Natrag na popis

MEHANIZMI ZA PODEŠAVANJE I POMOĆ U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovisno o vozilu, mogu se sastojati od:

- ABS (sustav protiv blokiranja kotača);

- ESC (dinamička kontrola vožnje) s kontrolom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- pomoć pri naglom kočenju;

- napredni sustav protiv proklizavanja;

- aktivno naglo kočenje;

- sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiču granice mogućnosti vozila i ne smiju poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

ABS (sustav protiv blokiranja kotača)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima, moguće je izbjegavanje prepreke kočenjem. Osim toga, taj sustav omogućava poboljšanje zaustavnog puta, osobito na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo...).

Svako uključivanje mehanizama vidljivo je podrhtavanjem papučice kočnice. ABS ne poboljšava "fizičke" performanse vezane za prianjanje gume-tlo. Osnovna pravila opreza moraju se obavezno poštivati (udaljenost između vozila...).

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča jak i stalan pritisak na papučicu. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti pritisak u kočionom sustavu.

Smetnje u radu :

- © i x uključeno na instrumentnoj ploči i popraćeno porukom “ABS provjerite”, “Provjerite kočnice” i “ESC Provjerite”: ukazuje da su funkcije ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju isključene. Kočenje je uvijek omogućeno;

- x, D, © i ® uključeni su na instrumentnoj ploči popraćeni porukom “Kočioni sistem greška”: to označava neispravnost sustava kočenja.

oba slučaja potražite savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite motor i nemojte ga ponovno pokretati. Pozovite Predstavnika marke.

Vaše kočenje je djelomično osigurano. Uz to, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

Dinamička kontrola vožnje ESC s kontrolom protiv zanošenja u zavoju i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanju kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanje vožnje koju želi vozač.

Ostali senzori, koji se nalaze na vozilu, mjere stvarnu putanju.

Sustav uspoređuje volju vozača i stvarnu putanju vozila i ispravlja ovu zadnju, po potrebi, djelujući na kočenje određenih kotača i/ili na snagu motora, u slučaju uključivanja sustava kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči.

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na njihovo povećanje broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “ESC Provjerite” i kontrolna svjetla © i prikazuju se na instrumentnoj ploči.

U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja. Pozovite Predstavnika marke.

Isključenje funkcije

(ovisno o vozilu)

U nekim situacijama (vožnja po vrlo mekom terenu: snijeg, blato,... ili vožnja s lancima), sustav može smanjiti snagu motora kako bi smanjio proklizavanje. Ako to ne želite, moguće je isključiti funkciju pritiskom na prekidač 1.

Poruka “TRACTION CONTROL OFF” prikazuje se na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Budući da sustav protiv proklizavanja pridonosi većoj sigurnosti, ne savjetuje se voziti s isključenom funkcijom. Izađite iz te situacije, čim to bude moguće, novim pritiskom na prekidač 1.

Napomena: funkcija se automatski ponovno uključuje kod uključenja kontakta ili prekoračenja brzine od otprilike 40 km/h.

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vašeg vozila.

Načelo rada

Ovaj sustav otkriva situaciju kada je potrebno naglo kočenje. U tom slučaju pomoć pri kočenju razvija trenutno svoju najveću snagu i može uključiti podešavanje ABS. Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Paljenje svjetala upozorenja

Ovisno o vozilu, ona se mogu upaliti pri jakom usporavanju.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiču granice mogućnosti vozila i ne smiju poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Napredni sustav protiv proklizavanja (kontrola prianjanja)

Ako je vozilo opremljeno kontrolom prianjanja na tlo, ona olakšava kontrolu nad vozilom na cestama sa smanjenom razinom prianjanja ((rastresito tlo...).

Zbog vaše sigurnosti i za poštivanje važećih zakonskih propisa.

Kada ih je potrebno zamijeniti, na vozilo na istu osovinu morate postaviti gume isključivo iste marke, dimenzija, vrste i strukture.

Gume moraju: ili imati nosivost i oznaku brzine najmanje jednake onima na originalnim gumama ili zadovoljavati vrijednosti koje preporučuje ovlašteni zastupnik.

Nepridržavanjem ovih uputa možete ugroziti svoju sigurnost i umanjiti udobnost vozila.

Opasnost od gubitka kontrole nad vozilom.

Način rada za “Cestu”

Prilikom pokretanja vozila uključuje se kontrolno svjetlo ugrađeno u birač 2 i popraćeno porukom “Automatski način aktivan” na instrumentnoj ploči.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u normalnim uvjetima na cesti (suho, vlažno, slabi snijeg...).

Način rada za “Cestu” upotrebljava funkcije značajke protiv proklizavanja.

Način rada “Loše tlo”

Uključite birač 2: ugrađeno kontrolno svjetlo se pali, popraćeno porukom na instrumentnoj ploči “Non grip road način aktivan”. Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u uvjetima rastresitog tla (blato, pijesak, opalo lišće...). Način rada “Rastresito tlo” upotrebljava funkcije značajke protiv proklizavanja. Sustav se automatski prebacuje u način rada za “Cestu” nakon prelaska brzine od otprilike 40 km/h i uključuje se svjetlo upozorenja ugrađeno u birač 2.

