Natrag na popis

MEHANIZMI ZA PODEŠAVANJE I POMOĆ U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovisno o vozilu, mogu se sastojati od:

- sustava protiv blokiranja kotača (ABS);

- dinamičke kontrole vožnje (ESC) s kontrolom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- sustava za pomoć pri naglom kočenju;

- sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici;

- pomoći u vožnji s prikolicom;

- kontrole vuče - Extended grip.

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima, moguće je izbjegavanje prepreke uz istovremeno kočenje. Osim toga, taj sustav omogućava poboljšanje zaustavnog puta, osobito na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo,...).

Svako uključenje mehanizma očituje se podrhtavanjem papučice kočnice. ABS ni u kojem slučaju ne poboljšava “fizičke” performanse vozila vezane uz prianjanje guma na tlo. Osnovna pravila opreza moraju se obavezno poštivati (udaljenost između vozila...).

Smetnje u radu:

- © i x uključeno na instrumentnoj ploči i popraćeno porukom “CHECK ABS”, “CHECK BRAKING SYSTEM” i “Check ESC”: ukazuje da su funkcije ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju isključene. Kočenje je i dalje osigurano;

- x, D, © i ® uključeni su na instrumentnoj ploči popraćeni porukom “Braking system fault”: to označava neispravnost mehanizama kočenja.

oba slučaja potražite savjet Predstavnika marke.

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča snažno i neprekinuto pritiskanje papučice. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti silu primijenjenu u kočionom sustavu.

Vaše kočenje je djelomično osigurano. Uz to, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

Dinamička kontrola vožnje (ESC) s kontrolom protiv zanošenja u zavoju i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanje kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanje vožnje koju želi vozač.

Ostali senzori, koji se nalaze na vozilu, mjere stvarnu putanju.

Sustav uspoređuje volju vozača i stvarnu putanju vozila i ispravlja ovu zadnju, po potrebi, djelujući na kočenje određenih kotača i/ili na snagu motora, u slučaju uključivanja sustava pali se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC-a u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na njihovo povećanje broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “Check ESC” i kontrolna svjetla © i prikazuju se na instrumentnoj ploči. U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Isključivanje funkcije protiv proklizavanja

U određenim situacijama (vožnja po jako mekom tlu: snijeg, blato... ili vožnja s lancima), sustav može smanjiti snagu motora kako bi ograničio proklizavanje pogonskih kotača. Ako to ne želite, moguće je isključiti funkciju pritiskom na prekidač 1. U ovom slučaju lampica upozorenja je stalno uključena na instrumentnoj ploči uz poruku “ESC Isključen”. Tom se radnjom ne isključuje ESC.

Budući da sustav protiv proklizavanja pridonosi većoj sigurnosti, ne savjetuje se voziti s isključenom funkcijom. Izađite iz te situacije, čim to bude moguće, novim pritiskom na prekidač 1.

Napomena: funkcija se automatski ponovno uključuje kod uključenja kontakta ili prekoračenja brzine od otprilike 50 km/h.

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vozila.

Princip rada

Sustav otkriva situacije kada je potrebno naglo kočenje. U tom slučaju kočioni sustav trenutačno razvija najveću snagu i može pokrenuti regulaciju sustava ABS.

Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Paljenje svjetala upozorenja

Ovisno o vozilu, ona se mogu upaliti pri jakom usporavanju.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “CHECK BRAKING SYSTEM” se pojavljuje na instrumentnoj ploči popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovisno o kutu nagiba, ovaj sustav pomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava neželjeno kretanje vozila unazad, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice).

Sustav zadržava vozilo otprilike 2 sekunde. Zatim se kočnice postupno otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica itd.).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških ozljeda.

Pomoć u vožnji s prikolicom

Ovaj sustav pomaže kod očuvanja kontrole nad vozilom u slučaju upotrebe prikolice. Otkriva oscilacije koje izaziva vuča prikolice u posebnim uvjetima vožnje.

Uvjeti rada

- Kuku za vuču mora odobriti predstavnik marke.

- ožičenje mora odobriti Predstavnik marke;

- kuka mora biti spojena na vozilo.

Načelo rada

Funkcija stabilizira vozilo pomoću:

- asimetričnog kočenja prednjih kotača kako bi se smanjile oscilacije koje izaziva prikolica;

- kočenja sva četiri kotača i ograničenja momenta motora za smanjenje brzine vozila sve do prekida oscilacija.

Kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestilo.

Sustav protiv proklizavanja - Extended grip

Ako je vozilo opremljeno kontrolom prianjanja na tlo, ona olakšava kontrolu nad vozilom na cestama sa smanjenom razinom prianjanja ((rastresito tlo...).

Način rada za “Cestu”

Prilikom pokretanja vozila se na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Način cesta uključeno”.

Zadani način Cesta omogućuje optimalnu upotrebu u normalnim uvjetima na cesti (suha, mokra, lagan snijeg itd.).

Način rada za “Cestu” upotrebljava funkcije sustava protiv proklizavanja.

Način rada “Loše tlo”

Pritisnite prekidač 2: na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Non grip road način aktivan”.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u uvjetima rastresitog tla (blato, pijesak, opalo lišće...). U tom je položaju broj okretaja motora pod kontrolom vozača.

Sustav se automatski prebacuje u način rada “Cesta” kada je brzina veća od 50 km/h. Poruka “Način cesta uključeno” prikazuje se na instrumentnoj ploči kako bi vas upozorila.

Nakon zaustavljanja motora, vozilo će se uvijek ponovno pokretati u načinu rada “Cesta”.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Gume

Kada dođe do potrebe za njihovu zamjenu, na vozilo postavite isključivo gume iste marke, dimenzija, vrste i strukture.

One moraju biti: ili istovjetne onima koje su tvornički postavljene ili u skladu s preporukom Predstavnika marke.

EXTENDED GRIP

SUSTAV PROTIV ZANOŠENJA (ESC)