Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ograničivač brzine je funkcija koja vam pomaže da ne prijeđete brzinu vožnje koju ste odabrali, a koja se naziva ograničena brzina.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena ograničene brzine (+).

3 Smanjivanje ograničene brzine (-).

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem ograničene brzine (O).

5 Uključivanje i pozivanje upamćene ograničene brzine (R).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1 pored . Pali se narančasto kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči i pojavljuje se poruka “SPEED LIMITER” popraćena crticama, kako bi označila da je funkcija ograničivača brzine uključena i u očekivanju pohranjivanja brzine ograničenja.

Za pohranjivanje trenutne brzine, pritisnite prekidač 2 (+): ograničena brzina zamjenjuje crtice.

Minimalna pohranjena brzina će biti 30 km/h.

Vožnja

Kada je neka ograničena brzina upamćena, sve dok se ta brzina ne dosegne, vožnja je slična kao na vozilu bez ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Promjena ograničene brzine

Možete mijenjati ograničenu brzinu uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 2 (+) za povećanje brzine ,

- prekidač 3 (-) za smanjenje brzine.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gasa (preko “tvrde točke”).

Za vrijeme prekoračivanja brzine, referentna vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim, otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine vraća se čim dosegnete manju brzinu od upamćene.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, sustav ne može održati ograničenu brzinu: upamćena brzina trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Funkcija ograničivač brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine se prekida ako djelujete na prekidač 4 (O). U tom slučaju ograničena brzina ostaje upamćena, a na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “SPEED MEMORY” popraćena upamćenom brzinom.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je neka brzina upamćena, može ju se pozvati pritiskom na prekidač 5 (R).

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 2 (+) ponovno se uključuje funkcija, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine se prekida kada djelujete na prekidač 1. U ovom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenje narančastog kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.