Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija regulatora brzine upravlja motorom i kočionim sustavom kako bi vam pomogla održati odabranu brzinu vožnje, tzv. putnu brzinu.

Propisana brzina može se postaviti na bilo koju brzinu od 30 km/h do 180 km/h.

Ovisno o vozilu, simbol na komandi 2 obavještava vas da je vozilo opremljeno:

- s prilagodljivim regulatorom brzine STOP AND GO PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE;

- s funkcijom “Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Komande

1 Prekidač za pokretanje/zaustavljanje ograničivača brzine .

2 Prekidač za uključivanje/isključivanje regulatora brzine .

3 Skočni gumb (ovisno o vozilu): prilagodite zadanu vrijednost brzine otkrivenim ograničenjima brzine OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA.

4 - Prema gore: uključivanje, povećanje putne brzine ili podsjetnik na upamćenu putnu brzinu (RES/+).

- Prema dolje: aktiviranje, smanjenje putne brzine spremanje trenutačne brzine (SET/-).

5 Stavljanje funkcije stanje pripravnosti (s memoriranjem ograničene brzine) (0).

Ovisno o vozilu, funkciju regulatora brzine možete povezati s funkcijom “Otkrivanje prometnih znakova” OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA pritiskom na prekidač 3;

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Funkcija ne djeluje umjesto vozača.

Ona dakle ne može ni u kojem slučaju zamijeniti poštivanje ograničenja brzine, niti oprez (uvijek budite spremni na kočenje u svim okolnostima), niti odgovornost vozača.

Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 2.

Kontrolno svjetlo 6 prikazuje se u sivoj boji.

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Regul. brzine OK SET za aktivac.” popraćena crticama, ukazujući na uključenu funkciju regulatora brzine, koja čeka na memoriranje putne brzine.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini većoj od približno 30 km/h, pritisnite komandu 4 unaprijed (RES/+) ili unatrag (SET/-): funkcija je uključena i u obzir je uzeta trenutačna brzina. Putna brzina zamjenjuje crtice.

Uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom upamćene brzine i kontrolnog svjetla 6 u zelenoj boji.

Ako pokušate uključiti funkciju pri brzini manjoj od 30 km/h, prikazat će se poruka “Brzina netočna” i funkcija će ostati isključena.

Vožnja

Kada je određena putna brzina registrirana, a funkcija regulatora brzine uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Pritiskom na komandu možete promijeniti putnu brzinu 4:

- unaprijed (RES/+) za povećanje brzine;

- unatrag (SET/-) za smanjenje brzine.

Napomena: pritiskom i zadržavanjem komande 4 prema gore ili dolje omogućava promjenu brzine u koracima od 10 km/h.

Prekoračenje putne brzine

U svakom trenutku moguće je prekoračiti putnu brzinu djelovanjem na papučicu gasa.

Tijekom prekoračenja zadane brzine, vrijednost putne brzine treperi na instrumentnoj ploči u žutoj boji. Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Ako regulator brzine više nije dostupan (nakon nekoliko pokušaja uključivanja), obratite se ovlaštenom zastupniku.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- prekidač 5 (0);

- papučicu kočnice.

Putna brzina je pohranjena i prikazana u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Pozivanje putne brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite komandu 4 unaprijed (RES/+), ako je brzina vozila veća od 30 km/h.

Kada se prikaže podsjetnik na pohranjenu brzinu, uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom putne brzine zelenom bojom i, ovisno o vozilu, uključivanjem kontrolnog svjetla 6.

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritisnite komandu 4 unatrag (SET/-) radi ponovnog uključivanja funkcije regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina - brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine prekida se u sljedećim situacijama:

- Kada pritisnete prekidač 2. U tom slučaju, brzina nije upamćena.

- Kada pritisnete prekidač 1. U tom slučaju odabire se ograničivač brzine te nema pohranjene brzine.

Kontrolno svjetlo 6 nestaje s instrumentne ploče kao potvrda da funkcija više nije uključena.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.