Natrag na popis

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za podizanje naslona za glavu

Povucite naslon za glavu prema gore do željene visine. Provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Za spuštanje naslona za glavu

Pritisnite gumb 3 i spustite naslon za glavu do željene visine. Provjerite je li zabravljenje dobro.

Za vađenje naslona za glavu

Podignite naslon za glavu (ako je potrebno nagnite naslon sjedala prema natrag). Pritisnite gumb 3 i podignite naslon za glavu sve dok ga ne izvadite.

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Pazite na čistoću šipki naslona za glavu 2.

Šipka s utorima mora se umetnuti u vodilicu 1 opremljenu gumbom za zabravljenje 3.

Stavite šipke naslona za glavu u vodilice (po potrebi nagnite naslon prema natrag).

Pritisnite gumb 3 i gurnite naslon za glavu do blokiranja te ga zatim namjestite na željenu visinu. Provjerite je li svaka šipka 2 dobro zabravljena na naslonu sjedala.

Naslon za glavu je sigurnosni element, pa stoga pazite da je prisutan i da je dobro postavljen: razmak između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalan; vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće vašem tjemenu A.