AKUMULATOR: otklanjanje kvara

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kako biste izbjegli svaku mogućnost iskrenja

- Provjerite jesu li potrošači energije (stropna svjetla itd.) isključeni prije odspajanja ili ponovnog spajanja akumulatora;

- prilikom punjenja akumulatora, isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora;

- nemojte stavljati nikakve metalne predmete na akumulator kako ne biste napravili kratki spoj među priključcima;

- uvijek pričekajte najmanje pet minuta nakon isključenja motora prije odspajanja akumulatora;

- nakon ponovnog postavljanja nemojte zaboraviti ponovno spojiti priključne polove akumulatora.

Priključivanje punjača

Punjač mora biti kompatibilan s akumulatorom nominalnog napona 12 Volti.

Nemojte odspajati akumulator dok motor radi. Slijedite uputstva za upotrebu proizvođača punjača za akumulator koji koristite.

Prije obavljanja ikakve radnje u motornom postupku, morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Neki akumulatori kod punjenja imaju neke osobitosti, pa potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Izbjegavajte svaku opasnost od iskrenja koje bi moglo dovesti do trenutne eksplozije te akumulator punite na dobro prozračivanim mjestima.

Postoji opasnost od teških ozljeda.

Rukujte s akumulatorom s velikim oprezom jer on sadrži sumpornu kiselinu koja ne smije doći u kontakt s očima ili kožom. Ako do takvog kontakta dođe, obilno isperite vodom. Ako je potrebno, potražite savjet liječnika.

Plamen, užareni predmeti i iskre ne smiju se naći u blizini dijelova akumulatora jer postoji opasnost od eksplozije.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Pokretanje motora s akumulatorom iz nekog drugog vozila

Za pokretanje motora, ako želite posuditi energiju akumulatora iz drugog vozila, nabavite odgovarajuće električne kablove (velikog presjeka) kod Predstavnika marke ili, ako već posjedujete kablove za pokretanje motora, provjerite njihovu ispravnost.

Oba akumulatora moraju imati isti nominalni napon: 12 volti.

Kapacitet akumulatora koji daje struju mora imati kapacitet (amper-sat, Ah) najmanje jednak kapacitetu akumulatora koji tu struju prima.

Provjerite da nema kontakta između dva vozila (opasnost od kratkog spoja prilikom spajanja pozitivnih polova) i da je ispražnjeni akumulator dobro spojen. Isključite kontakt na vašem vozilu.

Pokrenite motor vozila koje daje struju, neka radi na srednjem broju okretaja.

Napomena: na E-Tech hibridnoj verziji, kako se akumulatoru ne može izravno pristupiti, potrebno je koristiti se udaljenim priključcima koji se nalaze u motornom prostoru. Pogledajte informacije na stranicama koje slijede.

Akumulator u motornom prostoru

Akumulator nije izravno dostupan.

Upotrijebite priključni pol 1 (+) i priključni pol 2 (-) u motornom prostoru.

Podignite poklopac 3 priključnog pola 1 (+).

Nemojte upotrebljavati E-Tech hibridno vozilo za ponovno pokretanje akumulatora od “12 V” u nekom drugom vozilu.

Električna energija u pomoćnom akumulatoru od “12 V” u E-Tech hibridnom vozilu nije dovoljna za ovaj postupak.

Postoji opasnost od oštećenja vozila.

Pričvrstite pozitivni kabel A na priključni pol 1 (+), a zatim na priključni pol 5 (+) akumulatora koji opskrbljuje strujom.

Pričvrstite negativni kabel B na priključni pol 4 (-) akumulatora koji napaja strujom, a zatim na priključni pol 2 (-).

Pokrenite motor vozila koje daje struju, neka radi na srednjem broju okretaja.

Ako se motor vašeg vozila ne pokrene odmah, isključite kontakt i pričekajte nekoliko sekundi prije nego što ponovite radnju.

Dok je motor uključen, odspojite kabele AB obrnutim redoslijedom (2451).

Postavite poklopac 3 priključka 1 (+).

Provjerite da nema nikakvog kontakta među kablovima AB, i da pozitivni priključni kabel A nije u kontaktu ni sa jednim metalnim dijelom na vozilu koji daje struju.

Opasnost od ozljeda i/ili oštećenja vozila.

Udaljeni priključci

(E-Tech hibridna verzija)

Upotrijebite priključni pol 6 (+) i priključni pol 7 (-) u motornom prostoru.

Napomena: otvorite poklopac 8 na priključku 6 (+) pritiskom na tipku 9 kako je naznačeno strelicom.

Zabranjeno je odspajanje pozitivnog kabela u motornom prostoru.

Postoji opasnost od nehotičnog pokretanja motora.

Opasnost od opekotina kod iskrenja.

Pričvrstite pozitivni kabel C na priključni pol 6 (+), a zatim na priključni pol 10 (+) akumulatora koji napaja strujom.

Pričvrstite negativni kabel D na priključni pol 11 (-) akumulatora koji daje struju, a zatim i na priključni pol 7 (-).

Pritisnite papučicu kočnice i gumb Start ili, ovisno o vozilu, uključite ključ za paljenje. Čim se uključi kontakt, odvojite kabele CD obrnutim redoslijedom (6 - 10 - 11 - 7).

Nakon svakog rada poklopca 3, provjerite poklopac stezaljke 13 na svojoj kartici 12,

Provjerite da nema nikakvog kontakta među kablovima CD, i da pozitivni priključni kabel C nije u kontaktu ni sa jednim metalnim dijelom na vozilu koji daje struju.

Opasnost od ozljeda i/ili oštećenja vozila.