Natrag na popis

PREDNJI FAROVI: zamjena žarulja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kratka svjetla

Skinite poklopac A.

Preklopite nosač žarulje 3 kako biste ga otkvačili i zamijenite žarulju.

Vrsta žarulje: H7.

Pobrinite se da nakon zamjene žarulje svjetla podesi stručna osoba.

Duga svjetla:

Skinite poklopac B.

Preklopite nosač žarulje 1 kako biste ga otkvačili i zamijenite žarulju.

Vrsta žarulje: H7.

Ne dirajte staklenu kuglu žarulje. Držite je za grlo.

Obavezno upotrebljavajte anti U.V. žarulje od 55W kako se ne bi oštetilo plastično staklo farova. Označite položaj žarulje prije skidanja kako biste osigurali ispravan položaj kod zamjene.

Kada promijenite žarulju, pazite da dobro zatvorite poklopac.

Svjetla pokazivača smjera

Okrenite za četvrtinu okretaja nosač žarulje 2 kako biste dosegli žarulju.

Vrsta žarulje: PY21W.

U skladu sa zakonom na snazi ili radi mjera predostrožnosti, nabavite kod vašeg Predstavnika marke kutiju prve pomoći koja sadrži komplet žarulja i komplet osigurača.

Žarulje su pod tlakom i mogu eksplodirati kod zamjene.

Opasnost od povreda.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Naljepnica u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od povreda.

Dnevno svjetlo, prednje LED pozicijsko svjetlo 4

Potražite savjet Predstavnika marke.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Svaki zahvat (ili promjenu) na električnom strujnom krugu mora obaviti Predstavnik marke koji raspolaže potrebnim dijelovima za prilagodbu, jer krivo priključivanje može dovesti do oštećenja električne instalacije (ožičenje, sklopovi, posebno alternator).