Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta vam funkcija pomaže pri manevrima prilikom parkiranja na način da preuzima nadzor nad upravljačem, kočnicama, motorom i automatskim mjenjačem.

Za vrijeme manevriranja morate pritisnuti papučicu gasa (da bi se rad funkcije nastavio) i maknuti ruke s upravljača.

Nadzor nad vozilom možete u bilo kojem trenutku ponovno preuzeti:

- okretanjem kola upravljača

- otpuštanjem papučice gasa

- ili pritiskom na papučicu kočnice.

Osobitosti

Pazite da ultrazvučni senzori označeni strelicama 1 nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg,...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Stoga ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti oprez i odgovornost vozača tijekom manevriranja (vozač mora uvijek biti spreman kočiti).

Pokretanje

Kada je vozilo zaustavljeno ili vozi brzinom manjom od 30 km/h pritisnite prekidač 2. Uključuje se kontrolno svjetlo na prekidaču 2 i na multimedijskom zaslonu prikazuje se prikaz A.

Odabir manevra

Sustav može obaviti tri vrste manevriranja:

B : uzdužno parkiranje vozila;

C : okomito parkiranje vozila;

D : koso parkiranje vozila.

Na multimedijalnom zaslonu odaberite manevar koji trebate obaviti.

Rad

Parkiranje

Sve dok je brzina vozila manja od otprilike 30 km/h, sustav traži slobodno parkirno mjesto s obje strane vozila.

Kada je otkriveno parkirno mjesto, ono se prikazuje na multimedijskom zaslonu E, označeno slovom P. Vozite polako s uključenim pokazivačima smjera na strani slobodnog mjesta sve dok se poruka STOP ne pojavi popraćena zvučnim signalom.

Parkirno mjesto na multimedijskom zaslonu F postaje plave boje i označeno je slovom P.

- Zaustavite vozilo;

- uključite brzinu za vožnju unazad.

Na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo popraćeno zvučnim signalom.

- Otpustite upravljač.

- lagano pritisnite papučicu gasa

- slijedite upute sustava na multimedijalnom zaslonu.

Pritisak na papučicu gasa održavajte tijekom čitavog procesa manevriranja, čak i kada se mijenjanju brzine.

Vozilo će se početi kretati. Sustav zatim upravlja kolom upravljača, motorom, kočnicama i promjenama brzina.

Ovisno o snazi pritiska na papučicu gasa, brzina varira između 0 i maksimalno 7 km/h.

Na multimedijskom zaslonu prikazuje se poruka “Manevriranje je završeno” koja označava kraj manevra. Zateže se elektronička parkirna kočnica i automatski mjenjač se pomiče u položaj P.

Možete otpustiti papučicu gasa.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Stoga ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti oprez i odgovornost vozača tijekom manevriranja (vozač mora uvijek biti spreman kočiti).

Prilikom manevriranja kolo upravljača može se brzo okretati: ne stavljajte ruke unutra i pazite da krakovi upravljača ništa ne zahvate.

Osobitosti

- Sustav nije previđen za uspinjanje na povišene pločnike.

- Funkcija Stop and Start onemogućena je za vrijeme rada sustava.

- Sustav vam ne dopušta da napustite parkirno mjesto.

- Manevriranje je nemoguće ako je nagib prestrm.

- Manevriranje je nemoguće ako nije prisutno drugo vozilo pored odabranog parkirnog mjesta.

Prekidanje manevra

Manevar se prekida u sljedećim slučajevima:

- okretanje kola upravljača;

- pomicanje ručice mjenjača;

- pritisak na papučicu gasa dalje od točke otpora;

- otvorena vrata suvozača ili vrata prtljažnika;

- vozilo je zaustavljeno dulje od oko jedne minute.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se isključuje, popraćeno zvučnim upozorenjem. Vozilo je sada imobilizirano.

Poruka vas obavještava da je manevar prekinut i navodi što trebate učiniti za nastavak manevra.

Kako biste nastavili s manevrom pritisnite i držite prekidač za uključivanje sustava.

Poništavanje manevra

Manevar se otkazuje u sljedećim slučajevima:

- Pritisnite prekidač 2.

- otvaranje vrata vozača;

- otpuštanje sigurnosnog pojasa na strani vozača;

- zatezanje elektroničke parkirne kočnice;

- vozilo se pomaknulo predaleko od planirane putanje;

- tijekom manevra napravili ste više od 10 pomaka prema naprijed/unazad;

- kotači vozila su proklizali;

- pokrenut je elektronički regulator okretnog momenta motora

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se isključuje, popraćeno zvučnim upozorenjem.

Vozilo se zaustavlja.

Napomena: ako je funkcija neispravna, vozilo se neće imobilizirati. Ponovno preuzmite nadzor nad vozilom. Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Preuzmi kontrolu nad upravljačem”, popraćena zvučnim upozorenjem

Funkcija je nedostupna

Kad pritisnete prekidač 1 da biste aktivirali sustav, ako uvjeti za rad nisu ispunjeni, na multimedijskom zaslonu pojavljuje se poruka “Pomoć pri parkiranju je nedostupna”.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Pazite da manevar obavite u skladu s važećim lokalnim prometnim propisima.

Vozač uvijek mora biti spreman na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom manevriranja uvijek pazite da u mrtvom kutu nema malih, uskih i pomičnih prepreka (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi, oprema za vuču itd.).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca mogu se pojaviti smetnje u radu senzora. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravke, zamjene, izmjene vanjskih obloga itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

U nekim uvjetima rad sustava može biti ometan ili narušen, kao, na primjer, u lošim vremenskim uvjetima (snijeg, tuča, led itd.).

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Postoji opasnost od pogrešnih lažnih upozorenja.

Ograničenja u radu sustava

- Sustav možda neće otkriti predmete u mrtvim kutovima senzora.

- Prije i tijekom čitavog procesa manevriranja uvijek provjeravajte je li parkirno mjesto koje predlaže sustav zaista još uvijek dostupno i bez prepreka.

- Sustav ne smijete upotrebljavati ako vučete prikolicu ili ako na vašem vozilu ili na susjednim vozilima postoji sustav za vuču ili prenošenje tereta.

UPOTREBA NAPREDNA POMOĆ PRI PARKIRANJU