Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Zaustavljanje sustava ili, ovisno o vozilu, odleđivanje/odmagljivanje vjetrobranskog stakla.

210 Temperatura zraka.

3 Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”.

45 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

6 Brzina ventiliranja i, ovisno o vozilu, zaustavljanje sustava.

7 Automatski program.

8 Klima uređaj.

9 Recirkulacija zraka.

11 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

12 Funkcija DUAL.

Pokazivači

A Temperatura zraka na lijevoj strani.

B raspodjela zraka.

C Brzina ventiliranja.

D Kontrolno svjetlo automatske recirkulacije zraka.

E Temperatura zraka na desnoj strani.

Automatski način rada

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivosti, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav djeluje na brzinu ventiliranja, raspodjelu zraka, recirkulaciju zraka, uključivanje ili isključivanje klima uređaja i temperaturu zraka.

AUTO: bolje postizanje odabrane razine udobnosti sukladno vanjskim uvjetima. Pritisnite tipku 7. Pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u tipku 7.

Promjena brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Uvijek možete podešavati brzinu ventiliranja pritiskom na tipke 6 kako bi se povećala ili smanjila brzina ventiliranja.

U tom slučaju, ugrađeno kontrolno svjetlo na gumbu 7 se gasi i odabrana brzina ventilacije prikazuje se na pokazivaču C.

Podešavanje temperature

Dvije su vrste podešavanja:

- ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru;

- podešavanje u funkciji DUAL za neovisno podešavanje lijeve strane i/ili desne strane putničkog prostora.

Ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru

Djelujte na komandu 2.

Podešavanje u funkciji DUAL

Pritisnite tipku 12 kako biste ga uključili.

Djelujte na komandu 2 za podešavanje lijeve strane i komandu 10 za podešavanje desne strane.

Prikazane vrijednosti temperature osiguravaju razinu udobnosti.

Prilikom pokretanja vozila, povećanje ili smanjenje prikazane vrijednosti ne omogućava brže postizanje razine komfora. Sustav uvijek poboljšava pad ili rast temperature (ventiliranje ne počinje trenutno na najvećoj brzini: postupno se povećava) to može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

U pravilu, osim ako to ne predstavlja veliku smetnju, uvodnici zraka na armaturnoj ploči moraju uvijek biti otvoreni.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 8 za prinudno uključivanje (uključuje se ugrađeno kontrolno svjetlo) ili isključivanje klima uređaja (isključuje se ugrađeno kontrolno svjetlo).

Radije upotrebljavajte automatski način rada.

U automatskom načinu rada (kontrolno svjetlo tipke 7 je upaljeno), sustav kontrolira sve funkcije klima uređaja.

Uvijek možete promijeniti odabir sustava, u tom slučaju, isključuje se kontrolno svjetlo tipke 7.

Za povratak u automatski način rada, pritisnite program AUTO.

Vozila opremljena ECO načinom rada (prekidač 13): kada je pokrenut, ECO način rada može smanjiti radne karakteristike klima uređaja s automatskim upravljanjem. Pogledajte članak “Eko vožnja” u 2. poglavlju.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Pritisnite tipku 3, ugrađeno kontrolno svjetlo se pali.

Za isključivanje rada stražnjeg stakla pritisnite tipku 11 za odleđivanje, isključuje se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Možete promijeniti brzinu ventiliranja: pritisnite tipku 6.

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 3.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućnosti raspodjele zraka. Pritisnite prekidače 45 za njihov prikaz. Strelice na pokazivaču B kombiniraju se kako bi vas obavijestile o odabranoj raspodjeli:

õ Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

÷ Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakala i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

G Dovod zraka usmjeren je prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči i prema nogama putnika.

J Dovod zraka usmjeren je samo prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo rada koje označava stanje funkcije.

Odleđivanje/odmagljivanje vjetrobranskog stakla

(ovisno o vozilu)

Kad je motor u radu, pritisnite tipku 1, uključuje se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Ova funkcija omogućuje odleđivanje i brzo električno odmagljivanje.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite tipku 11, ugrađeno kontrolno svjetlo se pali. Ova funkcija omogućava brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 11. Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Recirkulacija

Ovom funkcijom upravlja se automatski (uključivanje se potvrđuje uključivanjem pokazivača D), ali je možete uključiti i ručno.

Napomena

- za vrijeme recirkulacije, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulira, bez usisa vanjskog zraka;

- recirkulacija zraka omogućava izolaciju od vanjskog zraka (prometovanje zagađenim područjem…);

- brže hlađenje putničkog prostora.

Upotreba u ručnom načinu rada

Jedan pritisak na tipku 9 omogućuje prinudnu recirkulaciju zraka, u tom slučaju uključuje se ugrađeno kontrolno svjetlo, a isključuje se pokazivač D.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Stoga se savjetuje povratak u automatski način rada ponovnim pritiskom tipke 9 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Zaustavljanje sustava

Za zaustavljanje sustava pritisnite tipku 1 OFF (uključuje se ugrađeno kontrolno svjetlo) ili, ovisno o vozilu, smanjite ventilacija na minimum tako da pritisnete onoliko puta koliko god je potrebno tipku 6 označenu s OFF.

Za pokretanje pritisnite prekidač 7.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.

GRIJANJE / VENTILACIJA