Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Raspored A položaja birača brzine 3

1 : položaj mirovanja  birača

2 : gumb P : parkiranje

R: vožnja unazad

N : neutralan položaj (prazan hod, parkiranje)

D: automatski način rada

+ : Ručni prijelaz u viši stupanj prijenosa

- : Ručni prijelaz u niži stupanj prijenosa

Raspored B na instrumentnoj ploči

- Uključeni stupanj prijenosa označen je u području 5;

- Raspoložive funkcije prikazuju se u boji okruženja koju je vozač odabrao;

- Funkcije koje nisu dostupne pojavljuju se zasivljeno, osim položaja P 4 koji nestaje iz rasporeda pri brzini većoj od otprilike 3 km/h.

Provjerite, prije napuštanja vozila, jesu li uključena kontrolno svjetlo P na instrumentnoj ploči i kontrolno svjetlo ugrađeno u gumb 2.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Za uključivanje položaja P (gumb 2)

Kada je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu ili uključenim kontaktom, pritisnite gumb 2 kako biste uključili položaj P. Kontrolno svjetlo gumba 2 zasvijetli narančasto kada je na mjenjaču uključen položaj za parkiranje.

Za isključenje položaj P (gumb 2)

Kada je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu, pritisnite papučicu kočnice i pomaknite birač u željeni položaj R, N ili D.

Ako papučica kočnice nije pritisnuta, na instrumentnoj se ploči pojavljuje poruka “Pritisni kočnicu ” i kontrolno svjetlo .

Kada je isključen položaj R ili D, na instrumentnoj se ploči prikazuje N i gasi se kontrolno svjetlo gumba 2.

Napomena

- Kada vozač otvori svoja vrata kako bi napustio vozilo, a položaj P nije uključen, oglašava se zvučni signal i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “P položaj”.

- Kontrolno svjetlo uključuje se svaki put kada treba pritisnuti papučicu kočnice za promjenu položaja automatskog mjenjača.

Za uključenje praznog hoda

Kada je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu, pritisnite papučicu kočnice i pomaknite birač 3 ulijevo:

- držite ga otprilike 1 sekundu u tom položaju sve dok se na instrumentnoj ploči ne prikaže N u bijeloj boji pa ga otpustite;

ili

- odmah ga otpustite.

Napomena: ako je trenutno uključena brzina R ili D, nije potrebno pritiskati papučicu kočnice kako bi se uključio položaj N.

U slučaju pojave poruke “Provjerite mjenjača”, “Neispravan položaj P AMJ” ili “Pozor električni kvar” ili u slučaju kvara akumulatora, blokirajte vozilo automatskom parkirnom kočnicom.

Vožnja u automatskom načinu rada

Kada je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu, položaj P, N ili R, pritisnite papučicu kočnice i pomaknite birač ulijevo pa zatim unazad, otpustite ga.

Ako jedan od uvjeta nije primijenjen, D trepće otprilike 5 sekundi i na instrumentnoj se ploči na otprilike 15 sekundi prikazuje poruka “Pritisni kočnicu ”.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer automatika vodi računa o opterećenosti vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom između 0 i 10 km/h, u položaju N ili R, nije potrebno pritiskati papučicu kočnice kako bi se uključio položaj D. To je korisno prilikom manevra parkiranja kod kojeg treba obaviti više naizmjeničnih kretanja prema naprijed pa prema unazad.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrdog oslonca papučice).

Moguće je i točno uključiti niži stupanj prijenosa prilikom pretjecanja tako da se birač gurne prema položaju “-”.

Uključivanje brzine za vožnju unazad

Kada je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu, u položaju P, N ili D pritisnite papučicu kočnice i pomaknite birač ulijevo, zatim prema naprijed, te ga otpustite.

Ako papučica kočnice nije pritisnuta tada se oglašava zvučni signal, prikaz položaja R trepće otprilike 5 sekundi na rasporedu prikazanom na instrumentnoj ploči i na otprilike 15 sekundi prikazuje se poruka “Pritisni kočnicu ¨.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom između 0 i 10 km/h, u položaju N ili D nije potrebno pritiskati papučicu kočnice za uključivanje položaja R. To je korisno prilikom manevra parkiranja kod kojeg treba obaviti više naizmjeničnih kretanja prema naprijed pa prema unazad.

Vožnja u ručnom načinu rada

Vožnja u privremenom ručnom načinu rada

Privremeni ručni način rada ne može se odabrati ako je automatski način rada D prethodno uključen i ako je brzina vozila veća od otprilike 10 km/h.

Kada se uključi D, pomaknite birač 3:

- unazad +, kako bi se zatražio viši stupanj prijenosa;

- prema naprijed -, kako bi se zatražilo uključivanje nižeg stupnja prijenosa.

Uključeni stupanj prijenosa prikazuje se s desne strane D na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

U nekim situacijama u vožnji (npr.: zaštita motora, uključivanje dinamičke kontrole vožnje: ESC...) “automatizam” može uvjetovati neki stupanj prijenosa.

