Natrag na popis

UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ VOZNE TRAKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju informacija koje prenosi kamera 1, funkcija upozorava vozača pri prelasku pune ili isprekidane crte ili prilikom približavanja rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenih pokazivača smjera.

Položaj kamere 1

Pazite da vjetrobransko staklo ne bude prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Funkcija upozorenja na izlazak iz prometne trake ne ispravlja putanju vozila.

Uključivanje/isključivanje

Da biste uključili funkciju, pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za odabir funkcije “Upozorenje na izlazak iz vozne trake” na instrumentnoj ploči. Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Izlazite iz vozne trake” i kontrolno svjetlo .

Da biste funkciju onemogućili, pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za odabir opcije “Upozorenje trake isključeno” (ili, ovisno o vozilu, opcije “Pracenje trake iskljuceno”) na instrumentnoj ploči. Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Rad

Kad je funkcija uključena, kontrolno svjetlo te lijeva i desna crta 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Funkcija je spremna upozoriti ako:

- brzina vozila je između otprilike 70 km/h i 180 km/h

i

- kontrolno svjetlo i pokazivači lijeve/desne crte 3 prikazani su u bijeloj boji.

Funkcija upozorenja pokreće se ako vozilo prijeđe crtu ili se približava rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenih pokazivača smjera.

Funkcija upozorava vozača:

- vibriranjem upravljača

i

- kontrolno svjetlo i pokazivač prijeđene crte 3 postaju crveni.

Pri svakom pokretanju vozila, funkcija nastavlja način rada koji je bio pohranjen u trenutku posljednjeg zaustavljanja motora.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

- Vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost

- uključivanje jednog od pokazivača smjera

- jako ubrzanje

-...

Kada funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo te kontrolna svjetla lijevog/desnog pokazivača korekcije na instrumentnoj ploči postaju sive boje.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- uključena je brzina za vožnju unatrag

- vidno polje kamere je zaklonjeno

- prikazano je kontrolno svjetlo û.

Kontrolno svjetlo i pokazivači lijeve/desne crte na instrumentnoj ploči postaju sive boje.

Podešavanja

Vozila opremljena multimedijskim zaslonom.

Za pristup postavkama funkcija s multimedijalnog zaslona 4 pogledajte uputstva za multimediju:

- “Intenzitet vibriranja”: podešavanje razine vibriranja upravljača

- “Upozorenje”: podesite razinu osjetljivosti otkrivanja rubnih crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Late”: crta otkrivena prilikom prelaska;

- “Standardno”: crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Early”: otkrivena crta u blizini.

Podešavanja (nastavak)

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

- Dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite prekidač 5 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do domene “Postavke”;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 da biste došli do izbornika “Postavke vozila”. Pritisnite prekidač 9 OK;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 do izbornika “POMOĆ U VOŽNJI”. Pritisnite prekidač 9 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 da biste došli do raznih razina postavki “glasnoće zvuka upozorenja na izlazak iz vozne trake”, “vibracije upozorenja na izlazak iz vozne trake” ili “osjetljivosti upozorenja na izlazak iz vozne trake”. Pritisnite prekidač 9 OK za potvrdu željenih razina ;

- pritisnite prekidač 8 za povratak na prethodni izbornik.

smetnje u radu

U slučaju kvara pokazivači lijeve i desne crte (te, ovisno o stilu prikaza, kontrolno svjetlo ) isključuju se ili ostaju zasivljeni na instrumentnoj ploči.

U nekim se slučajevima na instrumentnoj ploči prikazuje i poruka “provjeriti prednju kameru” ili kontrolno svjetlo ©.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, kiša, tuča, poledica itd.)

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na cesti su nepravilne ili se teško razaznaju (npr. djelomično su izbrisane, prekomjerno su razmaknute, cestovna površina je izobličena)

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti iza vas u istoj prometnoj traci.

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja