Natrag na popis

STRAŽNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Položaj za upotrebu

Izvucite naslon za glavu do kraja te ga zatim spustite do položaja blokiranja.

Za vađenje naslona za glavu

Pritisnite jezičac ili jezičce 1 te izvucite naslon za glavu.

Za njegovo ponovno stavljanje

Stavite šipke u utore, pritisnite jezičac 1 i spustite naslon za glavu.

Za podešavanje nagiba

Ovisno o vozilu, odmaknite ili približite dio A do željenog položaja.

Za podešavanje bočnih pričvršćenja

Ovisno o vozilu, možete neovisno podešavati dijelove B do željenog položaja.

Položaj pospremljenog naslona za glavu 2 srednjeg sjedala

Pritisnite jezičac 1 i spustite do kraja naslon za glavu.

Položaj potpuno spuštenog naslona za glavu je položaj pospremljenog naslona za glavu: taj se položaj ne može upotrebljavati ako na tom mjestu sjedi putnik.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u ispravnom položaju. Vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće tjemenu glave.