Natrag na popis

PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kada to dozvoljavaju uvjeti u prometu (velika protočna cesta ili autocesta), prilagodljivi regulator brzine omogućuje vam održavanje odabrane brzine koja se naziva namještena brzina, a koja se može namjestiti u rasponu od 50 km/h do 140 km/h ili 150 km/h, ovisno o vozilu, istodobno zadržavajući razmak između vozila koje se nalazi ispred vas u istom prometnom traku.

Doseg radara je 120 metara.

Napomena: vozača treba uzeti u obzir u maksimalno ograničenje brzine u državi u kojoj vozi.

Napomena: prilagodljivi regulator brzine može kočiti vozilo silom koja može iznositi do trećine kapaciteta kočenja. Ovisno o situaciji, vozač će možda morati jače kočiti.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ne djeluje umjesto vozača.

Ona dakle ne može ni u kojem slučaju zamijeniti poštivanje ograničenja brzine, niti oprez (uvijek budite spremni na kočenje u svim okolnostima), niti odgovornost vozača.

Prilagodljivi regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Određivanje položaja radara

Pazite da radar 1 nije zaklonjen (prljavština, blato, snijeg...).

Komande

5 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Komanda za:

- a uključivanje, memoriranje i povećanje brzine (+);

- b smanjenje brzine (-).

3 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine (R).

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem namještene brzine) (O).

6 Podešavanje razmaka između vozila.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 5. Zeleno kontrolno svjetlo se pali, a na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Adaptivni regulator” popraćena crticama kako bi označila da je funkcija regulatora uključena i u očekivanju pohranjivanja namještene brzine.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini (većoj od otprilike 50 km/ h), pritisnite prekidač 2 na strani a (+): funkcija je uključena te je trenutna brzina upamćena.

Putna brzina zamjenjuje crtice, a uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom poruke “Adaptivni regulator” i kontrolnog svjetla . Ako funkciju pokušate uključiti tijekom vožnje ispod približno 50 km/h ili iznad približno 140 km/h ili, ovisno o vozilu, iznad 150 km/h, prikazuje se poruka “Brzina netočna” i funkcija ostaje isključena.

Podešavanje razmaka između vozila

Uzastopni pritisci na prekidač 6 omogućuju podešavanje razmaka među vozilima.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Kada je razmak među vozilima upamćen i kada sustav otkrije neko vozilo koje u istom prometnom traku vozi sporije, vaše vozilo koči (pale se stop svjetla) i prilagođava brzinu onoj vozila ispred vas poštujući razmak među vozilima koji ste prethodno odabrali.

Preticanje

Kada je vaša brzina manja od namještene brzine, a želite pretjecati, uključivanje pokazivača smjera omogućuje se ubrzavanje koje olakšava postupak preticanja.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Namještenu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na prekidač 2:

- na strani a (+) za povećanje brzine;

- na strani b (-) za smanjenje brzine.

Promjena razmaka među vozilima

U bilo kojem trenutku možete promijeniti razmak između vozila koje se nalazi ispred vas uzastopnim pritiscima na prekidač 6.

Vodoravne crtice razmaka pojavljuju se na instrumentnoj ploči označavajući odabrani razmak:

- kratka crtica za mali razmak (koji odgovara vremenu praćenja od otprilike jedne sekunde);

- dvije crtice za srednji razmak;

- tri crtice za veliki razmak (koji odgovara vremenu praćenja od otprilike dvije sekunde).

Izbor ovog razmaka mora se prilagoditi ovisno o stanju u prometu, zakonskim propisima zemlje u kojoj se vozilo vozi i klimatskim uvjetima.

Kada sustav otkrije vozilo u vašem prometnom traku iznad crtica razmaka pojavljuje se obris A vozila.

Prekoračenje namještene brzine

U svakom trenutku moguće je prijeći namještenu brzinu djelujući na papučicu gasa.

Za vrijeme prekoračenja, namještena brzina i crtice razmaka prikazuju se u crvenoj boji i namještena brzina trepće na instrumentnoj ploči: funkcija kontrole udaljenosti više nije omogućena.

Zatim otpustite papučicu gasa: podešavanje brzine i razmaka automatski se nastavlja osim u slučaju da funkciju stavite u mirovanje.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada:

- djelujete na prekidač 4 (O);

- djelujete na papučicu kočnice;

- djelujete na papučicu spojke;

- djelujete na ručicu mjenjača;

- je brzina vozila manja je od 40 km/h ili viša od 160 km/h;

- se uključe određeni mehanizmi za podešavanje i pomoć u vožnji (ABS, ESC...).

