Natrag na popis

DODATNI KLIMA UREĐAJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komanda

Dodatni klima uređaj napaja uvodnike zraka 3 u trećem redu kako bi pridonio toplinskoj udobnosti drugog i trećeg reda.

On djeluje isključivo na protok hladnog zraka koji se upuhuje u putnički prostor.

Može se uključiti ili isključiti pomoću tipki na višefunkcijskom zaslonu 1 ili preko stražnje ploče s komandama2.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Uključivanje ili isključivanje

Na višefunkcijskom zaslonu pritisnite tipku 4.

Način rada AUTO

Pritisnite tipku 6. Sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Način rada OFF

Pritisnite tipku 5 za isključivanje funkcije.

Napomena: Za ova dva načina rada stražnja komanda 2 je blokirana i pali se kontrolno svjetlo 9 kako bi vas o tome obavijestilo.

Način rada MANUAL

Pritisnite tipku 7 kako biste ga uključili. Komanda u stražnjem dijelu 2 sada radu i gasi se kontrolno svjetlo 9.

Na stražnjoj ploči s komandama 2 stavite oznaku 8 na;

AUTO: Okrenite komandu na 11. Omogućuje optimizaciju očekivane razine udobnosti.

FAST: Okrenite komandu na 10.

Omogućuje jače djelovanje sustava radi bržeg postizanja željene razine udobnosti.

OFF: Okrenite komandu na 12.

Omogućuje isključivanje dodatnog klima uređaja.

Podešavanje brzine ventilacije.

Okrenite komandu 2 kako biste doveli oznaku 8 na područje A.