Natrag na popis

MOTORIZIRANA VRATA PRTLJAŽNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ako je vozilo njima opremljeno, vrata prtljažnika zaključavaju se i otključavaju istovremeno kada i vrata,

Za manevriranje vratima prtljažnika na raspolaganju su sljedeći načini:

- pomoću RENAULT kartice u načinu rada daljinskog upravljanja;

- preko komandi na vratima prtljažnika;

- preko komande na armaturnoj ploči;

- ovisno o vozilu, upotreba funkcije «slobodne ruke».

Tijekom otvaranja/zatvaranja vrata prtljažnika pazite da ništa ne ometa upravljanje.

Uvjeti upotrebe

- Imobilizirajte vozilo.

- U slučaju leda/snijega koji mogu onemogućiti otvaranje vrata prtljažnika, obavezno uklonite led/snijeg kako biste oslobodili vrata prtljažnika.

- U slučaju pražnjenja ili zamjene akumulatora, vrata prtljažnika moraju biti zatvorena (po potrebi ručno) kako bi se vratila motorizacija vrata prtljažnika.

Prilikom otvaranja/zatvaranja vrata prtljažnika provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Opasnost od povreda.

Otvaranje/zatvaranje

Uključivanje otvaranja ili zatvaranja motoriziranih vrata prtljažnika pomoću komande na armaturnoj ploči ili pomoću kartice prepoznaje se pomoću tri zvučna signala netom prije početka pokretanja vrata prtljažnika.

Kako ne bi došlo do oštećenja sustava vrata prtljažnika, nemojte ručno prinudno djelovati na otvaranje ili zatvaranje vrata prtljažnika kada se ona pokreću.

Pomoću Renault kartice u načinu rada daljinskog upravljanja

Kada je kontakt isključen dulje pritisnite prekidač 1 RENAULT kartice.

Iz sigurnosnih razloga, otvarajte/zatvarajte vrata dok vozilo stoji.

Opasnost od povreda.

Isključite funkciju “slobodne ruke” prije:

- vozilom prolaziti kroz četke za pranje;

- ručnog pranja vozila;

- rukujte rezervnim kotačem ili je kukom za vuču;

- ...

Opasnost od nenadanog otvaranja vrata prtljažnika koje može dovesti do ozljeda.

Preko vanjske komanda za otvaranje vrata prtljažnika

Pritisnite komandu 2.

Preko unutarnje komande za zatvaranje vrata prtljažnika

Pritisnite komandu 3.

Preko komande na armaturnoj ploči

Dulje pritisnite prekidač 4.

Pomoću funkcije “slobodne ruke”

Funkcija slobodne ruke omogućuje pristup prtljažnom prostoru kada nemate slobodne ruke. Pazite da je RENAULT kartica otprilike 1 metar udaljena od sredine stražnjeg branika vozila (područje B). Dok je kartica kod vas i kontakt isključen, udaljite se od stražnjeg branika vozila otprilike 45 cm i pomaknite nogu prema naprijed/nazad u području A.

Senzor otkriva približavanje pa udaljavanje vaše noge i pokreće otvaranje ili zatvaranje vrata prtljažnika.

Ne držite nogu u zraku. Napravite pomak bez zaustavljanja i bez dodirivanja obloge stražnjeg branika.

Napomena: kada su vrata prtljažnika otvorena, nakon otkrivanja komande za zatvaranje, ona uključuju svoje zatvaranje nakon otprilike tri sekunde (svake se sekunde oglašava po jedan zvučni signal).

Uključivanje/isključivanje funkcije “slobodne ruke”

Na višefunkcijskom zaslonu odaberite izbornik “Vozilo”, “Korisničke postavke” pa zatim “Otvori / Zatvori handsfree”. Odaberite “ON" ili "OFF" za uključivanje ili isključivanje funkcije.

Osobitosti upotrebe funkcije “slobodne ruke”

- Funkcija “slobodne ruke” nije dostupna nakon nekoliko dana nekorištenja vozila ili nakon otprilike 15 minuta ako je vozilo otključano. Za ponovno uključivanje upotrijebite gumb za otključavanje na RENAULT kartici.

- Funkcija “slobodne ruke” dostupna je samo ako je vozilo zaustavljeno i motor isključen (i nije u stanju mirovanja pomoću funkcije “Stop i start”).

- Funkcija “slobodne ruke” možda neće raditi ako je vozilo opremljeno kukom za vuču ili ako se nalazi u području s jakim elektromagnetskim zračenjem.

