Natrag na popis

PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komanda A omogućava podešavanje visine svjetlosnih snopova s obzirom na opterećenje.

Okrenite komandu A u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu kako biste spustili snop i u smjeru kazaljki na satu kako biste ga podigli.

Primjeri podešavanja komande A u skladu s opterećenjem

Vozač sam ili sa suvozačem

0

Vozač s jednim putnikom sprijeda i jednim putnikom straga

1

Vozač i suvozač i dva putnika straga

2

Vozač i suvozač i dva ili tri putnika straga

3

Vozač i suvozač, tri putnika straga i prtljaga

3

U donjoj tabeli navedeno je nekoliko primjera. U svakom slučaju, podesite upravljač A ovisno o opterećenju vozila, tako da je cesta vidljiva i da ne zaslijepi ostale vozače.

U slučaju vožnje po lijevoj strani s vozilom s upravljačem na lijevoj strani (ili obrnuto), obavezno se obratite Predstavniku marke da vam podesi visinu svjetlosnog snopa dok vozite u takvim uvjetima.