Zatraženi stupanj prijenosa održavat će se tijekom vremenskog roka kojeg određuje automatizam ovisno o nagibu i načinu vožnje vozača.

Automatizam će preuzeti upravljanje po isteku vremena i moći će tada uključiti automatsku promjenu stupnja prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, automatizam može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju prikaz stupnja prijenosa + ili - nekoliko sekundi trepće, popraćen zvučnim signalom, kako bi vas na to upozorilo.

Vožnja u trajnom ručnom načinu rada

Trajni ručni način rada može se odabrati samo ako je automatski način rada D prethodno uključen i ako je brzina vozila veća od otprilike 10 km/h.

Nakon što se D uključi, pomaknite i držite birač 3 otprilike 1 sekundu:

- unazad +, kako bi se zatražio viši stupanj prijenosa;

- prema naprijed -, kako bi se zatražilo uključivanje nižeg stupnja prijenosa.

Posebna značajka vezana uz funkciju Stop and Start: u slučaju otkopčavanja sigurnosnog pojasa vozača prije nego što motor uđe u stanje mirovanja uslijed funkcija Stop and Start, provjerite je li mjenjač u položaju P. To vam potvrđuje paljenje kontrolnog svjetla P na instrumentnoj ploči. Opasnost od gubitka imobilizacije.

Uključeni stupanj prijenosa najprije se pojavljuje desno od D na instrumentnoj ploči, pa zatim M nakon čega slijedi uključeni stupanj prijenosa i zatim se pojavljuju pod + kada se uključi trajni ručni način rada.

Za izlaz iz trajnog ručnog načina rada i povratak u automatski način rada, pomaknite birač prema D.

Svi ostali zahtjevi za uključivanje dostupnog stupnja prijenosa, P ili R ili N dovode do izlaza iz trajnog ručnog načina rada.

Posebni slučajevi

U nekim slučajevima vožnje (npr. zaštita motora) promjena stupnja prijenosa može se automatski obaviti u slučaju opasnosti od prevelikog broja okretaja ili prilikom približavanja premalog broja okretaja. Trajni ručni način rada ipak ostaje uključen. Isto tako, radi izbjegavanja "krivog poteza", mjenjač može zabraniti promjenu stupnja prijenosa: U tom slučaju prikaz zatraženog stupnja prijenosa + ili - trepće nekoliko sekundi da bi vas na to upozorio.

Parkiranje vozila

Prilikom zaustavljanja motora pritiskom na gumb za zaustavljanja motora, automatski se uključuje položaj P kao i automatska parkirna kočnica na vozilima koja su njome opremljena. Na instrumentnoj se ploči prikazuje P i pali se kontrolno svjetlo gumba P.

Posebni slučajevi

Budući da se položaj P automatski uključuje prilikom zaustavljanja motora, ponekad treba vozilo staviti u položaj N, kao na primjer, za određene praonice.

Položaj N može se uključiti prije otvaranja vrata vozača i maksimalno otprilike 25 sekundi nakon zaustavljanja motora.

Nakon ovog roka ili nakon otvaranja vrata vozača, trebat će ponovno uključiti kontakt kako bi se mogao isključiti položaj P.

S motorom u radu, kada je automatski mjenjač u položaju D, R, N ili M i kada papučica kočnice nije pritisnuta, poruke “P položaj” i “Stavite u P” prikazuju se na instrumentnoj ploči prilikom otvaranja vrata vozača.

Kada je motor zaustavljen, automatski mjenjač u položaju N (prazan hod), poruka “P položaj” prikazuje se na instrumentnoj ploči.

U slučaju gubitka informacija na instrumentnoj ploči, zaustavite i imobilizrajte vozilo pomoću automatske parkirne kočnice ili gumba P.

Nikada ne napuštajte vozilo, a da prethodno biste uključili položaj Parking P.

Izvanredne situacije

- Ako profil ceste i njezina zavojitost ne dozvoljavaju upotrebu automatskog načina rada (npr.: u planinama), preporučuje se prijelaz u privremeni ili trajni ručni način rada.

A sve to kako bi se izbjegli uzastopno uključivanje stupnjeva prijenosa koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po vrlo hladnom vremenu, kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije nego što izađete iz položaja P ili N i stavite ručicu u D ili R.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila za svoje vozilo ili se obratite ovlaštenom dobavljaču kako biste provjerili je li automatski mjenjač potrebno održavati po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

Smetnje u radu

- Ako se u vožnji prikaže poruka “Provjerite mjenjača” na instrumentnoj ploči, to ukazuje na neispravnost.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- Ako se u vožnji prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje ” na instrumentnoj ploči, zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem, pogledajte članak “Vuča vozila” u 5. poglavlju.

Po vrlo hladnom vremenu, sustav može blokirati mijenjanje stupnjeva prijenosa u ručnom načinu rada sve dok mjenjač ne dosegne ispravnu temperaturu.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.