Zaustavljanje upravljanja vratima prtljažnika

Pomicanje motoriziranih vrata prtljažnika može se u bilo kojem trenutku zaustaviti kratki pritiskom na jednu od komandi. Ovisno o položaju otvaranja, prtljažnik ipak možete i dalje je to otvarati ručno.

Ako su vrata prtljažnika zaustavljena u srednjem položaju, idućim pritiskom tipke pomaknut ćete vrata prtljažnika u suprotnom smjeru od smjera kad su zaustavljena.

Ručni način rada

Nakon zaustavljanja vrata prtljažnika možete, ako želite, njima ručno upravljati.

Automatsko upravljanje možete nastaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na jednu od komandi.

Otkrivanje prepreke

Kada staklo vrata prtljažnika naiđe na prepreku (prisutnost objekta ili osobe) koja se kreće, ono se zaustavlja. Ovisno o položaju otvaranja, prtljažnik ipak možete i dalje je to otvarati ručno.

Pritisnite na jednu od komandi za otvaranje/zatvaranje vrata prtljažnika kako bi se nastavilo pomicanje vrata prtljažnika u smjeru kojima su se kretala prije nailaska na prepreku.

Otkrivanje prepreke predstavlja dodatnu pomoć prilikom otvaranja i zatvaranja vrata prtljažnika, no ne uklanja brigu i odgovornost korisnika.

Ograničenje kuta otvaranja vrata prtljažnika

Možete podesiti maksimalnu visinu otvaranja vrata prtljažnika. Ona će se sustavno zaustavljati u odabranom položaju;

- otvorite vrata prtljažnika do srednjeg položaja;

- ručno podesite vrata prtljažnika u željeni položaj;

- pritisnite na dulje od 3 sekunde komandu 3 motoriziranih vrata prtljažnika za memoriranje položaja.

Oglasit će se dva zvučna signala kako bi vas obavijestila da je memoriranje ispravno prihvaćeno.

Mjere opreza pri upotrebi

- Prije svakog otvaranja/zatvaranja vrata prtljažnika provjerite je li okolni prostor dovoljan za otvaranje vrata prtljažnika. Ako nije, zaustavite kretanje vrata prtljažnika pomoću vanjske komande vrata i držite ih rukom (vrata prtljažnika možete nastaviti otvarati ručno).

- Ako se vrata prtljažnika pomiču tijekom pokretanja motora, pomicanje se na nekoliko sekundi zaustavlja pa se zatim nastavlja.

- Ograničite ponavljana ručna zaustavljanja tijekom automatskog pomicanja vrata prtljažnika (opasnost od oštećenja sustava vrata prtljažnika).

- U sustavu “slobodne ruke” može doći do privremenih poteškoća ako je jedan od senzora ugrađen u stražnji dio branika zaklonjen (prljavština, blato, snijeg, sol itd.). Očistite senzore. Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Smetnje u radu

Ako pokrenete neprekinuto kretanje motoriziranih vrata prtljažnika na otprilike jednu minutu (lančano otvaranje i zatvaranje), ona se blokiraju kako bi se izbjeglo pregrijavanje i rad se nastavlja u uobičajenom načinu nakon otprilike jedne minute.

Motorizirana vrata prtljažnika ne rade ako je akumulator slabo napunjen. U tom slučaju motoriziranim vratima prtljažnika upravljajte s motorom u radu.

U vrlo hladnim klimatskim uvjetima, automatsko otvaranje ili zatvaranje možda neće moći raditi ako su brtve vrata prtljažnika zaleđene.

Napomena: u vrlo hladnim klimatskim uvjetima, automatsko otvaranje možda neće raditi ako su brtve vrata prtljažnika zaleđene.

Zabranjeno je pričvršćivanje nosivih mehanizama (nosač bicikla, kutija za prtljagu itd.) oslonjenih na poklopac prtljažnika. Za postavljanje nosivog mehanizma na vozilo obratite se ovlaštenom zastupniku.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne izlazite iz vozila dok je unutra ili pri vratima prtljažnika dijete, odrasla osoba koja nije samostalna ili životinja, čak ni na kratko.

Naime, oni bi moglo dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao na primjer automatskog otvaranja vrata prtljažnika ili pak zaključati vrata.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

VRATA PRTLJAŽNIKA S ELEKTRIČNIM POKRETANJEM

FUNKCIJA "SLOBODNE RUKE" ZA VRATA PRTLJAŽNIKA