Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova. Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Tijekom vožnje sustav zaustavlja motor (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi ili se kreće malom brzinom (zastoj u prometu, semafori itd.), ovisno o vozilu.

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

Ako kontrolno svjetlo treperi, ako je vozilo zaustavljeno te ako se poruka “Pritisni pedalu kočnice” prikaže na instrumentnoj ploči, papučica kočnice nije dovoljno pritisnuta.

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- kada je brzina vozila jednaka nuli tijekom otprilike jedne sekunde ili, ovisno o vozilu, čim je brzina vozila ispod otprilike 5 km/h.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- ako je ručica mjenjača u neutralnom položaju (praznom hodu);

Ako kontrolno svjetlo treperi, ako je vozilo zaustavljeno te ako se poruka “Odaberite Neutral” prikaže na instrumentnoj ploči, ručicu mjenjača morate prebaciti u neutralan položaj.

i

- papučica spojke otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od otprilike 5 km/h.

Za sva vozila:

stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava vas da je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja). POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Za vozila koja su opremljena automatskim mjenjačem i kada se stanje mirovanja motora primjenjuje samo ako je vozilo zaustavljeno:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- kada su otvorena vrata vozača

ili

- kada je sigurnosni pojas vozača otkopčan;

ili

- papučica je kočnice otpuštena, a položaj je D ili M uključen (ovisno o vozilu);

ili

- papučica kočnice je otpuštena u stupnju prijenosa N s otpuštenom parkirnom kočnicom;

ili

- papučica kočnice je ponovno pritisnuta u stupnju prijenosa P ili N, parkirna kočnica je zategnuta;

ili

- vozilo je u stupnju prijenosa R;

ili

- papučica gasa je pritisnuta;

ili

- ovisno o vozilu, u ručnom načinu rada (M) uključuju se papučice za promjenu brzine AUTOMATSKI MJENJAČ.

Za punjenje gorivom, motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom STOP and START): morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Opasnost od požara.

Funkcija ”AUTOHOLD” je uključena FUNKCIJA “AUTOHOLD", papučica kočnice se može otpustiti i može se održavati stanje mirovanja motora.

Pritisnite papučicu gasa za izlaz iz stanja mirovanja vozila.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- pri otvaranju vrata vozača, bez uključenog stupnja prijenosa i s otpuštenom papučicom spojke

ili

- pri otkopčavanju sigurnosnog pojasa vozača, bez uključenog stupnja prijenosa i s otpuštenom papučicom spojke

ili

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- nadmorska visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- uključena je funkcija za postizanje bolje vidljivosti KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM ;

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Kontrolno svjetlo može se pojaviti na instrumentnoj ploči zajedno s porukom:

- “Optimiziranje punjenja akumul.” za davanje prednosti punjenju akumulatora;

- “Prioritet termo-udobnosti” za davanje prednosti klima uređaju;

- “Prioritetan rad motora” za davanje prednosti djelovanjima motora.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- uključena je funkcija za postizanje bolje vidljivosti KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM ;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Kontrolno svjetlo prikazano na instrumentnoj ploči upozorava vas na automatsko ponovno pokretanje motora.

Kontrolno svjetlo može se pojaviti na instrumentnoj ploči zajedno s porukom:

- “Optimiziranje punjenja akumul.” za davanje prednosti punjenju akumulatora;

- “Prioritet termo-udobnosti” za davanje prednosti klima uređaju;

- “Prioritetan rad motora” za davanje prednosti djelovanjima motora.

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja). POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Posebna napomena: dok je motor u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 motor se automatski ponovno pokreće.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije.

Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Stop & Start deaktiviran” i pojavljuje se kontrolno svjetlo paljenja 1.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje.

Poruka “Stop & Start aktivan” pojavljuje se na instrumentnoj ploči, a prekidač 1 se isključuje.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom na gumb za pokretanje. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Smetnje u radu

Ako se na instrumentnoj ploči pojavi poruka ”Provjerite stop start”, a kontrolno svjetlo 1 na prekidaču zasvijetli, to znači da je sustav isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.