Natrag na popis

PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju informacija dobivenih putem radara ili kamere, funkcija prilagodljivog regulatora brzine (ili funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go na vozilima s automatskim mjenjačem) omogućuje vam održavanje odabrane brzine (poznata kao putna brzina) držeći pritom određenu udaljenost od vozila ispred vas ispred u istoj prometnoj traci.

Na vozilima s automatskim mjenjačem funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go može aktivirati kočnice vozila do potpunog zaustavljanja prije nego što dopusti ponovno kretanje ako se vozilo koje je ispred vas zaustavi.

Sustav upravlja ubrzavanjem i usporavanjem vašeg vozila pomoću motora i kočionog sustava.

Maksimalni domet sustava je približno 150 metara. Ovo se može razlikovati ovisno o uvjetima na cesti (reljef tla, vremenski uvjeti itd.)

U skladu s uvjetima na cesti (stanje u prometu, vrijeme itd.), funkcija prilagodljivog regulatora brzine može se uključiti:

- od 0 km/h do 170 km/h za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- od 30 km/h do 170 km/h za vozila opremljena ručnim mjenjačem.

Funkciju označava simbol .

Napomena:

- vozač mora uzeti u obzir maksimalno ograničenje brzine i sigurnosne udaljenosti u zemlji u kojoj vozi;

- prilagodljivi regulator brzine može kočiti vozilo silom koja može iznositi do trećine kapaciteta kočenja. Ovisno o situaciji, vozač će možda morati jače kočiti.

Prilagodljivi regulator brzine ne pokreće zaustavljanje u slučaju nužde te je njegova sposobnost kočenja ograničena.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu odgovornost za poštivanje ograničenja brzine i sigurnosnih razmaka ili oprez.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu u skladu s okruženjem i uvjetima u prometu.

Prilagodljivi regulator brzine smije se upotrebljavati isključivo na autocestama (ili na cestama s više voznih traka odvojenih pregradom).

Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar itd.).

Opasnost od nesreće.

Položaj kamere 1

Pobrinite se da vjetrobransko staklo nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Položaj radara 2

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom/pričvršćenom prednjom registarskom pločicom), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne skriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Komande

3 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem putne brzine) (0).

4 Postavke sigurnosnog razmaka.

5 Glavni prekidač za zaustavljanje/pokretanje prilagodljivog regulatora brzine .

6 Prekidač za uključivanje, pohranjivanje i smanjivanje putne brzine (SET/-).

7 Prekidač za uključivanje i povećanje putne brzine ili za pozivanje upamćene putne brzine (RES/+).

Prikazi

8 Kontrolno svjetlo prilagodljivog regulatora brzine.

9 Pohranjena putna brzina.

10 Pohranjeni sigurnosni razmak.

11 Vozilo ispred.

Da bi se omogućio ispravan rad sustava, područja radara i kamere moraju se održavati čistima i na njima se ne smiju izvoditi preinake.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 5.

Kontrolno svjetlo 8 prikazuje se u sivoj boji, a na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Adaptivni temptomat spremno za restartovanje” popraćena crticama, ukazujući na to da je funkcija uključena te da čeka pohranjivanje putne brzine.

Ova se funkcija ne može uključiti kada je:

- parkirna kočnica zategnuta

- funkcija pomoći pri parkiranju već je uključena POMOĆ PRI PARKIRANJU..

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Adapt. tempomat nedostupan”.

Aktiviranje regulatora brzine

Kada vozilo miruje (vozila opremljena automatskim mjenjačem) ili kada se vozilo kreće stalnom brzinom (sva vozila), pritisnite prekidač 6 (SET/-) ili 7 (RES/+) kako biste uključili funkciju i pohranili trenutnu brzinu.

Najmanja je putna brzina 30 km/h.

Putna brzina 9 zamjenjuje crtice, a kontrolno svjetlo 8 i putna brzina prikazuju se u zelenoj boji kako bi se potvrdilo da je funkcija regulatora brzine uključena.

Ako funkciju pokušate uključiti kada brzina vozila prelazi 170 km/h ili kada je manja od 30 km/h na vozilima s ručnim mjenjačem, poruka “Brzina netočna” prikazuje se, a funkcija se ne uključuje.

