Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

- ručica mjenjača je u neutralnom položaju;

i

- papučica spojke je otpuštena. Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica spojke nije dovoljno otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od otprilike 5 km/h.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči pali se kad je motor u stanju pripravnosti. Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

Prije napuštanja vozila, motor mora biti zaustavljen, a ne u stanju mirovanja (pogledajte informacije u odlomku “Pokretanje i zaustavljanje motora” u odjeljku 2).

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

- Ručica mjenjača je u neutralnom položaju, a papučica spojke lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Motor se mora isključiti nakon dolijevanja goriva (ne smije se samo postaviti u stanje mirovanja u vozilima opremljenim funkcijom Stop and Start): nužno je potpuno isključiti motor (pogledajte odjeljak “Pokretanje i zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Opasnost od požara.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti” uključena je (pogledajte odjeljak 3 “Klima uređaj s automatskim upravljanjem”);

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

-...

Na instrumentnoj se ploči pojavljuje kontrolno svjetlo i upozorava vas o neraspoloživosti stanja mirovanja motora.

Poseban slučaj

Dok je motor u stanju mirovanja (prometne gužve, semafori itd.), ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja i nije zaustavljen.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti” uključena je (pogledajte odjeljak 3 “Klima uređaj s automatskim upravljanjem”);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Pali se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog željenog pokretanja vozila (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju knjižice uputstava).

Smetnje u radu

Ako se kontrolno svjetlo 2 upali bez pritiska na prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt (pogledajte informacije u odjeljku 2 “Pokretanje, zaustavljanje motora”).