Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator brzine funkcija je koja vam pomaže u održavanju vaše brzine vožnje na stalnoj vrijednosti koju ste izabrali, a naziva se namještena brzina.

Tu brzinu regulatora moguće je podesiti pri brzini od minimalno 30 km/h.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Komanda za:

a uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena namještene brzine (+);

b silazna promjena namještene brzine (-).

3 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine (R).

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem namještene brzine) (O).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1, na strani .

Zeleno kontrolno svjetlo se pali, a na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Tempomat” popraćena crticama kako bi označila da je funkcija regulatora uključena i u očekivanju pohranjivanja namještene brzine.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može ni u kojem slučaju zamijeniti vozačevu dužnost poštivanja ograničenja brzine, kao ni njegov oprez (vozač mora uvijek biti spreman na kočenje). Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini (većoj od otprilike 30 km/h), pritisnite prekidač 2 na strani a (+): funkcija je uključena, a trenutna brzina je upamćena.

Putna brzina zamjenjuje crtice, a uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom poruke “Tempomat” i kontrolnog svjetla .

Ako pokušate uključiti funkciju pri brzini manjoj od 30 km/h, prikazat će se poruka “Brzina netočna” i funkcija će ostati isključena.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Pažnja, ipak se preporučuje da noge ostanu u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Namještenu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na prekidač 2:

- na strani a (+) za povećanje brzine;

- na strani b (-) za smanjenje brzine.

Prekoračenje namještene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći namještenu brzinu djelovanjem na papučicu gasa. Za vrijeme prekoračivanja, namještena brzina se prikazuje u crvenoj boji i treperi na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Funkcija ne može održati namještenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, brzinu regulatora ne održava sustav: upamćena brzina se prikazuje u crvenoj boji i treperi na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Regulator/ograničivač brzine s funkcijom upravljanja vožnjom na nizbrdici:

funkcija može djelovati na kočioni sustav.

Regulator/ograničivač brzine bez funkcije upravljanja vožnjom na nizbrdici:

funkcija nikad ne djeluje na kočioni sustav.

Napominjemo da noge uvijek moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- prekidač 4 (O);

- papučica kočnice;

- papučicu spojke ili prijelazom u neutralan položaj za vozila s automatskim mjenjačem.

U sva tri slučaja namještena brzina ostaje upamćena i prikazuje se poruka “Memorirano” na instrumentnoj ploči popraćena tom brzinom.

Uključivanje stanja mirovanja potvrđuje se prikazom namještene brzine u sivoj boji i porukom “Memorirano”.

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 3 (R) ako je brzina vozila veća od 30 km/h.

Prilikom pozivanja pohranjene brzine, uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom putne brzine u zelenoj boji i porukom “Provjerite tempomat”.

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Kada je funkcija regulatora u stanju mirovanja, pritiskom na stranu a (+) prekidača 2 ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenjem zelenog kontrolnog svjetla i pripadajuće poruke na instrumentnoj ploči potvrđuje se isključivanje funkcije.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.

REGULATOR - OGRANIČIVAČ BRZINE

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.