Natrag na popis

PEPELJARA, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pepeljara 1

Može se postaviti na mjesta 2 ili 4.

Za njeno otvaranje, podignite poklopac.

Za pražnjenje, povucite cijeli sklop, pepeljara će se izvući iz svog ležišta.

Upaljač za cigarete ili utičnica za dodatnu opremu 3

Kod uključenog kontakta, pritisnite upaljač za cigarete 3. Kada se ugrije sam će iskočiti. Povucite ga.

Nakon upotrebe, vratite ga nazad, ali ga nemojte pritisnuti do kraja.

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 watta (napon 12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.

Utičnice za dodatnu opremu 567

(ovisno o vozilu)

Predviđene su za priključivanje opreme koju je odobrila naša tehnička služba.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 watta (napon 12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.