Natrag na popis

UKRASNI POKLOPAC - KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Skinite ga pomoću ključa za ukrasne poklopce 1 (koji se nalazi u kompletu alata) tako da kukicu stavite u predviđeni otvor blizu ventila 2.

Za njegovo ponovno postavljanje, okrenite ga prema ventilu 2 Umetnite kukice za pričvršćenje tako da započnete na strani ventila A, zatim BC i završite na strani suprotnoj od ventila D.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja. Nakon upotrebe pazite da dobro zakvačite alat u njihov nosač, a zatim ga ispravno postavite u ležište: postoji opasnost od ozljeda.