Natrag na popis

POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za njegovo otvaranje povucite ručicu 1.

Sigurnosno odbravljivanje poklopca motornog prostora

Podignite poklopac za nekoliko centimetara i povucite jezičac 2 ulijevo.

Ovisno o vozilu, jezičac 2 može biti djelomično zaklonjen iza meke brtve.

Otvaranje poklopca

Podignite poklopac pridržavajući ga, pričvršćuje se pomoću dizalice.

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Ne pritišćite poklopac motornog prostora: opasnost od neželjenog zatvaranja poklopca.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda.

Zatvaranje poklopca motornog prostora

Provjerite da ništa niste ostavili u motornom prostoru.

Za zatvaranje poklopca, uhvatite poklopac na sredini i pridržavajući ga spustite ga do oko 30 cm od položaja zatvaranja, zatim ga pustite. On se sam zatvara uslijed svoje težine.

Nakon zahvata u motornom prostoru provjerite da u njemu niste ništa zaboravili (krpe, alate…)

U stvari to može oštetiti motor ili prouzročiti požar.

Provjerite ispravno zabravljenje poklopca motornog prostora.

Provjerite da ništa ne ometa sidrište za zabravljenje (kamenčići, krpa…).

Kod udarca, čak i blažeg, u prednju rešetku ili poklopac motornog prostora, dajte što prije Predstavniku marke da provjeri sustav zabravljivanja poklopca motornog prostora.