SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, a zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što ste povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za ispravan položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite položaj naslona za glavu. Za postizanje maksimalne sigurnosti, udaljenost između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalna;

- podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje omogućuje vam izbor položaja sjedala, koji pruža najbolji mogući pregled; 

- podesite položaj upravljača.

Da bi stražnji sigurnosni pojasovi ispravno funkcionirali, provjerite je li stražnja klupa pravilno zabravljena. STRAŽNJA KLUPA: funkcionalnost.

Nepravilno podešeni ili usukani sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Za pravilno podešavanje i postavljanje sigurnosnih pojaseva na svim sjedalima:

- podesite sjedala (položaj sjedala i kut naslona sjedala ako postoji);

- udobno se smjestite na sjedalu;

- pomaknite pojas prsnog koša 1 što je moguće bliže dnu vrata, a da se zapravo ne naslanja na njega (ako je potrebno i moguće, prilagodite visinu sigurnosnog pojasa) i provjerite je li pojas za zaštitu prsnog koša 1 u dodiru s ramenom;

- postavite trbušni pojas 2 tako da leži ravno na bedrima i uz zdjelicu.

Pojas mora stajati što je bliže moguće tijelu. Npr.: izbjegavajte debelu odjeću, umetnute predmete...

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućištu 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja pojasa, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

ß Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, sigurnosnog pojasa suvozača

Prikazuje se na središnjem zaslonu prilikom uključivanja kontakta ako nije zakopčan sigurnosni pojas vozača i/ili suvozača (ako je sjedalo suvozača zauzeto). Ovisno o vozilu, ako je osoba na sjedalu, a jedan od sigurnosnih pojaseva nije vezan ili se otkopča dok se vozilo kreće brzinom većom od približno 20 km/h, upalit će se kontrolno svjetlo i oglasiti zvučni signal u trajanju od otprilike 120 sekundi.

Napomena: predmet postavljen na putničko sjedalo može aktivirati kontrolno svjetlo u nekim slučajevima, ovisno o vozilu.

Upozorenje za nekorištenje stražnjih pojaseva (ovisno o vozilu)

Na instrumentnoj se ploči prikazuje grafička oznaka 6 kad je kontakt uključen. Time se vozača obavještava o statusu pričvršćivanja svakog od stražnjih sigurnosnih pojaseva:

- uključivanja kontakta;

- vrata su otvorena;

- zakopčan ili nezakopčan stražnji sigurnosni pojas.

reprodukcija 6 grafičkog prikaza:

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan;

- indikator u crvenoj boji: sjedalo je zauzeto i sigurnosni pojas nije zakopčan;

- sivo kontrolno svjetlo: sjedalo nije zauzeto.

Ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na središnjem zaslonu također se pojavljuje kad je kontakt uključen, u slučaju kada je stražnje sjedalo zauzeto, a sigurnosni pojas nije zakopčan. Kada je brzina vozila manja od otprilike 20 km/h, na središnjem zaslonu prikazuje se kontrolno svjetlo ako stražnji sigurnosni pojas nije zakopčan.

Prati ga simbol 6 koji se pojavljuje na približno 60 sekundi svaki put kad se jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva zakopča ili otkopča.

Kada brzina vozila postigne ili prijeđe 20 km/h, ako je jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva otkopčan ili se otkopča tijekom putovanja:

- pali se kontrolno svjetlo na središnjem zaslonu;

i

- oglašava se zvučni signal na 30 do 120 sekundi (ovisno o verziji);

i

- prikazuje se simbol 6 na najmanje 60 sekundi i simbol za sjedalo u pitanju mijenja boju u crvenu.

Uvijek provjerite jesu li putnici straga pravilno zakopčali svoje pojaseve i odgovara li broj prikazanih zakopčanih sigurnosnih pojaseva broju zauzetih stražnjih sjedala.

Napomena: ovisno o vozilu, u nekim slučajevima upozorenje se može uključiti ako se na jednom od stražnjih sjedala nalazi neki predmet.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 7 za odabir visine sigurnosnog pojasa tako da pojas prsnog koša prolazi kako je prethodno navedeno. Pritisnite gumb 7 i podignite ili spustite sigurnosni pojas. Kada ste sve podesili, provjerite je li zabravljenje pojasa dobro.

Stražnji pojasevi 8

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

- Na tvornički ugrađenim dijelovima sigurnosnog sustava ne smiju se raditi nikakve preinake: sigurnosni pojasevi i sjedala kao ni njihova pričvršćenja. Za sve osobitosti (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte upotrebljavati mehanizme koji stvaraju razmak između pojasa (na primjer: kvačica, kopča, itd.) jer prelabavi sigurnosni pojas može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati malu bebu ili dijete na vašim koljenima sa svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Prilikom postavljanja sjedala stražnje klupe pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite je li kućište zabravljenja ispravno postavljeno (osobe ili predmeti ne smiju ga sakriti, zgnječiti, zakloniti...).