Natrag na popis

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rad

Prilikom vožnje unazad, kamera 1 smještena na vratima prtljažnika na multimedijski zaslon 2 prenosi sliku područja oko stražnjeg kraja vozila popraćenu dvama indikatorima udaljenosti: 43 (pomičnim i fiksnim).

Ovaj se sustav upotrebljava prvo pomoću indikatora udaljenosti (pomični za putanju i fiksni za udaljenost). Kada se dosegne crveno područje, možete si pomoći prikazom branika kako biste se precizno zaustavili.

Fiksni indikator udaljenosti 3

Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznaka u boji ABC koje označavaju udaljenost iza vozila:

- A (crvena) na otprilike 30 centimetara od vozila;

- B (žuta) na otprilike 70 centimetara od vozila;

- C (zelena) na otprilike 150 centimetara od vozila.

Ovaj indikator udaljenosti ostaje fiksni i prikazuje putanju vozila ako su kotači u liniji s vozilom.

Pomični indikator udaljenosti 4

Prikazana je u plavoj boji na multimedijskom zaslonu 2. Označava putanju vozila ovisno o položaju upravljača.

Osobitost

Pazite da kamera nije prekrivena (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.)

Uključivanje, isključivanje kamere za vožnju unazad

Na multimedijskom zaslonu 2 odaberite “Vozilo”, “Postavke”, “Pomoć za parkiranje”, a zatim “Retrovizorska kamera”. Uključite ili isključite kameru za vožnju unatrag i potvrdite odabir.

Možete i podesiti parametre slike kamere (svjetlina, kontrast...).

Zaslon prikazuje obrnutu sliku, kao u retrovizoru.

Indikatori udaljenosti su prikaz projiciran na ravnoj površini, ta se informacija mora zanemariti kada prikaz ide preko nekog okomitog predmeta ili predmeta na tlu.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu zaslona mogu biti iskrivljeni.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu itd.), vidljivost kamere može biti znatno smanjena.

Ako su vrata prtljažnika otvorena ili ako nisu dobro zatvorena, prikazuje se poruka “Prtljažnik otvorena”, a prikaz kamere nestaje.

Ova funkcija je dodatna pomoć. Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.