Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila.

Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za ručne mjenjače:

- ako je ručica mjenjača u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- brzina vozila manja je od otprilike 3 km/h.

i

- papučica spojke je otpuštena.

Ako kontrolno svjetlo trepće ono označava da papučica spojke nije dovoljno otpuštena.

Za sva vozila:

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči pali se kad je motor u stanju pripravnosti.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja, a ne zaustavljen.

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja). POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Nikada ne ostavljajte vozilo u radu dok je motor u stanju mirovanja (na instrumentnoj ploči prikazuje se kontrolno svjetlo ).

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Ručni mjenjač

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za ručni mjenjač:

- pri otvaranju vrata vozača, bez uključenog stupnja prijenosa i s otpuštenom papučicom spojke

ili

- pri otkopčavanju sigurnosnog pojasa vozača, bez uključenog stupnja prijenosa i s otpuštenom papučicom spojke

ili

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- pomoć pri parkiranju radi;

- nadmorska visina je previsoka;

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem

Ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Za punjenje gorivom, motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom STOP and START): morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Opasnost od požara.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Kontrolno svjetlo prikazano na instrumentnoj ploči upozorava vas na automatsko ponovno pokretanje motora.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Kontrolno svjetlo prekidača 1 svijetli.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Kontrolno se svjetlo prekidača 1 gasi.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom na gumb za pokretanje. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči pojavi poruka “Provjerite stop start”, a prekidač 1 je uključen, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, za neke od ovih uvjeta automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena vrata.

Osobitost: dok je motor u stanju mirovanja, pritisnite prekidač 1 za ponovno pokretanje motora.

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja). POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

SUSTAV STOP & START