Natrag na popis

PUTNO RAČUNALO I SUSTAV UPOZORENJA: parametri vožnje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I O ZEMLJI PRODAJE.

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

101778 km

a) Brojač ukupno i dnevno prijeđenih kilometara.

112.4 km

Prosjek

b) Parametri putovanja:

Prosječna potrošnja goriva.

Vrijednost se prikazuje nakon prijeđenih najmanje 400 metara od posljednjeg vraćanja na nulu.

5.8 L/100

Trenutno

Trenutna potrošnja goriva.

Vrijednost se prikazuje nakon postizanja brzine od 12 mph (20 km/h), ovisno o vozilu.

7.4 L/100

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Doseg

b) Parametri putovanja (nastavak):

Predviđen doseg s preostalom količinom goriva.

Prikazana vrijednost nakon prijeđenih 400 metara.

541 km

Udaljenost

Prijeđena udaljenost od posljednjeg vraćanja u početni položaj.

522 km

Prosjek

Prosječna brzina od posljednjeg vraćanja na nulu.

Prikazana vrijednost nakon prijeđenih 400 metara.

123.4 km/h

90 km/h

c) Trenutna brzina (ovisno o vozilu).

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Putno računalo s porukom o dosegu do sljedećeg servisnog pregleda

d) Intervali servisnih pregleda.

Kod uključenog kontakta i dok je motor zaustavljen, a odabran je prikaz “Servisni interval”, pritisnite jednu od tipki, 2 ili 3 na otprilike 5 sekundi za prikaz dosega do sljedećeg servisnog pregleda (u kilometrima ili u preostalom vremenu do sljedećeg servisnog pregleda). Kada se približi rok za sljedeći servisni pregled, moguće je više slučajeva:

- ako je do sljedećeg servisnog pregleda ostao doseg manji od 1500 km ili jedan mjesec: prikazuje se poruka “Servis za” s preostalom razdaljinom ili vremenom do sljedećeg servisnog pregleda (ovisno o tome što prije istekne);

- ako je doseg do sljedećeg servisnog pregleda 0 km ili je dosegnut datum sljedećeg servisnog pregleda: prikazuje se poruka “Servis potreban” popraćena kontrolnim svjetlom ©.

To znači da servisni pregled treba obaviti što prije.

SERVISNI INTERVAL

Servis za

30 000 Km / 12 mjes.

Servis za

300 Km / 24 dana

Servis potreban

Ponovno početno podešavanje: za ponovno početno podešavanje dosega do sljedećeg servisnog pregleda, pritisnite i zadržite gumb 2 ili 3 otprilike 10 sekundi bez prekida dok doseg do sljedećeg servisnog pregleda ne ostane stalno prikazan na zaslonu.

Napomena: ako je servisni pregled izvršen bez zamjene motornog ulja, potrebno je ponovno početno podesiti samo doseg do sljedećeg servisnog pregleda. U slučaju zamjene motornog ulja, potrebno je ponovno početno podesiti doseg do servisnog pregleda i zamjene ulja.

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Putno računalo s porukom o dosegu do sljedećeg servisnog pregleda (nastavak)

d) Intervali servisnih pregleda

Kod uključenog kontakta i dok je motor zaustavljen, a odabran je prikaz “Servisni interval”, pritisnite gumb 2 ili 3 otprilike 5 sekundi za prikaz kilometraže do sljedećeg servisa pa zatim pritisnite gumb 2 za prikaz kilometraže do sljedeće zamjene ulja (u kilometrima ili preostalom vremenu do sljedećeg servisa). Kada se približi rok za sljedeći servisni pregled, moguće je više slučajeva:

- ako je do sljedećeg servisnog pregleda ostao doseg manji od 1500 km ili jedan mjesec: prikazuje se poruka “Servis za” s preostalom razdaljinom ili vremenom do sljedećeg servisnog pregleda (ovisno o tome što prije istekne);

- ako je doseg do sljedećeg servisnog pregleda 0 km ili je dosegnut datum zamjene ulja: prikazuje se poruka “Servis potreban” popraćena kontrolnim svjetlom ©.

To znači da treba što prije zamijeniti motorno ulje na vozilu.

SERVISNI INTERVAL

Zamjena ulja za

30 000 Km / 12 mjes.

Servis za

300 Km / 24 dana

Servis potreban

Ovisno o vozilu, doseg do zamjene ulja prilagođava se stilu vožnje (česta vožnja malim brzinama, vožnja od vrata do vrata, duži rad u slobodnom hodu, vuča prikolice...). Udaljenost do sljedeće zamjene motornog ulja može se dakle u nekim slučajevima brže smanjiti od stvarno prijeđene udaljenosti.

Ponovno početno podešavanje: za ponovno početno podešavanje dosega do sljedećeg servisnog pregleda, pritisnite i zadržite gumb 2 ili 3 otprilike 10 sekundi bez prekida dok doseg do sljedeće zamjene ulja ne ostane stalno prikazan na zaslonu.

Napomena: ako je servisni pregled izvršen bez zamjene motornog ulja, potrebno je ponovno početno podesiti samo doseg do sljedećeg servisnog pregleda. U slučaju zamjene motornog ulja, potrebno je ponovno početno podesiti doseg do servisnog pregleda i zamjene ulja.

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

e) ponovno početno podešavanje tlaka u gumama.

SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA.

reset tlaka guma dugo pritisnuti

f) Zapis puta.

Uzastopan prikaz:

- informativne poruke (ESC isključen/uključen, STOP and START uključen itd.);

- poruka o smetnjama u radu (provjeriti ubrizgavanje, provjeriti airbag itd.).

Nema poruke u memoriji

g) Predviđen doseg vožnje s preostalim reagensom.

SPREMNIK REAGENSA.

Predvidi AdBlue prije 2400 km

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

h) Temperatura rashladne tekućine motora.

i) Sat i vanjska temperatura.

Postavke

(pritisnite i držite)

j) Opće postavke.

Pritisnite gumb 2 ili 3 na otprilike 5 sekundi za odabir jezika na zaslonu.

Označava da je za pristup izborniku “Opće postavke” potrebno zaustaviti vozilo.

Postavke

pristup kada je vozilo zaustavljeno

EASY LINK - NAVIGACIJA