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Posebnost na vozilima s automatskim mjenjačem: ako je brzina vozila manja od otprilike 30 km/h), putna će se brzina automatski postaviti na 30 km/h. Vozilo će ubrzavati dok ne dosegne pohranjenu putnu brzinu.

Važno: u svakom trenutku morate noge držati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u slučaju da je to potrebno.

Uključivanje komande sigurnosnog razmaka

Čim se regulator brzine uključi, zadani sigurnosni razmak 10 prikazuje se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči.

Zadani sigurnosni razmak odgovara trajanju od otprilike dvije sekunde (pogledajte sljedeće stranice).

Ako sustav otkrije vozilo u vašoj voznoj traci, obris vozila 11 prikazuje se iznad indikatora udaljenosti 10 na instrumentnoj ploči.

Vaše vozilo prilagođava svoju brzinu brzini vozila koje je ispred te po potrebi koči (pale se stop svjetla) da bi se održala udaljenost prikazana na instrumentnoj ploči.

Napomena: veličina obrisa 11 varira ovisno o udaljenost između vas i vozila koje je ispred vas. Što je obris veći, to je vozilo koje je ispred bliže.

Postavljanje putne brzine

Brzinu možete promijeniti uzastopnim pritiskanjem (za malu promjenu) ili pritiskanjem i držanjem (za veću promjenu) prekidača 6 ili 7:

- upotrijebite prekidač (SET/-6 za smanjenje brzine;

- upotrijebite prekidač (RES/+7 za povećanje brzine.

Podešavanje razmaka između vozila

Sigurnosni razmak od vozila koje je ispred vas možete promijeniti u bilo kojem trenutku ponavljajućim pritiskanjem prekidača 4.

Vodoravni indikator udaljenosti na instrumentnoj ploči označava različite dostupne sigurnosne razmake:

- indikator udaljenosti A: veliki razmak (odgovara trajanju od otprilike 2,4 sekunde)

Prilagođavanje sigurnosne udaljenosti (nast.)

- indikator udaljenosti B: srednji razmak 2 (odgovara trajanju od otprilike 2 sekunde)

- indikator udaljenosti C: srednji razmak 1 (odgovara trajanju od otprilike 1,6 sekundi)

- indikator udaljenosti D: mali razmak (odgovara trajanju od otprilike 1,2 sekunde).

Odabrani indikator udaljenosti prikazuje se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči.

Ostali indikatori udaljenosti ostaju sivi.

Napomena: razmak se mora postaviti u skladu sa stanjem u prometu, lokalnim propisima i vremenskim uvjetima.

Prekoračenje putne brzine

Putnu brzinu moguće je prekoračiti u bilo kojem trenutku primjenom papučice gasa.

Ako je se prijeđe, putna brzina 9 prikazuje se u crvenoj boji.

Indikator udaljenosti treperi ako je razmak između vašeg vozila i vozila koje je ispred vas manji od odabranog sigurnosnog razmaka: funkcija komande sigurnosnog razmaka više nije uključena.

Zatim otpustite papučicu gasa: regulator brzine i komanda sigurnosnog razmaka automatski će nastaviti s uputama o brzini i razmaku koje ste prethodno odabrali.

Manevar za pretjecanje

Ako želite prestići vozilo koje je ispred vas, uključivanje pokazivača smjera privremeno će poništiti komandu sigurnosnog razmaka i omogućit ubrzavanje dovoljno za izvršavanje pretjecanja.

Sigurnosna udaljenost prilagođava se prema zadanim postavkama na indikatoru udaljenosti B.

Funkcija Stop and Start (pokretanje i zaustavljanje motora)

Na vozilima opremljenim automatskim mjenjačem, ako vozilo ispred usporava, sustav prilagođava njegovu brzinu do potpunog zaustavljanja ako je to potrebno (u slučaju zastoja u prometu itd.). Vozilo se zaustavlja nekoliko metara od vozila koje je ispred njega. Funkcija Stop and Start može postaviti motor u stanje mirovanja FUNKCIJA STOP AND START. Prilikom ponovnog kretanja vozila koje je ispred vas:

- Ako zaustavljanje nije duže od otprilike tri sekunde, vozilo se pokreće automatski, bez ikakvog djelovanja vozača.

