Natrag na popis

UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ PROMETNOG TRAKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ova funkcija upozorava vozača kada nehotično prijeđe punu ili isprekidanu crtu.

Ova funkcija koristi kameru pričvršćenu na vjetrobransko staklo iza retrovizora.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji u slučaju nenamjernog prelaženja pune ili isprekidane crte. No, ona ne djeluje umjesto vozača. U stvari, ova funkcija može biti onemogućena u nekim uvjetima, kao što su:

- Loša vidljivost (kiša, snijeg, magla, prljavo vjetrobransko staklo, sunce koje svijetli u lice, djelomično izbrisane crte...);

- cesta s oštrim zavojima;

- vozilo na maloj udaljenosti iza vas u istom prometnom traku;

- istrošene oznake na tlu, slabog kontrasta ili vrlo razmaknute jedne od drugih;

- uska cesta;

- ...

U tom slučaju, pokazivači vidljivosti crta na instrumentnoj ploči ostaju isključena kako bi ukazali da funkcija nije uključena i da neće slati upozorenja (crte nisu otkrivene).

Funkcija dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom manevriranja.

Uključivanje/isključivanje

Vozila opremljena sustavom za navigaciju

Na višefunkcijskom zaslonu 2: odaberite “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Upozorenje za napuštanje trake” pa odaberite “ON” ili “OFF”.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 1 .

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

Pritisnite prekidač 3.

Rad

Kada je funkcija uključena, zasivljeni pokazivači vidljivosti 4 lijeve i desne crte prikazuju se na instrumentnoj ploči.

Funkcija je spremna upozoriti ako:

- kada je brzina veća od otprilike 70 km/h;

i

- crte su otkrivene i pokazivači vidljivosti 4 su zelene boje.

Funkcija upozorava ako se neka crta prijeđe bez uključivanje pokazivača smjera. Funkcija upozorava vozača zvučnim signalom i pokazivač prelaska bočne crte svijetli na instrumentnoj ploči u crvenoj boji.

Uvjeti kod kojih ne dolazi do uključivanja upozorenja

- Ako su pokazivači smjera uključeni u razdoblju kraćem od 2 sekunde prije prelaska crte;

- vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja na crti;

- u zavojima, funkcija dozvoljava lagano rezanje zavoja;

- uključena svjetla upozorenja;

-...

Podešavanja

Vozila opremljena sustavom za navigaciju

Na višefunkcijskom zaslonu 2 odaberite “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Postavka upozorenja za napuštanje trake”:

- Glasnoća; podesite glasnoću upozorenja, za to odaberite jednu od pet razina;

- osjetljivost; podesite razinu osjetljivosti otkrivanja crta, za to odaberite:

- “Niska” crta otkrivena priliko prelaženja;

- “Prosjek” crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Visoko” crta otkrivena u blizini.

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- Kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 5 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 5 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Postavka upozorenja za napuštanje trake” i pritisnite prekidač 5 OK.

- Glasnoća; podesite glasnoću upozorenja, za to odaberite jednu od tri razine;

- osjetljivost; podesite razinu osjetljivosti otkrivanja crta, za to odaberite:

- “Niska” crta otkrivena priliko prelaženja;

- “Prosjek” crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Visoko” crta otkrivena u blizini.

Smetnje u radu

U slučaju neispravnosti u radu poruka “Provjerite sustav” prikazuje se na instrumentnoj ploči, a pokazivači vidljivosti lijeve i desne crte nestaju s instrumentne ploče.

Potražite savjet Predstavnika marke.

UPOZORENJE O IZLASKU IZ PROMETNE TRAKE