U dva zadnja slučaja, poruka “Adapt. tempomat odspojen” prikazuje se na instrumentnoj ploči prilikom stavljanja funkcije u mirovanje.

Uključivanje stanja mirovanja potvrđuje se prikazom namještene brzine u sivoj boji i porukom “Adaptivni regulator”.

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 3 (R) ako je brzina vozila veća od 50 km/h.

Prilikom pozivanja upamćene brzine, uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom u zelenoj boji namještene brzine i porukom “Adaptivni regulator”.

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 2 na strani a (+) ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina - uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina puno veća od trenutačne brzine, vozilo će do te vrijednosti.

U određenim uvjetima (približavanje vozilu koje vozi puno sporije, nagla promjena prometne trake vozila koja se nalaze ispred vas...) sustav možda neće imati dovoljno vremena reagirati i možda će emitirati zvučni signal i prikazati upozorenje B u situacijama koje iziskuju pozornost vozača ili upozorenje C u situacijama u kojima je potrebna trenutačna reakcija vozača.

Reagirajte u skladu sa situacijom i provedite odgovarajuće radnje.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine se prekida djelovanjem na prekidač 5, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenjem zelenog kontrolnog svjetla i poruke “Adaptivni regulator” na instrumentnoj ploči potvrđuje se isključivanje funkcije.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, kontrolno svjetlo svijetli na instrumentnoj ploči, s porukom “Provjerite tempomat”.

Postoje dvije mogućnosti:

- sustav ima privremene poteškoće (na primjer: radar zaklonjen prljavštinom, blatom, snijegom itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite područje dosega radara. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka se gase;

- u protivnom, to može biti posljedica drugog kvara. Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu uvjetima u prometu neovisno o porukama sustava.

Sustav se ni u kojem slučaju ne smije povezati sa senzorom prepreke ili sustavom protiv sudara.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se izmijeniti poravnanje radara i to može utjecati na njegove karakteristike. Isključite funkciju, potražite savjet Predstavnika marke.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radar (otklanjanje kvarova, zamjene, dodirivanje boje) mora provesti ovlašteno osoblje.

U slučaju smetnji na sustavu

U kompleksnom okruženju (metalni most...) mogu se pojaviti smetnje u radu sustava.

Opasnost od neispravnog kočenja.

Ograničenja u radu sustava

- Vozilo koje vozi u suprotnom smjeru ne uključuju niti jednu poruku upozorenja ni ne djeluje na rad sustava.

- Područje radara mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio dobra rad sustava.

- Sustav možda neće prepoznati fiksne prepreke (zaustavljena vozila, prometni čepovi, naplatne kućice itd.), vozila koja voze malom brzinom ili objekt malih dimenzija (motorkotači, bicikli, pješaci itd.).

- Vozilo koje se premješta u isti prometni trak u obzir će se uzeti tek kada uđe u područje dosega. Tada može doći na naglog ili zakašnjelog kočenja.

- Na ulazu u zavoj i prilikom skretanja radar privremeno više ne može otkriti vozilo koje se nalazi ispred što može dovesti do ubrzavanja.

- Na izlazu iz zavoja može doći do smetnji ili do zakašnjelog otkrivanja vozila koje se nalazi ispred. Tada može doći na naglog ili zakašnjelog kočenja.

- Može doći do otkrivanja vozila koje u susjednom traku vozi sporije te dovesti do usporavanja ako jedno od vozila vozi preblizu prometnog traka drugog vozila.

- Sustav se isključuje kod brzine manje od 40 km/h, stoga je važno reagirati u skladu sa situacijom.

- Nagle promjene situacija sustav ne može odmah se uzeti u obzir stoga vozač mora biti oprezan, u svakom trenutku i u svim okolnostima.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- stop svjetla ne rade;

- došlo je do udarca ili oštećenja na prednjoj strani vozila;

- se vozilo vuče (otklanjanje kvara);

- je gust promet;

- vozilo vozi kroz tunel;

- vozilo vozi zavojitom cestom;

- vozilo vozi skliskom cestom ili u nepovoljnim vremenskim uvjetima (magla, snijeg, kiša, bočni vjetar itd.)

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.