- ako je zaustavljanje duže od otprilike tri sekunde, morate pritisnuti papučicu gasa ili tipku 7 (RES/+) da bi se vozilo ponovno pokrenulo. Poruka “Stisni RES ili ubrzaj za restart regulatora brzine” prikazuje se na instrumentnoj ploči radi potvrde.

Ako je zaustavljanje duže od otprilike tri minute, automatska parkirna kočnica automatski se aktivira, a prilagodljivi se regulator brzine Stop and Go isključuje. Kontrolno svjetlo 8 isključuje se kada funkcija više ne radi.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkciju možete postaviti u stanje mirovanja kada:

- djelujete na prekidač 3 (0);

- djelujete na papučicu kočnice dok se vozilo kreće.

Sustav isključuje funkciju ako:

- automatski mjenjač postavite na P ili N;

- Uključite stupanj za vožnju unazad.

- otkopčate sigurnosni pojas vozača;

- otvorite neki otvarajući dio;

- pritisnete tipku za pokretanje/zaustavljanje motora;

- je nagib prestrm;

- je brzina vozila iznad 180 km/h;

- pokreću se određene pomoći u vožnji i mehanizmi za ispravljanje (aktivno naglo kočenje, ABS, ESC)

- kada pritišćete papučicu spojke dulje vrijeme ili prilikom dulje upotrebe neutralnog položaja na vozilima opremljenim ručnim mjenjačem.

U svim slučajevima, stanje mirovanja potvrđuje se prikazivanjem kontrolnih svjetala u sivoj boji i porukom “Adaptivni regulator brzine isključen” na instrumentnoj ploči.

Postavljanje prilagodljivog regulatora brzine u stanje mirovanja ili isključivanje istoga ne uzrokuje brzo smanjenje brzine: morate kočiti pritiskom na papučicu kočnice ako je to potrebno.

Izlaz iz stanja mirovanja

Na temelju pohranjene putne brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…).

Pritisnite prekidač 7 (RES/+) u rasponu potvrđenih brzina.

Prilikom ponovne upotrebe pohranjene brzine uključivanje regulatora brzine potvrđuje se paljenjem putne brzine u zelenoj boji.

Napomena: ako je pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će ubrzati da bi dostiglo tu brzinu.

Na temelju trenutne brzine

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 6 (SET/-) ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Upozorenja za preuzimanje kontrole nad vozilom

U nekim situacijama (npr. približavanje puno sporijem vozilu, vozilo ispred vas brzo mijenja prometne trake itd.), sustav možda neće imati vremena reagirati.

Ovisno o situaciji, sustav daje zvučni signal povezan s:

- narančastim upozorenjem E ako situacija zahtijeva pažnju vozača

ili

- crvenim upozorenjem F popraćenim porukom ”Koči !!!” ako situacija zahtijeva trenutnu pažnju vozača.

U svakom slučaju reagirajte u skladu s tim te izvršite odgovarajuće manevre.

Isključivanje funkcije

Funkcija “prilagodljivog regulatora brzine” isključuje se kada pritisnete prekidač 5.

Kako bi se potvrdio prekid rada funkcije, s instrumentne ploče nestaje kontrolno svjetlo 8 .

Privremena nedostupnost

Radar može prepoznati vozila koja su ispred vašeg vozila. Sustav ne može raditi ispravno ako je područje prepoznavanja radara zaklonjeno ili ako postoje smetnje signala.

Ako je područje prepoznavanja radara zaklonjeno ili postoje smetnje signala radara, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Prednji radar nema vidljivost” i prekida se funkcija “prilagodljivog regulatora brzine”. Zeleno kontrolno svjetlo 8 nestaje kao potvrda da se funkcija automatski isključila.

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom/pričvršćenom prednjom registarskom pločicom), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne skriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Uvjeti u nekim zemljopisnom područjima mogu ometati funkciju, na primjer:

- suha područja, tuneli, dugi mostovi ili slabo upotrebljavane ceste bez razdjelnih linija, bez znakova ili stabala u blizini

- vojno područje ili područje zračne luke.

