SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, pa zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

(ovisno o vozilu)

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što ste povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za ispravan položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite položaj naslona za glavu. Za postizanje maksimalne sigurnosti, udaljenost između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalna.

- Podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje vam omogućuje bolju vidljivost tijekom vožnje ;

- Podesite položaj upravljača.

Da bi stražnji sigurnosni pojasovi ispravno funkcionirali, provjerite je li stražnja klupa pravilno zabravljena. STRAŽNJA KLUPA: funkcije.

Nepravilno podešeni sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Za pravilno podešavanje i postavljanje sigurnosnih pojaseva na svim sjedalima:

- podesite sjedala (položaj sjedala i kut naslona sjedala ako postoji);

- udobno se smjestite na sjedalu;

- pomaknite rameni pojas 1 što je moguće bliže dnu vrata, a da se zapravo ne naslanja na njega (ako je moguće, prilagodite visinu sigurnosnog pojasa prema potrebi) i provjerite je li rameni pojas 1 u dodiru s ramenom;

- postavite trbušni pojas 2 tako da leži ravno na bedrima i uz zdjelicu.

Pojas mora biti što je više moguće na tijelu, tj. nemojte nositi debelu odjeću ili držati velike predmete ispod pojasa i sl.

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućište 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4 kućišta 5, sigurnosni pojas se namata na kalem za namatanje. Popratite ga rukom.

ß Kontrolno svjetlo nekorištenja sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, prednjeg sigurnosnog pojasa suvozača

Prikazuje se na središnjem zaslonu A prilikom uključivanja kontakta ako nije zakopčan sigurnosni pojas vozača i/ili suvozača (ako je sjedalo suvozača zauzeto).

Ovisno o vozilu, ako je osoba na sjedalu, a jedan od sigurnosnih pojaseva nije vezan ili se otkopča dok se vozilo kreće brzinom većom od približno 20 km/h, upalit će se kontrolno svjetlo ß i oglasiti zvučni signal u trajanju od otprilike 120 sekundi.

Napomena: predmet ostavljen na sjedalu suvozača može u nekim slučajevima aktivirati kontrolno svjetlo, ovisno o vozilu.

Upozorenje za nevezanje stražnjeg pojasa (ovisno o vozilu)

Grafička oznaka 6 ili 7 prikazuje se na instrumentnoj ploči kad je kontakt uključen. Time se vozača obavještava o statusu pričvršćivanja svakog od stražnjih sigurnosnih pojaseva:

- uključivanje kontakta;

- vrata su otvorena;

- zakopčan ili nezakopčan stražnji sigurnosni pojas.

Objašnjenje grafičkog prikaza 6 ili 7:

- bijeli simbol: sigurnosni pojas zakopčan;

- crni simbol: sigurnosni pojas nije zakopčan.

Napomena: ovisno o verziji, broj oznake označen na grafičkom prikazu 6 ili 7 može se razlikovati ovisno o broju stražnjih sjedala u vozilu.

Kad je brzina vozila manja od približno 20 km/h, prilikom svakog zakopčavanja i otkopčavanja stražnjeg pojasa uključit će se grafički prikaz 6 ili 7 i ostati uključen u trajanju od približno 60 sekundi.

Ako se jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva otkopča tijekom putovanja, a brzina vozila postigne ili prijeđe 20 km/h:

- kontrolno svjetlo ß treperi na središnjem zaslonu A;

i

- oglašava se zvučni signal u trajanju od oko 30 sekundi;

i

- grafička oznaka 6 ili 7 prikazuje se najmanje 60 sekundi, a simbol za odgovarajuće sjedalo mijenja boju u crnu.

Uvijek provjerite jesu li putnici straga pravilno zakopčali svoje pojaseve i odgovara li broj prikazanih sigurnosnih pojaseva broju zauzetih stražnjih sjedala.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 8 za podešavanje sigurnosnog pojasa po visini tako da pojas prsnog koša 1 prolazi kako je prethodno navedeno.

Pritisnite gumb 8 i podignite ili spustite sigurnosni pojas.

Kada ste sve podesili, provjerite da li je zabravljenje pojasa dobro.

Stražnji bočni sigurnosni pojasevi 9

Zabravljenje i odbravljivanje provode se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Da bi stražnji sigurnosni pojasovi ispravno funkcionirali, provjerite je li stražnja klupa pravilno zabravljena. STRAŽNJA KLUPA: funkcije.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

Verzija s pet sjedala

Sigurnosni pojas stražnjeg sjedala u sredini

Lagano povucite pojas 15 iz ležišta 10.

Provucite dva jezičca i pojas 15 kroz vodilicu pojasa 11.

Obavezno ubravite manji fiksni jezičac u kućište s crnim gumbom za zabravljenje 12.

Ubravite veći i klizni jezičac 14 u kućište s crvenim gumbom za odbravljenje 13.

Verzija s četiri sjedala

ova se verzija razlikuje zbog stražnjih sigurnosnih pojasova i naslona za glavu koji se nalaze samo na stražnjim bočnim sjedalima.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

- Na tvornički ugrađenim dijelovima sigurnosnog sustava ne smiju se raditi nikakve preinake: sigurnosni pojasevi i sjedala kao ni njihova pričvršćenja. Za sve osobitosti (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte upotrebljavati mehanizme koji stvaraju razmak između pojasa (na primjer: kvačica, kopča, itd.) jer prelabavi sigurnosni pojas može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati bebu ili dijete na vašim koljenima sa svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Prilikom postavljanja stražnje klupe pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite ispravan položaj kućišta za zabravljivanje (ne smije ga ništa zaklanjati, ne smije biti prignječen, pritisnut... odnosno na njemu ne smiju biti osobe ni predmeti).

PODEŠAVANJE KOLA UPRAVLJAČA