Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

L: “Low” način rada (ovisno o vozilu)

B : brzina za vožnju unaprijed s povećanim regenerativnim kočenjem (ovisno o vozilu)

Prikaz 3 na instrumentnoj ploči ukazuje na uključen položaj 1 ručice mjenjača.

Napomena: pritisnite gumb 2 da biste:

- izašli iz položaja P;

- prebacili mjenjač iz položaja D, L, B ili N u R ili P;

- prebacili mjenjač iz položaja D u L ili B.

Pokretanje

Kad je vozilo u mirovanju, a ručica 1 u položaju P, pokrenite vozilo.

Na E-Tech hibridnoj verziji na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka READY.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za odbravljivanje 2.

S nogom na papučici kočnice (kontrolno svjetlo 4 nestaje sa zaslona), izađite iz položaja P, otpustite gumb za zaključavanje 2 i uključite položaj D.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritsnuta i papučica gasa otpuštena u potpunosti.

Kontrolno svjetlo READY prikazuje se na instrumentnoj ploči kako bi označilo da je E-Tech hibridni sustav uključen i spreman za vožnju POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem, POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer “automatika” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u načinu rada B

Ovaj način rada omogućuje vožnju s većim regenerativnim kočenjem motora.

Prilikom otpuštanja papučice gasa vozilo upotrebljava regenerativno kočenje za usporavanje.

Na taj način električni motor stvara više električne struje i time omogućuje punjenje pogonskog akumulatora.

U načinu rada B, regenerativno će kočenje biti slabije ako je akumulator hladan ili napunjen u cijelosti.

Kočenje motorom ni u kojem slučaju ne smije biti zamjena za papučicu kočnice.

Ručice za promjenu stupnja prijenosa 56

Ovisno o vozilu, možete upotrijebiti papučice 56 da biste promijenili stupanj prijenosa kada se ručica nalazi u položaju D.

5: prebacivanje u niži stupanj prijenosa.

6: prebacivanje u viši stupanj prijenosa.

Položaji P, N, L, R i B ne mogu se uključiti s pomoću papučica.

Vožnja u ručnom načinu rada

Prilikom vožnje s ručicom mjenjača u položaju D, možete se prebaciti na ručni način vožnje pomoću ručica 56 na kolu upravljača.

Ovisno o vozilu, dostupna su dva ručna načina vožnje:

- “Privremeni” ručni način rada, koji se može upotrijebiti za prinudnu promjenu stupnja prijenosa kratkim pritiskom na jednu od ručica na upravljaču. Način vožnje D i odabrani stupanj prijenosa pojavit će se na instrumentnoj ploči.

Napomena: mjenjač se automatski vraća u automatski način rada D ako odabrani stupanj prijenosa nije optimalan ili ako papučice nisu korištene u određenom vremenskom razdoblju.

- Trajni ručni način rada, koji se uključuje dugim pritiskom bilo koje od ručica. Način vožnje M i uključeni stupanj prijenosa pojavit će se na prikazu na instrumentnoj ploči.

Napomena: povratak u automatski način rada ostvaruje se dugim pritiskom desne ručice. Automatski način rada D prikazuje se na instrumentnoj ploči.

U svakom slučaju:

- za prebacivanje u niži stupanj prijenosa pritisnite lijevu ručicu;

- za uključivanje višeg stupnja prijenosa pritisnite desnu ručicu.

Napomena: ovisno zaslonu, pokazivači + i - ili i ukazuju na prebacivanje u viši ili niži stupanj prijenosa.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

Ako vrsta ceste ili vremenski uvjeti (strme uzbrdice, iznenadne nizbrdice, dubok snijeg, pijesak ili blato) otežavaju ostanak u automatskom načinu rada, ovisno o vozilu, preporučljivo je:

- na vozilima s ručicama na upravljaču: prebacite se u ručni način rada pomoću ručica. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- na vozilima koja nisu opremljena ručicama na upravljaču: upotrijebite “Low” način rada koji omogućuje, pri brzini manjoj od 50 km/h, vožnju na površinama s malim prianjanjem (snijeg, blato, itd.), penjanje uz padinu ili kočenje motorom pri spuštanju s brda. Da biste to postigli, postavite ručicu u položaj L.

Napomena: u načinu rada “Low” promjene broja okretaja motora su stalne, a ubrzanja su linearnija.

Kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje motora pri hladnom vremenu, pričekajte nekoliko sekundi prije prebacivanja iz položaja P ili N i stavljanja ručice u položaj D, R, L ili B.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne stavljajte nogu na papučicu gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Provjerite dali je upaljeno kontrolno svjetlo P na instrumentnoj ploči kada napuštate vozilo.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom manevriranja (primjer : udarac u kamen, visoki pločnik ili neku drugu komunalnu opremu) možete oštetiti vozilo (na primjer: iskrivljenje osovine), električni strujni krug ili pogonski akumulator.

Ne dodirujte elemente strujnog kruga ni tekućine.

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Opasnost od teških ozljeda ili strujnog udara i opasnost po život.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo imobilizirano, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u praznom hodu i pogonski kotači su mehanički zabravljeni osovinom.

Automatska parkirna kočnica mora biti uključena.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

Položaj P smije se uključiti samo kada je vozilo zaustavljeno.

smetnje u radu

- Ako se u vožnji prikaže poruka “Provjerite mjenjač” na instrumentnoj ploči, to ukazuje na neispravnost.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje”, što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- otklanjanje kvara na vozilu opremljenom automatskim mjenjačem VUČA VOZILA: otklanjanje kvara.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

Prilikom pokretanja, ako ručica mjenjača ostane zaglavljena u položaju P kada pritisnete papučicu kočnice (npr. zbog kvara akumulatora), moguće je ručno otpustiti ručicu da bi se pogonski kotači deblokirali.

Da biste to učinili, otkvačite podnožje manžete i pritisnite tipku 8 istovremeno pritišćući tipku 7 na ručici kako biste ju otključali i prebacili u položaj N.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.