Natrag na popis

PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na vozilima koja su njome opremljena, komanda A omogućava podešavanje visine svjetlosnog snopa ovisno o opterećenju.

Okrećite komandu A prema dolje za spuštanje farova ili prema gore za podizanje.

U slučaju ručnog podešavanja

Primjeri podešavanja komande A u skladu s opterećenjem

Halogeni farovi

LED farovi

0

0

Vozač sam ili sa suvozačem

1

1

Sva sjedala zauzeta

1

2

Vozač s putnicima i prtljagom (ili teretom) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

2

3

Vozač bez putnika i prtljage (ili tereta) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

4

4

Za upotrebu sukladno opterećenju vozila

U donjoj tabeli navedeno je nekoliko primjera. U svakom slučaju, podesite upravljač A ovisno o opterećenju vozila, tako da je cesta vidljiva i da ne zaslijepi ostale vozače.

U slučaju vožnje lijevom stranom vozilom s upravljačem na lijevoj strani (ili obrnuto), obavezno privremeno podesite visinu svjetlosnog snopa za vožnju u takvim uvjetima.

Privremeno podešavanje

Otvorite poklopac motora i pronađite oznaku B u blizini jednog od prednjih svjetala.

Na svakom halogenom faru pomoću plosnatog odvijača okrenite vijak 1 za četvrtinu okretaja prema simbolu - kako biste spustili svjetlosni snop.

Nakon vožnje vratite u početni položaj: okrenite vijak 1 za četvrtinu okretaja prema simbolu + kako biste podigli svjetlosni snop.

Na LED faru pomoću plosnatog odvijača okrenite vijak 1 za pola okretaja prema simbolu - kako biste spustili svjetlosni snop.

Nakon vožnje vratite u početni položaj: okrenite vijak 1 za pola okretaja prema simbolu + kako biste podigli svjetlosni snop.