Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronička ručica mjenjača 1

R: vožnja unazad (reverse)

N: prazan hod (neutral)

D: automatski način rada

P : parkiranje, gumb 2

Uključeni stupanj prijenosa prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Impulsni birač

Ručicu mjenjača 1 pomaknite za jedan ili dva stupnja prema unaprijed ili unatrag da biste uključili željeni položaj (R, N ili D), a zatim otpustite ručicu te će se ona vratiti u početni položaj.

Uključeni položaj svijetli na instrumentnoj ploči.

Ako neki uvjeti onemogućuju mijenjanje položaja, trenutni položaj treperi na instrumentnoj ploči.

Za uključivanje položaja P

Kada je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu ili uključenim kontaktom, pritisnite gumb 2 kako biste uključili položaj P.

Za isključivanje položaja P

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, pritisnite papučicu kočnice te pomaknite ručicu mjenjača 1 unaprijed ili unatrag, u skladu sa željenim položajem.

Ako papučica kočnice nije pritisnuta do kraja, na instrumentnoj se ploči pojavljuje poruka “Pritisni pedalu kočnice” i uključuje kontrolno svjetlo Ó.

Za uključenje praznog hoda

Kad je vozilo zaustavljeno, a motor radi, da biste uključili položaj N, potrebno je pritisnuti papučicu kočnice prije pomicanja ručice mjenjača 1 za jedan stupanj unaprijed ili unatrag.

Provjerite je li upaljeno kontrolno svjetlo P na instrumentnoj ploči kada napuštate vozilo.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Vožnja u automatskom načinu rada

Kad je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu i pritisnutom papučicom kočnice pomaknite ručicu mjenjača 1 dva stupnja unatrag da biste uključili položaj D.

Brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru, zahvaljujući automatskom sustavu koji vodi računa o opterećenosti vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom između 0 i 8 km/h, u položaju N ili R nije potrebno pritiskati papučicu kočnice kako bi se uključio položaj D.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrdog oslonca papučice).

Uključivanje brzine za vožnju unazad

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, ručicu mjenjača 1 pomaknite za dva stupnja unaprijed da biste uključili položaj R.

Ako papučica kočnice nije pritisnuta, oglašava se zvučni signal (bip), prikaz položaja R treperi otprilike 5 sekundi na rasporedu prikazanom na instrumentnoj ploči i na otprilike 5 sekundi prikazuje se poruka “Pritisni pedalu kočnice”.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom između 0 i 8 km/h, u položaju N ili D nije potrebno pritiskati papučicu kočnice kako bi se uključio položaj R.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako vrsta ceste ili vremenski uvjeti (strme uzbrdice, iznenadne nizbrdice, dubok snijeg, pijesak ili blato) otežavaju ostanak u automatskom načinu rada. Na vozilima s ručicama mjenjača preporučuje se prebaciti se na ručni način rada pomoću ručica. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po hladnom vremenu, kako biste izbjegli neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije pomicanja ručice iz položaja P ili N i njenog stavljanja u položaj Dili R.

Parkiranje vozila

Položaj P automatski se uključuje i, ako je ugrađena, automatska se parkirna kočnica primjenjuje u sljedećim slučajevima:

- zaustavljanje motora

- otkopčavanja vozačevog sigurnosnog pojasa i zaustavljanja vozila

i

- otvaranja vrata vozača i zaustavljanja vozila.

P prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Kako se položaj P automatski uključuje prilikom zaustavljanja motora, u nekim situacijama (npr. prilikom upotrebe nekih autopraonica) možda će biti potrebno uključiti položaj N:

- Dok motor radi, pritisnite gumb P, ručicu mjenjača 1 pomaknite za jedan stupanj prema gore ili dolje i zatim zaustavite motor.

- Kad je motor isključen i uključen kontakt, pomaknite ručicu mjenjača 1 za jedan stupanj prema gore ili prema dolje.

Prilikom sljedećeg pokretanja motora, položaj P automatski se uključuje u skladu s gore opisanim slučajevima.

Položaj P smije se uključiti samo kada je vozilo zaustavljeno.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne stavljajte nogu na papučicu gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

smetnje u radu

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Provjerite mjenjač” to ukazuje na kvar.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se tijekom vožnje na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje” ili “Hlađ. mjenjača privremeno Stop”, što prije zaustavite vozilo, pustite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane.

- ako se tijekom vožnje na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Rizik oštećenja mjenjača”, rad motora namjerno je ograničen radi održavanja mjenjača.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem VUČA: otklanjanje kvara.

U slučaju kvara motora ili električne neispravnosti (kvara akumulatora) koja utječe na rad automatskog mjenjača, provjerite je li vozilo ispravno imobilizirano.

Ako se na instrumentnoj ploči prikazuje poruka “P greška autom. mjenjača”, možda neće biti moguće zategnuti parkirnu kočnicu. Obavezno osigurajte vozilo automatskom parkirnom kočnicom i obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.