Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ: informacije i upute za rad

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Savjeti za upotrebu

U nekim slučajevima (klima uređaj je isključen, recirkulacija zraka je isključena, brzina ventilacije je nula ili je mala itd.) možete ustanoviti stvaranje pare na staklima i na vjetrobranskom staklu vozila.

U slučaju pare, upotrijebite funkciju “brzog postizanja dobre vidljivosti” kako biste uklonili paru, a zatim radije upotrijebite klima uređaj u automatskom načinu rada kako biste spriječili njezino stvaranje.

Potrošnja

Normalno je da se povećava potrošnja goriva (posebice u gradskoj vožnji) za vrijeme rada klima uređaja.

Za vozila opremljena klima uređajem bez automatskog načina rada, isključite sustav kad vam više nije potreban.

Savjeti za smanjenje potrošnje, a time i za pomoć u očuvanju okoliša

Vozite s otvorenim uvodnicima zraka i sa zatvorenim prozorima.

Ako vozilo ostane parkirano na velikoj vrućini ili na jakom suncu, prozračite ga na nekoliko minuta prije pokretanja da izađe vrući zrak.

Održavanje

Potražite u knjižici održavanja vašeg vozila informaciju o učestalosti kontrole.

Smetnje u radu

Općenito, u slučaju neke smetnje u radu, potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Smanjena učinkovitost odmrzavanja, odmagljivanja ili klimatiziranja zraka.

Uzrok tomu može biti zaprljanost uloška filtra putničkog prostora.

- Ne stvaranje hladnog zraka.

Provjerite dobar položaj komandi i ispravnost osigurača. U protivnom prekinite rad sustava.

Prisutnost vode ispod vozila

Nakon duže upotrebe klima uređaja, normalno je da ima vode ispod vozila uslijed kondenzacije.

Vozila opremljena ECO načinom rada: kada je pokrenut, ECO način rada može smanjiti učinkovitost klima-uređaja. Pogledajte odlomak “Savjeti za vožnju, eko-vožnja” u 2. poglavlju.

Nemojte umetati ništa u sustav ventilacije (na primjer u slučaju neugodnih mirisa...).

Opasnost od oštećenja ili požara.

Redovito upotrebljavajte klima uređaj, čak i po hladnom vremenu, uključujući ga barem jednom mjesečno na otprilike 5 minuta.

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Sustav rashladnog plina može sadržavati fluorirane stakleničke plinove.

Ovisno o vozilu, sljedeće informacije prikazat će se na naljepnici A koja se nalazi u motornom prostoru.

Prisutnost i položaj informacija na naljepnici A ovisi o vozilu.

Ñ Vrsta rashladnog plina.

Vrsta ulju u sustavu klima uređaja

Zapaljivi proizvod

Pogledajte knjižicu uputa

Održavanje

Količina rashladnog plina u vozilu.

x.xxx kg

Potencijal globalnog zagrijavanja (ekvivalent CO2).

GWP xxxxx

Količina u težini i ekvivalentu CO2.

CO2 ekv. x.xx t

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).