Natrag na popis

UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ PROMETNOG TRAKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka iz kamere 1 ta funkcija upozorava vozača kada prijeđe (punu ili isprekidanu) crtu bez uključivanja pokazivača smjera.

Položaj kamere 1

Pazite da vjetrobransko staklo ne bude prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Funkcija upozorenja na izlazak iz prometne trake ne ispravlja putanju vozila.

Uključivanje/isključivanje

Prije uključivanja funkcije u načinu “Vozilo” na multimedijskom zaslonu 2, pritisnite izbornik “Pomoć pri vožnji”, a zatim izbornik “Sustav zadržavanja traka” i odaberite “Upozorenje na napuštanje trake”.

Pritisnite prekidač 3 da biste uključili funkciju.

Na instrumentnoj ploči prikazuju se poruka “sustav držanja vozne trake aktiviran” i kontrolno svjetlo “” te svijetli kontrolno svjetlo prekidača 3.

Ako u izborniku “Sustav zadržavanja traka” nije odabrana nijedna sporedna funkcija, nakon pritiska prekidača 3 na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “sustav držanja vozne trake nekonfiguriran”.

Da biste isključili funkciju, pritisnite prekidač 3 ili odznačite “Upozorenje na napuštanje trake” u izborniku “Sustav zadržavanja traka”.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Ako je upozorenje o napuštanju trake jedina označena sporedna funkcija, isključuje se kontrolno svjetlo prekidača 3 i prikazuje se poruka “sustav držanja vozne trake deaktiviran”.

Ako je uključena funkcija “Sprečavanje prelaska traka”, poništavanje odabira upozorenja o napuštanju trake neće utjecati na rad sustava.

Pri svakom pokretanju vozila, funkcija nastavlja način rada koji je bio pohranjen u trenutku posljednjeg zaustavljanja motora.

Rad

Kad je funkcija uključena, kontrolno svjetlo te lijeva i desna crta 4 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Funkcija je spremna upozoriti ako:

- brzina je u rasponu od 65 km/h do 180 km/h;

i

- uključuju se kontrolno svjetlo i pokazivači linija s lijeve i desne strane 4 u bijeloj boji.

Funkcija upozorava ako se neka crta prijeđe bez uključivanje pokazivača smjera.

Funkcija upozorava vozača:

- vibriranjem upravljača

i

- kontrolno svjetlo i pokazivač prijeđene crte 4 postaju crveni.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

- Vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost

- uključivanje jednog od pokazivača smjera

- jako ubrzanje

- promjena širine trake;

- uključivanje aktivnog sustava kočenja u slučaju nužde.

Kada funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo te kontrolna svjetla lijevog/desnog pokazivača korekcije na instrumentnoj ploči postaju sive boje.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- uključena je brzina za vožnju unatrag

- vidno polje kamere je zaklonjeno

- prikazano je kontrolno svjetlo û.

Kontrolno svjetlo i pokazivači lijeve/desne crte na instrumentnoj ploči postaju sive boje.

Podešavanja

Za pristup postavkama funkcije multimedijskog zaslona 2 pogledajte upute za multimedijski sustav:

- “Vibracija upozorenja”: podešavanje razine vibriranja upravljača

- “Predviđanje odlaska iz trake”: podesite razinu osjetljivosti otkrivanja rubnih crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Kasno”: crta otkrivena prilikom prelaska;

- “Standardno”: crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Rano”: otkrivena crta u blizini.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije kvar u radu, pokazivači lijeve i desne linije i kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči ostat će sive boje.

U nekim slučajevima popraćeni su sljedećom porukom:

- “Pomoć pri vožnji nedostupna”;

ili

- “Provjeriti prednju kameru”;

ili

- “Pomoć pri vožnji nedostupna”.

Ovisno o vozilu, uz poruku se prikazuje svjetlo upozorenja © na instrumentnoj ploči.

Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, kiša, tuča, poledica itd.)

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na cesti nepravilne su ili se teško razaznaju (npr. djelomično su izbrisane, prekomjerno razmaknute, površina je ceste neravna, itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti iza vas u istoj prometnoj traci.

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja