ili prouzročiti požar.

Kod udarca, čak i blažeg, u prednju rešetku ili poklopac motornog prostora, dajte što prije Predstavniku marke da provjeri sustav zabravljivanja poklopca motornog prostora.