POSEBNE ZNAČAJKE VOZILA S BENZINSKIM MOTOROM, FILTAR KRUTIH ČESTICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uvjeti u kojem vaše vozilo radi kao što su:

- duža vožnja s upaljenim kontrolnim svjetlom minimalne razine goriva ;

- upotreba benzina s olovom ;

- upotreba aditiva za maziva ili gorivo koja nisu odobrena.

Ili smetnje u radu kao što su:

- kvar na sustavu za paljenje ili ostajanje bez goriva ili odspojena svjećica koja dovodi do neispravnosti kod paljenja ili trzanja u vožnji ;

- pomanjkanje snage.

dovode do pregrijavanja katalizatora, smanjuju njegovu učinkovitost, mogu dovesti do njegovog oštećenja i izazvati toplinska oštećenja na vozilu.

Ako ustanovite takve smetnje u radu, otklonite ih kod vašeg Predstavnika marke što prije.

Ukoliko budete redovito održavali vaše vozilo, u skladu s preporučenim servisnim intervalima u knjižici održavanja, kod vašeg Predstavnika marke, izbjeći ćete takve nezgode.

Problem kod pokretanja motora

Kako biste izbjegli oštećenje katalizatora ili elektropokretača te spriječili prerano trošenje akumulatora, nemojte ustrajati u pokušajima pokretanja motora (gumbom za pokretanje ili pokušavajući upaliti vozilo guranjem ili vučom), a da prethodno niste utvrdili i ispravili uzrok neispravnosti.

U protivnom, nemojte više pokušavati pokrenuti motor i pozovite Predstavnika marke.

Filtar krutih čestica

Filtar krutih čestica koristi se u obradi ispušnih plinova iz benzinskih motora.

Ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči znači da filtar postaje začepljen i zahtijeva čišćenje. Za čišćenje, kada se pojavi kontrolno svjetlo te ako to dopuštaju prometni uvjeti i ograničenje brzine, vozite između 50 km/h i 110 km/h dok se kontrolno svjetlo se ugasi.

Nakon otprilike 5 do 20 minuta, kontrolno svjetlo trebalo bi se ugasiti.

Napomena: kontrolno svjetlo može se ugasiti nakon 20 minuta ako uvjeti vožnje potrebni za čišćenje filtra nisu u potpunosti ispunjeni.

Ako se vozilo zaustavi prije gašenja poruke možda ćete morati ponoviti zahvat.

Ako filtar postane zasićen, uključuje se kontrolno svjetlo © i ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči uz poruku “Proveriti ubrizgavanje”. U tom slučaju obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ako se pojavi kontrolno svjetlo ® i ovisno o vozilu kontrolno svjetlo uz poruku “Oštečenje motora rizik”, zaustavite vozilo, isključite motor i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Nemojte parkirati vozilo niti pokretati motor na mjestima gdje ima zapaljivih tvari i materijala, kao što su trava i lišće, koji mogu doći u dodir s vrućim ispušnim sustavom.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite motor i nemojte ga ponovno pokretati. Pozovite Predstavnika marke.