Način rada “Expert”

Uključite birač 2: ugrađeno kontrolno svjetlo se pali, popraćeno porukom na instrumentnoj ploči “Expert način aktivan”. Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u lošim vremenskim uvjetima (ceste prekrivene snijegom ili blatom). Broj okretaja motora je pod kontrolom vozača.

Sustav se automatski prebacuje u način rada za “Cestu” nakon prelaska brzine od otprilike 40 km/h i uključuje se svjetlo upozorenja ugrađeno u birač 2.

Aktivno naglo kočenje

Pomoću radara 3 sustav određuje udaljenost do vozila koje se nalazi ispred njega i upozorava vozača ako postoji opasnost od frontalnog sudara. On može namjerno kočiti kako bi ograničio opasnost od sudara.

Napomena: provjerite je li radar 3 zaklonjen (prljavštinom, blatom, snijegom itd. ili postavljanjem dodatne opreme poput zaštitnih šipki).

Rad

U vožnji (pri brzini između 30 i 140 km/h), ako postoji opasnost od sudara s vozilom koje se nalazi ispred, pokazivač 4 se prikazuje na instrumentnoj ploči u crvenoj boji popraćen zvučnim signalom bip.

Ako vozač pritisne papučicu kočnice i ako sustav otkrije da i dalje postoji opasnost od sudara, sila kočenja se pojačava.

Ako vozač ne reagira na upozorenje i sudar se ne može izbjeći, sustav pokreće kočenje.

Sustav otkriva samo vozila koja voze u istom smjeru. Sustav ne može otkriti motoriste jer je otežano predviđanje njihove putanje.

Uključivanje, isključivanje sustava

Za vozila opremljena sustavom za navigaciju

Na multimedijalnom zaslonu 5 odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Aktivno kočenje” zatim odaberite “ON” ili “OFF”.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 6 .

Za vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 7 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 8 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 7 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 8 prema gore ili prema dolje do izbornika “Aktivno kočenje”, a zatim pritisnite prekidač 7 OK.

Ponovno pritisnite prekidač 7 OK za uključivanje/isključivanje funkcije:

= funkcija je uključena

< funkcija je isključena

Prilikom isključivanja sustava, na instrumentnoj ploči uključuje se kontrolno svjetlo . Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Uvjeti blokiranja sustava

Sustav se ne uključuje:

- kada je ručica mjenjača u neutralnom položaju ili u praznom hodu;

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- u zavoju;

- za vozila s pogonom na sva 4 kotača, kada su isključeni sustav dinamičke kontrole vožnje (ESC) sa sustavom protiv podupravljanja i sustavom protiv proklizavanja (pogledajte prethodni odjeljak “Dinamička kontrola vožnje (ESC) sa sustavom protiv podupravljanja i sustavom protiv proklizavanja”). Kontrolno svjetlo se gasi.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, kontrolno svjetlo svijetli na instrumentnoj ploči, s porukom “Aktivno kočenje isključeno”.

Postoje dvije mogućnosti:

- sustav ima privremene poteškoće (na primjer: radar zaklonjen prljavštinom, blatom, snijegom itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite područje dosega radara. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka se gase

- ako to nije slučaj, moguć je drugi razlog; potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Pa ipak ova funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se izmijeniti poravnanje radara i to može utjecati na njegove karakteristike. Isključite funkciju, potražite savjet Predstavnika marke.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radar (otklanjanje kvarova, zamjene, dodirivanje boje) mora provesti ovlašteno osoblje.

- Zabranjeno je postavljanje dodatne opreme koja može zakloniti radar (zaštitne rešetke itd.).

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (metalni most...);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica...).

Opasnost od neispravnog kočenja.

Aktivno naglo kočenje

Ograničenja u radu sustava

- Sustav reagira samo na vozila u pokretu ili vozila za koje je primijećeno da su u pokretu.

- Vozilo koje vozi u suprotnom smjeru ne uključuju niti jednu poruku upozorenja ni ne djeluje na rad sustava.

- Područje radara mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio dobra rad sustava.

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija kao što su motorkotači i bicikli kao na ostala vozila.

Isključenje funkcije

Funkcija mora biti isključena ako:

- stop svjetla ne rade;

- došlo je do udarca ili oštećenja na prednjoj strani vozila;

- se vozilo vuče (otklanjanje kvara).

Prekid funkcije

Funkciju kočenja možete uključiti u svakom trenutku pritiskanjem papučice gasa.

Ako vozač primijeti neuobičajeno ponašanje sustava, treba potražiti savjet Predstavnika marke.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovisno o kutu nagiba, ovaj sustav pomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava proklizavanje vozila unazad, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda (položaj ručice mjenjača N ili P za vozila opremljena automatskim mjenjačem) i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice)

Sustav zadržava vozilo otprilike 2 sekunde. Zatim se kočnice otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica…).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških ozljeda.

POMOĆI PRI VOŽNJI

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.

AKTIVNO KOČENJE U SLUČAJU NUŽDE

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.

POMOĆ PRI KRETANJU NA UZBRDICI

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.

POGON NA DVA KOTACA

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.