Ta područja morate napustiti da bi funkcija mogla raditi.

U svakom slučaju, ako se poruka ne obriše nakon ponovnog pokretanja motora, potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

smetnje u radu

Ako se otkrije neispravnost u radu funkcije “prilagodljivog regulatora brzine”, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Provjerite tempomat” i isključuje se funkcija “prilagodljivog regulatora brzine”.

Ako je u radu jedne ili više komponenti sustava otkrivena smetnja, prekida se funkcija “prilagodljivog regulatora brzine”.

Kontrolno svjetlo © prikazuje se na instrumentnoj ploči zajedno s jednom od sljedećih poruka, ovisno o kvaru:

- ”provjeriti prednju kameru”;

- “provjeriti prednji radar”

- “provjeriti kamera/radar”

- ”Provjerite vozilo”.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ograničenja u radu sustava

Prepoznavanje vozila

Ovaj sustav prepoznaje samo vozila (automobile, kamione, motocikle) koja se kreću u istom smjeru kao i vaše vozilo.

Vozilo koje se uključuje na istu prometnu traku (npr.: G) sustav će uzeti u obzir tek kada dođe u područja prepoznavanja kamere i radara.

Sustav može uključiti naglo ili odgođeno kočenje.

Sustav ne može prepoznati:

- vozila koja dolaze na raskrižja: skliska cesta (npr. H) itd.

- vozila koja se kreću pogrešnom stranom ceste ili se prema vama kreću vožnjom unazad.

Prepoznavanje tijekom vožnje u zavojima

Prilikom ulaska u zavoj ili preko prevoja, radar i/ili kamera možda privremeno neće moći prepoznati vozilo koje je ispred (npr.: J).

Sustav može pokrenuti ubrzavanje.

Prilikom izlaska iz zavoja može doći do smetnji ili zakašnjelog prepoznavanja vozila ispred.

Sustav može uključiti naglo ili odgođeno kočenje.

Prilagodljivi regulator brzine smije se upotrebljavati isključivo na autocestama (ili na cestama s više voznih traka odvojenih pregradom).

Prepoznavanje vozila u susjednim trakama

Sustav može prepoznati vozila koja se kreću susjednom prometnom trakom kada:

- ulazite u zavoj (npr.: K)

- vozite po cesti s uskim prometnim trakama

- je brzina vozila u susjednoj traci manja te ako se jedno od vozila nalazi preblizu prometne trake drugog vozila.

Sustav može pogrešno pokrenuti usporavanje ili kočenje.

Vozila sakrivena zbog razlika u reljefu tla

Sustav neće prepoznati vozila sakrivena zbog razlika u reljefu tla ili vozila koja se nalaze izvan područja prepoznavanja kamere ili radara prilikom vožnje uzbrdo ili nizbrdo.

Vozila izvan područja prepoznavanja kamere i radara.

Sustav će kasno reagirati ili neće reagirati uopće ako su otkrivena vozila izvan područja prepoznavanja kamere i radara, a posebno u sljedećim slučajevima:

- vozila koja prevoze dugačke predmete koji prelaze crtu

- stvarna duljina visokih vozila (npr.: L) izvan je područja prepoznavanja radara (građevinski strojevi, vučno vozilo poljoprivredne opreme itd.)

- vozila koja nisu dovoljno centrirana na prometnoj traci;

- uska vozila koja se nalaze vrlo blizu (npr.: M).

Zaustavljena vozila i vozila koja se sporo kreću

Kada je vaša brzina veća od otprilike 50 km/h, sustav ne prepoznaje:

- zaustavljena vozila (npr. N)

- vozila koja se kreću vrlo sporo.

Kada je vaša brzina manja od otprilike 50 km/h, sustav možda neće reagirati ili će reagirati zakašnjelo na:

- zaustavljena vozila (npr. N)

- vozila koja se kreću vrlo sporo

- vozila ispred vas 12 i koja mijenjaju prometnu traku te time otkrivaju zaustavljeno vozilo 13 (npr. P);

- dok je vozilo zaustavljeno 14, pri promjeni prometne trake (npr. Q).

