Natrag na popis

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kad se je vozilo njime opremi, sustav upozorava na smanjenje tlaka u jednoj ili više guma.

Načelo rada

Ovaj sustav otkriva smanjenje tlaka u jednoj od guma mjerenjem brzine okretanja kotača u vožnji.

Kontrolno svjetlo  1 stalno je upaljeno kako bi upozorilo vozača na nedovoljan tlak (ispuhana guma, probušena guma...).

Uvjeti rada

Sustav se mora ponovno početno podesiti s vrijednošću tlaka napuhavanja istom kao na naljepnici tlaka napuhavanja guma jer u protivnom, u slučaju značajnog smanjenja tlaka napuhavanja, upozorenje neće biti pouzdano. Pogledajte odlomak “Tlak napuhavanja guma” u 4. poglavlju.

U sljedećim slučajevima postoji opasnost zakašnjele reakcije ili neispravnog rada sustava:

- sustav nije početno podešen nakon napuhavanja ili nekog drugog zahvata na kotačima;

- sustav je loše početno podešen: tlak napuhavanja guma razlikuje se od preporučenih vrijednosti tlaka;

- značajna promjena opterećenja ili raspodjela opterećenja na jednoj strani vozila;

- sportska vožnja s jakim ubrzavanjem;

- vožnja po kolniku prekrivenom snijegom ili skliskoj cesti;

- vožnja s lancima za snijeg;

- postavljanje samo jedne nove gume;

- upotreba guma koje nije homologirala mreža marke.

-...

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama;

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene kotača;

- nakon upotrebe seta za napuhavanje guma;

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje).

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kod uključenog kontakta

- više puta nakratko pritisnite jedan od gumba 3 ili 4 za odabir funkcije “TYRE PRESSURE : SET TPW” na zaslonu 2;

- na dulje pritisnite (otprilike 3 sekundi) jedan od gumba 3 ili 4 za pokretanje početnog podešavanja. Prikaz poruke “SET TPW LAUNCHED” u trajanju od pet sekundi označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama uzet u obzir.

Ponovno početno podešavanja izvršava se nakon nekoliko minuta vožnje.

Prikaz

Zaslon 2 na instrumentnoj ploči obavještava vas o eventualnim nepravilnostima u napuhavanju guma (ispuhana, probušena guma...).

“INFLATE TIRES AND SET TPW”

Stalno je upaljeno kontrolno svjetlo popraćeno porukom “INFLATE TIRES AND SET TPW”. Označava da je najmanje jedna guma ispuhana ili probušena.

U slučaju ispuhivanja, ponovno napušite dotičnu gumu.

U slučaju probušene gume, zamijenite gumu ili pozovite Predstavnika marke.

Provjerite i na hladno podesite tlak u četiri gume i pokrenite ponovno početno resetiranje propisane vrijednosti tlaka u gumama. Kontrolno svjetlo gasi se nakon pokretanja ponovnog početnog podešavanja propisane vrijednosti tlaka u gumama.

“RECALIBRATE SET TPW”

Kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno popraćeno porukom “RECALIBRATE SET TPW”.

Označava da se zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama mora ponoviti.

“TPW NOT AVAILABLE”

Kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno popraćeno porukom “TPW NOT AVAILABLE”.

Označava da je vozilo opremljeno rezervnim kotačem manjim od ostala četiri kotača i da je isti postavljen na vozilo.

“CHECK TPW”

Kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno popraćeno porukom “CHECK TPW”.

Ova poruka je popraćena porukom ©.

Označavaju pogrešku sustava, potražite savjet Predstavnika marke.

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača).

U slučaju kada se provjera tlaka ne može obaviti na hladnim gumama, treba povećati preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Zamjena kotača/guma

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. Pogledajte odlomak “Gume” u 5. poglavlju.

Nakon svake zamjene kotača/gume ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite resetiranje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno i kada je postavljen na vozilo, podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. Pogledajte odlomak “Set za napuhavanje guma” u 5. poglavlju.

Nakon upotrebe seta za napuhavanje guma podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).