OSVJETLJENJA I VANJSKA SIGNALIZACIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijska svjetla

Okrećite prsten 2 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3.

Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Funkcija paljenja dnevnih svjetala

Dnevna svjetla automatski se pale bez djelovanja na ručicu 1 prilikom pokretanja motora i gase se prilikom zaustavljanja motora.

k Kratka svjetla

Ručni način rada

Okrećite prsten 2 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Automatski način rada

(ovisno o vozilu)

Okrećite prsten 2 sve dok se simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 3: s motorom u radu, kratka svjetla se pale ili gase automatski, ovisno o vanjskom osvjetljenju, bez djelovanja na ručicu 1.

Ovisno o vozilu, kratka svjetla pale se automatski nakon nekoliko pokreta brisanja metlice brisača stakla.

Prije kretanja na put po noći: provjerite ispravan rad električne opreme i podesite farove (ako niste u uobičajenim uvjetima opterećenja). PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA.

Općenito pazite na to da vam svjetla nisu zaklonjena (prljavština, blato, snijeg, prijevoz nekih predmeta koji ih mogu zakloniti).

á Duga svjetla:

Kada je motor u radu, uključena kratka svijetla, gurnite ručicu 1. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za vraćanje u položaj kratkih svjetala, ponovno povucite ručicu 1 prema sebi.

Funkcija “Podizanje svjetala tijekom vožnje”

Kada su upaljena duga svjetla, funkcija ”Podizanje svjetala tijekom vožnje” poboljšava vidljivost za vozača tako što automatski podiže kratka i duga svjetla.

Prilikom isključivanja dugih svjetala, kratka se svjetla vrate u izvorni položaj.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Ovisno o vozilu, ovaj sustav automatski uključuje i isključuje duga svjetla.

Kamera koja se nalazi iza unutarnjeg retrovizora omogućuje otkrivanje vozila koja pratite i ona koja dolaze iz suprotnog smjera.

Duga svjetla automatski se uključuju ako:

- je vanjsko svjetlo slabo;

- nije otkriveno niti jedno vozilo ni svjetlo;

- kada je brzina vozila veća od otprilike 40 km/h.

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, sustav prelazi u način rada s kratkim svjetlima.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Za uključivanje automatskih dugih svjetala:

Okrećite prsten 2 sve dok simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 3 i gurnite ručicu 1.

Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

U nekim uvjetima rad sustava neće biti moguć, posebice:

- iznimno loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, magla...);

- ako su vjetrobransko staklo ili kamera zaklonjeni;

- kada vozilo iza vas ili ono koje vam dolazi ususret ima slabo vidljiva ili prekrivena svjetla;

- ako su prednja svjetla neispravno podešena;

- sustavi koji stvaraju odbljesak;

- ...

Automatska duga svijetla (nastavak)

Za isključivanje automatskih dugih svjetala:

- okrenite prsten 2 u položaj koji nije AUTO;

ili

- povucite ručicu 1.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Napomena: prilikom isključivanje funkcije automatskog uključivanja dugih svjetla uključit će se duga svjetla.

smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči pojavi poruka “Auto svjetla provjerite”, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Upotreba prijenosnog sustava za navigaciju noću u području vjetrobranskog stakla ispod kamere može ometati rad sustava “automatskog uključivanja dugih svjetala” (postoji opasnost od odbljeska od vjetrobranskog stakla).

Sustav “automatskog uključivanja dugih svjetala” ni u kojem slučaju ne može zamijeniti pozornost i odgovornost vozača po pitanju osvjetljenja vozila i njegovog prilagođavanje uvjetima osvjetljenja, vidljivosti i stanju u prometu.

Gašenje svjetala

Svjetla će se automatski ugasiti prilikom isključivanja motora, otvaranja vrata vozača ili zaključavanja vozila.

U tom slučaju, prilikom sljedećeg pokretanja motora, svjetla će se ponovno upaliti u položaju prstena 2.

Napomena: u slučaju kada su upaljena svjetla za maglu, ne dolazi do automatskog gašenja osvjetljenja.

Zvučni alarm neugašenih svjetala

Ako svjetla ostanu uključena nakon gašenja motora, zvučno upozorenje oglasit će se prilikom otvaranja vozačevih vrata kako bi vas obavijestilo da su svjetla još uvijek uključena (da bi se izbjeglo pražnjenje akumulatora ili drugi problemi).

smetnje u radu

Ako se prikazuje poruka “Provjerite osvjetljenje” popraćena kontrolnim svjetlom © i ako kontrolno svjetlo k trepće na instrumentnoj ploči, to označava kvar osvjetljenja.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Funkcija pozdrava ulaza i izlaza iz vozila

(ovisno o vozilu)

Kada je funkcija uključena, dnevna i stražnja pozicijska svjetla automatski će se upaliti prilikom otkrivanja kartice ili otključavanja vozila.

Ona se automatski gase:

- otprilike minutu nakon paljenja;

- prilikom pokretanja motora ovisno o položaju ručice svjetala;

ili

- prilikom zaključavanja vozila.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Za uključivanje ili isključivanje vanjske funkcije dobrodošlice, pogledajte upute za sustav multimedije.

Odaberite ”ON” ili ”OFF”.

Funkcija “vanjsko osvjetljenje za pratnju”

Ova vam funkcija omogućuje trenutno paljenje pozicijskih i kratkih svjetala (npr. za osvjetljenje prilikom otvaranja vrata).

Dok je motor zaustavljen i svjetla isključena, a prsten 2 u položaju AUTO, povucite ručicu 1 prema sebi: upalit će se pozicijska i kratka svjetla na otprilike 30 sekundi, zajedno s kontrolnim svjetlima š i k na instrumentnoj ploči.

Kako biste produljili trajanje, možete povući ručicu do četiri puta (ukupno vrijeme ograničeno na otprilike dvije minute).

Na instrumentnoj će se ploči pojaviti poruka “Osvjetljenje na _ _ _”, a zatim slijedi preostalo vrijeme kao potvrda.

Zatim možete zaključati vozilo.

Za isključivanje osvjetljenja prije automatskog isključivanja, okrenite prsten 2 u bilo koji položaj, a zatim ga vratite u položaj AUTO.

Stražnja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 4 ručice sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3, zatim pustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Nemojte zaboraviti isključiti ta svjetla kada vam više ne bude potrebna kako ne biste ometali ostale vozače.

Gašenje

Ponovno okrenite središnji prsten 4 dok oznaka 3 nije nasuprot simbola svjetala za maglu koja želite isključiti.

Odgovarajuće kontrolno svjetlo se gasi na instrumentnoj ploči.

Gašenje vanjskog osvjetljenja dovodi do gašenja prednjeg i stražnjeg svjetla za maglu.

Po magli, snijegu ili u slučaju da prevozite predmete više od krova, automatsko paljenje svjetala nije sustavno.

Paljenje svjetala za maglu ostaje pod vozačevom kontrolom: kontrolna svjetla na instrumentnoj ploči vas obavještavaju o njihovom paljenju (kontrolno svjetlo upaljeno) ili gašenju (kontrolno svjetlo ugašeno).