Natrag na popis

PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na vozilima koja su njome opremljena, komanda A omogućava podešavanje visine svjetlosnog snopa ovisno o opterećenju.

Okrećite komandu A prema dolje za spuštanje farova ili prema gore za podizanje.

Na vozilima koja nisu opremljena komandom A podešavanje farova obavlja se automatski sukladno opterećenju vozila.

U slučaju ručnog podešavanja

Primjeri podešavanja pozicije upravljača A ovisno o opterećenju i farovima

Halogeni farovi

LED farovi

Vozač sam ili sa suvozačem

0

0

Sva sjedala zauzeta

1

1

Vozač s putnicima i prtljagom (ili teretom) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

3 i 4

3

Vozač bez putnika i prtljage (ili tereta) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

4

4

U donjoj tabeli navedeno je nekoliko primjera. U svakom slučaju, podesite upravljač A ovisno o opterećenju vozila, tako da je cesta vidljiva i da ne zaslijepi ostale vozače.

U slučaju vožnje lijevom stranom vozilom s upravljačem na lijevoj strani (ili obrnuto), obavezno privremeno podesite visinu svjetlosnog snopa za vožnju u takvim uvjetima.

Privremeno podešavanje za vozila opremljena svjetlima s halogenim žaruljama

Otvorite poklopac motora i pronađite oznaku B u blizini jednog od prednjih svjetala.

Na svakom svjetlu, pomoću plosnatog odvijača, okrenite vijak 1 za četvrtinu okretaja prema - kako biste spustili svjetlosni snop.

Nakon vožnje vratite u početni položaj: okrenite vijak 1 za četvrtinu okretaja prema + simbolu da biste podigli svjetlosni snop.