Natrag na popis

MEHANIZMI ZA PODEŠAVANJE I POMOĆ U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovisno o vozilu, mogu se sastojati od:

- ABS (sustav protiv blokiranja kotača);

- dinamičke kontrole vožnje (ESC) s kontrolom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- sustava za pomoć pri naglom kočenju;

- kontrole prianjanja na tlo;

- sustava za pomoć pri kretanju na uzbrdici.

ABS (sustav protiv blokiranja kotača)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima, moguće je izbjegavanje prepreke kočenjem. Osim toga, taj sustav omogućava poboljšanje zaustavnog puta, osobito na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo...).

Svako uključenje mehanizma očituje se podrhtavanjem papučice kočnice. ABS ni u kojem slučaju ne poboljšava “fizičke” performanse vozila vezane uz prianjanje guma na tlo. Osnovna pravila opreza moraju se obavezno poštivati (udaljenost između vozila...).

Smetnje u radu:

- Ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže kontrolno svjetlo x, kočenje je i dalje osigurano;

- Ako se kontrolna svjetla x i D prikažu na instrumentnoj ploči, to označava neispravnost mehanizama kočenja.

U takvim slučajevima isključuju se ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju, te se, ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči pojavljuju poruke "ABS provjerite” i “ESC Provjerite”.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča snažno i neprekinuto pritiskanje papučice. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti silu primijenjenu u kočionom sustavu.

Vaše kočenje je djelomično osigurano. Uz to, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

Dinamička kontrola vožnje ESC s kontrolom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanju kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanje vožnje koju želi vozač.

Ostali senzori, koji se nalaze na vozilu, mjere stvarnu putanju.

Sustav uspoređuje volju vozača i stvarnu putanju vozila i ispravlja ovu zadnju, po potrebi, djelujući na kočenje određenih kotača i/ili na snagu motora, u slučaju uključivanja sustava kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči.

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na njihovo povećanje broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “ESC Provjerite” i kontrolno svjetlo © se prikazuju na instrumentnoj ploči. U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Isključivanje funkcije sustava protiv proklizavanja

(ovisno o vozilu)

U nekim situacijama (vožnja po vrlo mekom terenu: snijeg, blato,... ili vožnja s lancima), sustav može smanjiti snagu motora kako bi smanjio proklizavanje. Ako to ne želite, moguće je isključiti funkciju pritiskom na prekidač 1.

Poruka “Kontrola putanje isključena” pojavljuje se na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Budući da sustav protiv proklizavanja pridonosi većoj sigurnosti, ne savjetuje se voziti s isključenom funkcijom. Izađite iz te situacije, čim to bude moguće, novim pritiskom na prekidač 1.

Napomena: funkcija se automatski ponovno uključuje kod uključenja kontakta ili prekoračenja brzine od otprilike 40 km/h.

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS-a koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vašeg vozila.

Princip rada

Ovaj sustav otkriva situaciju kada je potrebno naglo kočenje. U tom slučaju pomoć pri kočenju razvija trenutno svoju najveću snagu i može uključiti podešavanje ABS.

Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Paljenje svjetala upozorenja

Ovisno o vozilu, ona se mogu upaliti pri jakom usporavanju.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “BRAKING FAULT” se pojavljuje na instrumentnoj ploči popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Predviđanje kočenja

Ovisno o vozilu, kada brzo otpustite papučicu gasa, sustav predviđa kočenje kako bi se smanjio zaustavni put.

Posebni slučajevi

Prilikom upotrebe regulatora brzine:

- ako upotrebljavate papučicu gasa, kada ju otpustite, sustav se može uključiti;

- ako ne upotrebljavate papučicu gasa, sustav se neće uključiti.

Kontrola prianjanja na tlo

Ako je vozilo tako opremljeno, kontrola prianjanja na tlo olakšava kontrolu nad vozilom na cestama sa smanjenom razinom prianjanja (loše tlo...).

Gume

Kada dođe do potrebe za njihovu zamjenu, na vozilo postavite isključivo gume iste marke, dimenzija, vrste i strukture.

One moraju biti: ili istovjetne onima koje su tvornički postavljene ili u skladu s preporukom Predstavnika marke.

Način rada za “Cestu”

Prilikom pokretanja vozila pali se kontrolno svjetlo “STANDARD HIGHWAY MODE” na instrumentnoj ploči. Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči je ugašeno.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u normalnim uvjetima na cesti (suho, vlažno, slabi snijeg...).

Način rada za “Cestu” upotrebljava funkcije sustava protiv proklizavanja.

Način rada “Loše tlo”

Pritisnite prekidač 1: uključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči uz poruku “VARIABLE HIGHWAY MODE”.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u uvjetima rastresitog tla (blato, pijesak, opalo lišće...). U tom je položaju broj okretaja motora pod kontrolom vozača. Sustav se automatski prebacuje u način rada “Cesta” nakon prelaska brzine od otprilike 50 km/h i kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovaj mehanizam vam pomaže prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava proklizavanje vozila unazad, ovisno o nagibu, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice).

Sustav zadržava vozilo otprilike 2 sekunde. Zatim se kočnice postupno otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica itd.).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških povreda.