Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Podešavanje temperature zraka.

2 Recirkulacija zraka.

3 Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”.

4 Podešavanje brzine ventilacije.

5 Isključivanje sustava.

6 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

7 Klima uređaj.

8 Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

Pokazivači

A Temperatura zraka.

B Recirkulacija zraka.

C Brzina ventiliranja.

D Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Tipka 7 omogućava uključivanje (kontrolno svjetlo upaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlo ugašeno) klima uređaja.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite tipku 3, ugrađeno kontrolno svjetlo se pali.

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Pritisnite tipku 6 za isključivanje rada grijanog stražnjeg stakla, ugrađeno kontrolno svjetlo se gasi.

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 3.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućnosti raspodjele zraka. Okrenite komandu 8 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

Raspodjela zraka prikazuje se na pokazivaču D.

õ Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

÷ Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

G Dovod zraka je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči, prema nogama putnika na prednjem sjedalu i, ovisno o vozilu, prema putnicima na sjedalima u drugom redu.

J Dovod zraka usmjeren je samo prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Uključivanje recirkulacije zraka

Pritisnite tipku 2: uključuje se kontrolno svjetlo B. Pod tim uvjetima zrak ulazi u putnički prostor i recirkulira bez ulaska vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- brže hlađenje putničkog prostora.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru. Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) ponovnim pritiskom gumba 6 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Promjena brzine ventiliranja

Brzinu ventilacije možete podesiti pritiskom na tipke 4 kako biste povećali ili smanjili brzinu ventilacije.

Brzina ventilacije prikazuje se na pokazivaču C.

Sustav se zaustavlja (OFF). brzina ventiliranja zraka je nula (na zaustavljenom vozilu), ipak u vožnji možete osjetiti blagi protok zraka.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 1 ovisno o željenoj temperaturi. Što ima više crtica na zaslonu A, to je temperature viša.

Prilikom dulje upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 1 u desno.

Temperatura zraka prikazuje se na pokazivaču A.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

S motorom u radu, pritisnite tipku 6. Pali se kontrolno svjetlo rada.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 6.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Zaustavljanje sustava

Za zaustavljanje sustava pritisnite tipku 5 OFF (uključuje se ugrađeno kontrolno svjetlo).

Upotreba funkcije odleđivanja zabranjuje upotrebu recirkulacije zraka kako bi se izbjegla opasnost od zamagljivanja vjetrobranskog stakla te dovodi do uključivanja klima uređaja. Neće se upaliti kontrolno svjetlo 7 ugrađeno u tipku.

GRIJANJE / VENTILACIJA