Natrag na popis

MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovisno o vozilu, mogu se sastojati od:

- sustava protiv blokiranja kotača (ABS);

- elektroničkog sustava za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolom zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- sustava za pomoć pri naglom kočenju;

- pomoći u vožnji s prikolicom;

- sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici;

- zakretanje stražnjim kotačima;

- regenerativni kočioni sustav.

Ostali sustavi pomoći pri vožnji opisani su na stranicama koje slijede.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Ove funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiču granice mogućnosti vozila i ne smiju poticati bržu vožnju. One ni pod kojim uvjetima ne smiju zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora biti spreman na iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima moguće je izbjegavanje prepreke uz istovremeno kočenje. Osim toga, ovaj sustav skraćuje zaustavni put, posebice na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo…).

Svako uključenje mehanizma očituje se jačim ili slabijim pulsiranjem koje se osjeća na papučici kočnice. ABS ni u kojem slučaju ne poboljšava “fizičke” performanse vozila vezane uz prianjanje guma na tlo. Osnovna pravila opreza se dakle obavezno moraju poštivati (udaljenost između vozila...).

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča jak i stalan pritisak na papučicu. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti pritisak u kočionom sustavu.

Smetnje u radu:

- © i x uključeno na instrumentnoj ploči i popraćeno porukom “ABS provjerite”, “Provjerite kočnice” i “ESC Provjerite”: ukazuje da su funkcije ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju isključene. Kočenje je uvijek omogućeno;

- x, D, © i ® uključeni su na instrumentnoj ploči popraćeni porukom “Kočioni sistem greška”: to označava neispravnost sustava kočenja.

U oba slučaja potražite savjet Predstavnika marke.

Dinamička kontrola vožnje (ESC) s kontrolom zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanje kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanju koju želi vozač.

Drugi senzori koji se nalaze na vozilu mjere stvarni smjer vožnje.

Ovaj sustav uspoređuje volju vozača sa stvarnom putanjom vozila, te potonju ispravlja, ako je potrebno, upravljajući kočenjem određenih kotača i/ili snagom motora. Kada se sustav pokrene, na instrumentnoj ploči treperi kontrolno svjetlo .

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na povećanje njihovog broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

U određenim situacijama (vožnja po jako mekom tlu: snijeg, blato... ili vožnja s lancima), sustav može smanjiti snagu motora kako bi ograničio proklizavanje pogonskih kotača.

Vaš kočioni sustav radi djelomično. Ipak, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “ESC Provjerite” te kontrolna svjetla © i prikazuju se na instrumentnoj ploči. U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Aktiviranje, isključenje funkcije protiv proklizavanja

Aktivirajte funkciju pritiskom na prekidač 1.

Ako to ne želite, moguće je isključiti funkciju pritiskom na prekidač 1.

U ovom je slučaju na instrumentnoj ploči stalno upaljeno kontrolno svjetlo s porukom “ESC Isključen”.

Budući da sustav protiv proklizavanja pridonosi većoj sigurnosti, ne savjetuje se voziti s isključenom funkcijom. Izađite iz te situacije, čim to bude moguće, novim pritiskom na prekidač 1.

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vašeg vozila.

Princip rada

Sustav omogućuje prepoznavanje situacije u kojoj potrebno naglo kočenje. U tom slučaju kočioni sustav trenutačno razvija najveću snagu i može pokrenuti regulaciju sustava ABS.

Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Pale se stop svjetla

Ovisno o vozilu, svjetla mogu zabljesnuti pri jakom usporavanju.

Predviđanje kočenja

Ovisno o vozilu, kada brzo otpustite papučicu gasa, sustav predviđa kočenje da bi se smanjio zaustavni put.

