Natrag na popis

GRIJANJE, KLIMATIZIRANJE ZRAKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

Prisutnost komandi ovisi o razini opreme vozila.

1 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

2 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i/ili retrovizora, ovisno o vozilu.

3 Podešavanje brzine ventilacije.

5 Podešavanje temperature zraka.

6 Uključivanje načina rada izolacije putničkog prostora/recirkulacije zraka (ovisno o vozilu).

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Klima uređaj se uključuje (kontrolno svjetlo uključeno) ili isključuje (kontrolno svjetlo isključeno) pomoću komande 4.

Sustav nije moguće uključiti ako je komanda 3 postavljena na 0.

Informacije i savjeti za upotrebu: pogledajte članak “Klimatiziranje zraka: informacije i savjeti za upotrebu”.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 5 ovisno o željenoj temperaturi. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Podešavanje brzine ventilacije.

Pomaknite komandu 3 sa 0 na 4. Što je više komanda udesno, to je količina ventiliranog zraka veća. Ako želite u potpunosti zatvoriti ulaz i zaustaviti ventilaciju, postavite komandu 3 na 0.

Sustav se zaustavlja: brzina ventiliranja zraka u putničkom prostoru je nula (na zaustavljenom vozilu), ipak u vožnji možete osjetiti blagi protok zraka.

Duža upotreba ove komande u položaju 0 može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru.

Uključivanje načina rada izolacije putničkog prostora/recirkulacije zraka

(ovisno o vozilu)

Stavite komandu 6 u položaj â.

U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i tamo cirkulira bez usisavanja vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od vanjskih prostora (prometovanje u zagađenim područjima...);

- brže postizanje željene temperature u putničkom prostoru.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru.

Savjetuje se dakle povratak na normalan način rada (vanjski zrak) tako da komandu pomaknete 6 udesno čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Brzo odmagljivanje

Postavite komande 136 u položaj:

- odmagljivanje W

- brzina ventilacije 3 ili 4;

- vanjski zrak.

Upotreba klima uređaja omogućava ubrzavanje odmagljivanja.

Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i/ili vanjskoga retrovizora.

S motorom u radu, pritisnite tipku 2. Pali se kontrolno svjetlo rada.

Ovisno o vozilu, ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg zaslona i/ili električno grijanih retrovizora (na opremljenim vozilima).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 2. Kontrolno se svjetlo gasi.

Odmagljivanje automatski prestaje.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Okrenite komandu 1 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

J Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

G Dovod zraka usmjeren je prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči i prema nogama putnika.

F Dovod zraka usmjeren je prema nogama putnika i uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Za usmjeravanje dovoda zraka samo prema nogama, zatvorite uvodnike zraka na armaturnoj ploči.

i Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i nogama putnika.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Rad klima uređaja može dovesti do povećanja potrošnje goriva (isključite ga kada vam nije potreban).

SJEDALA GRIJANOG