Uvijek budite spremni preuzeti kontrolu nad svojim vozilom kada dođete do zaustavljenog vozila ili vozila koje se kreće vrlo sporo (npr.: N).

Prilagodljivi regulator brzine ne pokreće zaustavljanje u slučaju nužde te je njegova sposobnost kočenja ograničena.

Neprepoznavanje nepomičnih prepreka i malenih predmeta

Sustav ne može prepoznati:

- pješake, bicikle, skutere itd.

- životinje;

- nepomične prepreke (naplatne rampe, zidove itd.) (npr.: R).

Te predmete sustav ne uzima u obzir.

Oni ne pokreću nikakvo upozorenje ili reakciju sustava.

Detekcija vozila koja se pomiču u voznu traku velikom brzinom

Ako drugo vozilo 15 (motocikl, automobil itd.) koje vozi velikom brzinom prestigne vaše vozilo te se privremeno nalazi između vašeg vozila i vozila ispred vas 16, sustav može aktivirati nepotrebno ubrzavanje, usporavanje ili kočenje.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu odgovornost za poštivanje ograničenja brzine i sigurnosnih razmaka te oprez.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Vozač mora uvijek prilagoditi brzinu u skladu s okruženjem i uvjetima vožnje, bez obzira na naputke sustava. Osim linija koje određuju trake, sustav ne prepoznaje prometne pokazatelje (semafori, znakovi, pješački prijelazi itd.). Oni ne pokreću nikakvo upozorenje ili reakciju sustava.

Sustav se ni u kojem slučaju ne smije koristiti kao senzor prepreke ili sustav protiv sudara.

Prilagodljivi regulator brzine smije se upotrebljavati isključivo na autocestama (ili na cestama s više voznih traka odvojenih pregradom).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radara i/ili kamere i to može utjecati na njihov rad. Isključite sustav i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat u blizini radara i/ili kamere (zamjene, popravci, preinake vjetrobranskog stakla, bojanje itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- vozilo se kreće zavojitom cestom;

- vozilo se vuče (u kvaru);

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-kućicu;

- tijekom vožnje u tunelu ili blizu metalne konstrukcije

- prilikom dolaska vozila do naplatnih kućica, do područja s radovima na cesti ili na usku prometnu traku

- tijekom vožnje uzbrdo ili nizbrdo po vrlo strmom nagibu

- tijekom slabe vidljivosti (jako sunce, magla itd.)

- tijekom vožnje skliskim kolnikom (kiša, snijeg, šljunak itd.)

- tijekom loših vremenskih uvjeta (kiša, snijeg, bočni vjetar itd.)

- kada je područje radara oštećeno (udarci itd.)

- Oštećeno je područje kamere (npr. s unutarnje ili vanjske strane vjetrobranskog stakla).

- Vjetrobransko je staklo napuknuto ili iskrivljeno.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- Vjetrobransko staklo ili područje radara prekriveno je (prljavštinom, ledom, snijegom, kondenzacijom, registarskom pločicom itd.).

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, jaka kiša, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- loš kontrast između vozila ispred i okoline (npr. bijelo vozilo u snježnom području itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.)

- sporije vozilo sa značajnom razlikom u brzini

- upotreba tepiha koji nisu prilagođeni vozilu. Na strani vozača upotrebljavajte isključivo tepihe prikladne za vaše vozilo, koji se pričvršćuju na prethodno ugrađena pričvršćenja, te redovito provjeravajte njihovo pravilno pričvršćenje. Nemojte postavljati više tepiha jedan na drugi. Opasnost od zaglavljenja papučica.

U ovim slučajevima sustav može pogrešno intervenirati.

Postoji opasnost od neželjenog kočenja ili ubrzavanja.

Mnoge nepredvidljive situacije mogu utjecati na rad sustava. Neke predmete ili vozila koji se mogu pojaviti u području prepoznavanja kamere ili radara sustav može pogrešno interpretirati što može dovesti do neprikladnog ubrzavanja ili kočenja.

Uvijek mora paziti na iznenadne događaje koji se mogu dogoditi tijekom vožnje. Uvijek održavajte nadzor nad vozilom tako da noge držite u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u bilo kojem slučaju.