Posebni slučajevi

Prilikom upotrebe regulatora brzine :

- ako upotrebljavate papučicu gasa, kada je otpustite, sustav se može uključiti;

- ako ne upotrebljavate papučicu gasa, sustav se neće uključiti.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Provjerite kočnice” popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Ove funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiču granice mogućnosti vozila i ne smiju poticati bržu vožnju. One ni pod kojim uvjetima ne smiju zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora biti spreman na iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Pomoć u vožnji s prikolicom

Ovaj sustav pomaže kod očuvanja kontrole nad vozilom u slučaju upotrebe prikolice. Otkriva oscilacije koje izaziva vuča prikolice u posebnim uvjetima vožnje.

Uvjeti rada

- Funkciju mora uključiti Predstavnik marke;

- vuču mora odobriti Predstavnik marke;

- ožičenje mora imati odobrenje Predstavnika marke;

- kuka mora biti spojena na vozilo.

Načelo rada

Funkcija stabilizira vozilo pomoću:

- asimetričnog kočenja prednjih kotača kako bi se smanjile oscilacije koje izaziva prikolica;

- kočenja sva četiri kotača i ograničenja momenta motora za smanjenje brzine vozila sve do prekida oscilacija.

Kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestilo.

Kada je ožičenje kuke za vuču zauzeto, a niti jedna vrsta priključka nije priključena (nosač bicikla, nosač prtljage sa svjetlom...), funkcija može reagirati u uvjetima posebnog načina vožnje kao što je vožnja oštećenim cestama.

Opasnost od usporenja vozila.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovisno o kutu nagiba, ovaj sustav pomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava neželjeno kretanje vozila unazad, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda (osim N ili P) i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice).

Sustav zadržava vozilo otprilike 2 sekunde. Zatim se kočnice postupno otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica itd.).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških ozljeda.

Regenerativni kočioni sustav

Prilikom kočenja regenerativni kočioni sustav može pretvoriti energiju stvorenu usporavanjem vozila u električnu energiju.

Time se puni pogonski akumulator i povećava doseg vozila.

smetnje u radu

- © pali se na instrumentnoj ploči popraćeno porukom “Provjerite kočnice“: sustav za pomoć pri kočenju i dalje je funkcionalan.

U tim uvjetima osjećaj pritiska na papučicu kočnice može se razlikovati.

Preporučujemo da kočnicu pritisnete snažno i bez prekida.

Potražite savjet Predstavnika marke.

- ® uključeno je na instrumentnoj ploči popraćeno porukom “Kočioni sistem greška”: to označava neispravnost sustava kočenja.

Nazovite ovlaštenog predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Pogon na stražnje kotače

Vozila koja su njime opremljena, ovaj sustav omogućava, u vožnji, okretanje stražnjih kotača sukladno uvjetima vožnje : na malim brzinama olakšava mogućnost upravljanja vozilom, a na većim brzinama poboljšava stabilnost vozila.

Pri vožnji malom brzinom stražnji kotači se okreću u smjeru suprotnom od smjera okretanja prednjih kotača (slika A) kako bi poboljšali mogućnost upravljanja vozilom. To je korisno u gradskoj vožnji, na zavojitim cestama, prilikom manevara na parkiralištu...

Prilikom vožnje većom brzinom stražnji kotači okreću se u istom smjeru kao i prednji kotači (slika B) kako bi se poboljšala stabilnost vozila. To je korisno prilikom promjene voznog traka, za ulaske u zavoje...

Napomena: konfiguracija sustava (odziv i sl.) ovisi o načinu rada odabranom u izborniku “MULTI-SENSE” MULTI-SENSE.

Smetnje u radu

- Ako se na instrumentnoj ploči prikaže kontrolno svjetlo © popraćeno porukom “Upravljač provjerite”: potražite savjet kod predstavnika marke.

- Ako se na instrumentnoj ploči pojavljuje kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Servo upravlja. kvar”, to označuje neispravnost sustava.

® određuje obavezno i trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

U slučaju udarca u podvozje vozila (primjer: kontakt s kamenom, visokim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (iskrivljenje osovine).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.