Natrag na popis

PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U slučaju probušene gume

Ovisno o vozilu, na raspolaganju vam je rezervni kotač ili set za napuhavanje guma (pogledajte na sljedećim stranicama).

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

Ako je tlak u gumi prenizak (probušena guma, nizak tlak itd.), pali se svjetlo upozorenja na instrumentnoj ploči. Pogledajte “Upozorenje za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg kotača signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Ako je rezervni kotač stajao nekoliko godina, neka vaš vulkanizer provjeri da li je prikladan za daljnju upotrebu i može li biti upotrijebljen bez opasnosti.

Vozilo opremljeno rezervnim kotačem koji se veličinom razlikuje od četiri preostala kotača:

- Na vozilo nikada nemojte postaviti više od jednog rezervnog kotača.

- Rezervni kotač zamijenite što prije kotačem koji je isti kao originalni kotači na vozilu.

- Za vrijeme upotrebe ovog rezervnog kotača, što mora biti privremeno, brzina vožnje ne smije preći brzinu označenu na naljepnici na kotaču.

- Postavljanje tog kotača može promijeniti uobičajeno ponašanje vašeg vozila. Izbjegavajte nagla ubrzavanja ili usporavanja i smanjite brzinu u zavojima.

- Ako morate upotrijebiti lance za snijeg, postavite rezervni kotač na stražnju osovinu i provjerite tlak napuhavanja.

- Na zaslonu instrumentne ploče prikazuje se kontrolno svjetlo koje nekoliko sekundi treperi, a zatim ostaje stalno upaljeno.

Vozilo nije opremljeno subwooferom

- Otvorite vrata prtljažnika:

- postavite pomičnu ploču poda u međupoložaj (pogledajte članak “Uređenje prtljažnog prostora” u 3. poglavlju);

- podignite podnu oblogu prtljažnika 2;

- odvijte središnje pričvršćenje koje se nalazi ispod dizalice;

- izvadite komplet alata 3

- izvadite rezervni kotač 1.

Vozilo je opremljeno subwooferom

- Otvorite vrata prtljažnika:

- postavite pomičnu ploču poda u međupoložaj (pogledajte članak “Uređenje prtljažnog prostora” u 3. poglavlju);

- podignite podnu oblogu prtljažnika 2;

- Odvijte središnje pričvršćenje 4, odspojite kabel za napajanje 5 iz subwoofera 6 i skinite subwoofer (pogledajte naljepnicu A na subwooferu);

- izvadite rezervni kotač 1.

Ne preporučuje se zamjena i ponovno spajanje subwoofera ako je probušena guma: to može dovesti do oštećenja subwoofera.

Skinite subwoofer 6, ponovno ga postavite i spojite na isti položaj. Budite pažljivi. Inače je moguće oštećenje subwoofera.